23 Resource id #7 1 lutego 2012 - Kraków
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COP1 lutego 2012 - Kraków
1 lutego 2012 - Kraków


W dniu 1 lutego 2012 r. w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Klastra COP-u w osobach wicepremiera Janusza Steinhoffa, wiceprezydenta Radomia Krzysztofa Ferensztajna, prezesa GI „Nauka na Rzecz Gospodarki” Jana Banaszaka oraz prezesa ŚCITT Grzegorz Orawca, reprezentującego marsz. woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa – z rodziną śp. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO.


 

 

 

 

Organizatorzy Klastra COP-u otrzymali oświadczenie (notarialne) aprobujące działania na rzecz rozwoju przemysłu na dawnych terenach Centralnego Okręgu Przemysłowego pod patronatem premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego.

 

 

Jest to szczególne oraz zobowiązujące wyróżnienie naszej formacji gospodarczej Klastra COP-u, obligujące do skutecznego osiągania wyznaczonych celów.

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Fabryka Broni Radom - list otwarty -
Wiadomości Klaster COP -
Pogrzeb córki Eugeniusza Kwiatkowskiego -
Jeżeli szukać symboli w życiu Józefa Piłsudskiego, to droga Jego przez Sybir, tysiące mil pieszo i w teledze, była drogą tysięcy rodaków kilku pokoleń walczących o Polskę -
5-lecie Klaster COP -
Dla mediów Kontakt