23 Resource id #7 Lider Pracy Organicznej
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPLider Pracy Organicznej
Lider Pracy Organicznej 

…z wystąpienia Jana Banaszaka laureata „HONOROWEGO HIPOLITA” oraz GODNOŚCI „LIDERA PRACY ORGANICZNEJ” Poznań 24 X 2016

Drogi Panie Prezydencie Towarzystwa!
Szanowna Kapituło Honorowego Hipolita oraz Godności „Lidera Pracy Organicznej”

To wielki zaszczyt dla mnie być wśród Tych, których wiedza, mądrość pokoleń i patriotyzm nakazują łączyć wysiłek w wytrwałej pracy dla dobra Ojczyzny, przekazując szlachetne wartości w „…Sztafecie Pokoleń…” (przyp. M. Wańkowicz „SZTAFETA”).

Wielkopolska to ziemia moich Przodków, pragmatycznie budujących i walczących o byt i rozwój kulturalny Polaków w burzliwych czasach poprzednich wieków – tym mocniej zobowiązując do wytrwałej pracy nad gospodarką naszej Małej Ojczyzny, gdyż tak, jak w 1931 roku napisał Eugeniusz Kwiatkowski patron naszego Klastra Przemysłowego COP

„… w tym bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska istnieć może tylko państwo silne…”,

- tak i my teraz mamy wielkie zadania przed sobą - choćby tu w Poznaniu - powszechnej pomocy specjalistów w odbudowie symbolu polskiego przemysłu, jakim zawsze była fabryka Hipolita Cegielskiego…

To były słowa podziękowań – za nadane mi zaszczyty – z mojego oficjalnego pisma, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zaznaczył, że… posiadając geny tej ziemi muszę wspomnieć o epizodach rodzinnych.

Hipolit Cegielski zaczynał produkcje od prostych narzędzi rolniczych z drutów i blach sprowadzanych z Zagłębia Ruhry od Krupp`a, jednak konkurencja firm zaborcy, utworzyła silną sieć sprzedaży „NITSCHE i S-ka” z doskonałymi maszynami od Henryka LANZA z Mannheim.

Odpowiedź Wielkopolan musiała być jedna…
Podjęto w HC produkcję lokomobil parowych i osprzętu maszynowego. Słaby kapitałowo polski rynek musiał się organizować. Mój Dziadek Andrzej Banaszak brał czynny udział w tworzeniu pierwszych spółdzielni rolniczych, by kupowano tylko u Cegielskiego…
I działo to się – jak pamiętam z opowieści Dziadka w surducie, pykającego fajkę i lubiącego wnukowi przekazywać – przez zbieranie podpisów po mszach, odpustach i wpłacanie kwot na spółdzielnie. Tak raptem powstało kilkanaście rolniczych spółdzielni, żeby kupować u Cegielskiego maszyny, by wiosną, jesienią nadążyć z plonami przed konkurencją do Berlina i innych miast.

Gdy wybuchła Polska – mój Ojciec Ludwik Banaszak, po naukach w szkołach Freidrych`a Krupp`a, powraca z rodziną i pędzi prosto, jako ochotnik, na front Litewsko-Białoruski Wojny Bolszewickiej. Potem wstępuje do szkoły oficerskiej, ale Min. Spraw Wojsk. kieruje Go do budowy przemysłu obronnego twierdząc, że większe pożytki da Ojczyźnie budując fabryki, niż z gwiazdkami na pagonach, nosząc szablę za Marszałkiem. I mieli rację…
Projektując nowoczesne f-ki w 1924 r. ten Projektant wysłał do Cegielskiego zamówienie na odpowiedzialne części maszyn nowych technologii. Wkrótce otrzymuje zwrotne pismo, że ani Niemcy, Francuzi ani Anglicy nie chcą Cegielskiemu sprzedać maszyn do wykonania takich. Odpowiedź przesłano do gabinetu prezd. prof. chemii Ignacego Mościckiego, ten ze swoim listem zaadresował do b. premiera Ignacego J. Paderewskiego do USA i w pół roku obrabiarki amerykańskie pracowały w Cegielskim – a polscy inżynierowie mechanicy z USA powołali s-kę akcyjną „Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki” (potem „Poręba”), która pracowała do niedawna tworząc pokrewne f-ki z polskimi wersjami obrabiarek. A Ta zaprojektowana polska, nowoczesna f-ka chemiczna wygrywała konkursy międzynarodowe w XX-leciu (także z Herkules Powder) mając 3-krotnie większą wydajność i lepszy produkt. Ludwik Banaszak konstruuje nowoczesne maszyny, projektuje fabryki. Jego zespoły pozostawiły 36 fabryk (17 w COP) od Sarzyny, 24 f-k koncernu „Państwowa Wytwórnia Prochu”, po ostatnią w Kostrzynie n/Odrą „Kostrzynską Fabrykę Celulozy i Papieru” (obecnie Arctic Paper) – jak mawiał w rodzinie „…to moje ostatnie dziecko…”. Tam Jego ulica.

Tak, jak kiedyś w Wielkopolsce łączyliśmy się „…jeden z drugim” w spółdzielnie dla lepszego bytu przez produkcję, tak i teraz muszą współpracować wszystkie środowiska twórcze dla powstania konkurencyjnego produktu na zglobalizowany rynek i mając tak mocnych sąsiadów.

Klaster COP jest organizacją idei wielkopolskich spółdzielni na współczesne czasy. Zorganizowali go najbardziej światli powstałych wyzwań, tacy jak Rodzina prem. Eugeniusza Kwiatkowskiego, pan Janusz Sobieraj z korporacji RADEX, zacne grono naukowców, przedsiębiorców, samorządowców tworzących Radę Programową Klastra, uzyskując patronat honorowy Wiceprezesa Rady Ministrów ds. Gospodarczych.

Poza przemysłem jesteśmy pomni za Albertem Einsteinem, iż

„…największe ludzkości wynalazki, powstają w wysokiej kulturze humanistycznej…”,

a również ważnej prawdy dziejowej dla nas Polaków, że

„…narody tracące pamięć, giną…”

Stąd nasza troska o pozostawienie „…w Sztafecie Pokoleń…” następcom naszym, wiedzy o znaczących dokonaniach Hipolita Cegielskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, historii Centralnego Okręgu Przemysłowego, ale także pamięci w postaci filmowej o bohaterskich czynach naszych lotników, opisanych przez Wielkopolanina Arkadego Fiedlera w „Dywizjonie 303”.

To wielki zaszczyt być wśród Tych, których wiedza, mądrość i patriotyzm nakazują łączyć wysiłek w wytrwałej pracy dla dobra Innych.


Jan Ludwik Banaszak

24.10.2016-Jan Banaszak otrzymuje statuetkę Hipolita Cegielskiego od prezydenta Tow. H. Cegielskiego dr. Mariana Króla

od lewej Jan Banaszak, Zofia Cegielska–Doerffer, Marian Król

prawnuczka Hipolita Cegielskiego - Zofia Cegielska - Doerffer-Jan Banaszak Klaster COP-Marian Król prezydent Tow. H.Cegielskiego 24 X 2016-Poznań

24.10.2016-spotkanie dot. statuetki Hipolita Cegielskiego

Tow-24 X 2016 od lewej Tomaz Fiedler,Jacek Kopyra,Jan Banaszak,Marian Król,Arkady Fiedler,Bogusław Job,Przemysław Olejnik, Piotr Czaja

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Fabryka Broni Radom - list otwarty -
Wiadomości Klaster COP -
Pogrzeb córki Eugeniusza Kwiatkowskiego -
Jeżeli szukać symboli w życiu Józefa Piłsudskiego, to droga Jego przez Sybir, tysiące mil pieszo i w teledze, była drogą tysięcy rodaków kilku pokoleń walczących o Polskę -
5-lecie Klaster COP -
Dla mediów Kontakt