23 Resource id #7 Spotkanie z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPSpotkanie z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim
Spotkanie z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim


„Młode pokolenie czeka walka o pracę, energię i żywność” - zapowiadał wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński otwierając w Katowicach piąty Europejski Kongres Gospodarczy. Klaster COP jest narzędziem organizacyjnym dla tych wyzwań w „Sztafecie Pokoleń”  


W dniu 6 maja 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się planowane spotkanie przedstawicieli Klastra COP z wicepremierem Januszem Piechocińskim oraz dyr. Zbigniewem Kamieńskim.

Klaster COP reprezentowali prezes Janusz Sobieraj, wiceprezes Jan Banaszak, członek Zarządu Jacek Kopyra oraz z Rady Programowej Klastra COP rektor prof. Stanisław Adamczak (Politechnika Świętokrzyska, Konfer. Rektorów Polskich Uczelni Technicznych), przedsiębiorców Klastra COP Marek Puternicki (ŁUCZBUD).

Podczas półtoragodzinnego spotkania zaprezentowano i omawiano główne kierunki działalności Klastra COP w pięciu obecnych województwach.

Oddolne zaistnienie i działalność Klastra Centralnego Okręgu Przemysłowego o ponadregionalnym zasięgu z historycznymi tradycjami uprzemysłowienia od ponad 200 lat, jest wyzwaniem dla obecnych Decydentów instytucji Państwa i szalą wiarygodności wobec „Sztafety Pokoleń Polaków” zawsze zmagających się z przeciwnościami w walce o godną pozycję na mapie gospodarczej i cywilizacyjnej Europy i Świata.

Założenia statutowe Klastra COP wpisując się w historyczne uwarunkowania, uwzględniają strategię gospodarczą Rządu w kreowaniu skutecznych, nowoczesnych formacji gospodarczych w globalizowanym świecie gospodarki i finansów, a w szczególności dla:

  • większej skuteczności współdziałania nauki z przemysłem
  • dynamiki w działaniach przedsiębiorców z samorządami i ich organizacjami
  • nowoczesnej logistyki rynków surowca i zbytu w kraju i zagranicą
  • konieczności edukowania kadr i rzeczników nowoczesnych formacji gospodarczych
  • aktywnej i kreatywnej postawy instytucji Państwa odpowiedzialnych za gospodarkę dla nowoczesnych formacji gospodarczych, jak Klaster COP

Zapoznano Pana wicepremiera Janusza Piechocińskiego z najnowszymi polskimi technologiami klasy HT i NANO wdrażanymi obecnie w Klastrze COP, a stanowiącymi dla krajowej gospodarki ważny element.

Omawiano temat korzystnych dla Polski rynków zagranicznych w handlu, kooperacji, usługach, inwestycjach.

Klaster COP zaprezentował się, jako nowoczesna formacji gospodarcza dla zrównoważonego i dynamicznego rozwoju przemysłu, nauki, infrastruktury z samorządem oraz wszystkimi konsorcjami branżowymi, klastrami i środowiskami mającymi wpływ na wytwarzanie dóbr materialnych w regionie.

Taka formacja daje podstawy szybkiego rozwoju regionu i jest odniesieniem do podobnych organizacji działających już od kilkudziesięciu lat w krajach wysoko rozwiniętych.

Struktura Klastra COP z jego Radą Programową - skupiającą elitę pragmatycznych umysłów naszego pokolenia, świadomą wagi czasu i zadania - podejmują trudne wyzwanie gospodarcze, oczekując wsparcia organów samorządowych i państwowych powołanych ustawowo dla służby gospodarce krajowej.

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Fabryka Broni Radom - list otwarty -
Wiadomości Klaster COP -
Pogrzeb córki Eugeniusza Kwiatkowskiego -
Jeżeli szukać symboli w życiu Józefa Piłsudskiego, to droga Jego przez Sybir, tysiące mil pieszo i w teledze, była drogą tysięcy rodaków kilku pokoleń walczących o Polskę -
5-lecie Klaster COP -
Dla mediów Kontakt