STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Aktualności
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPStefan RaczyńskiTOWARZYSTWO HIPOLITA CEGIELSKIEGO
TOWARZYSTWO HIPOLITA CEGIELSKIEGO 

Nowa inicjatywa - z udziałem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

15 wrzesień 2016 r., w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego  w Poznaniu, odbyło się złożenie podpisów pod porozumieniem o utworzeniu klastra branży transportowo-logistycznej Centralnego Okręgu Przemysłowego pn. „Polska Grupa Transportu Szynowego”. Dokument był również asygnowany 28 kwietnia 2016 roku w Warszawie. Porozumienie jest podpisane pomiędzy Stronami: Stowarzyszeniem Na Rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, Zakładami H. Cegielski-Poznań S.A.; ZASTAL S.A.; Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej - Zarządem Krajowym; Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.; Zymetric Sp. z o.o.; Starpol II Sp. z o.o.; SulRock Sp. z o.o.; World IT Sp. z o.o.; Zakładami Automatyki „Kombud” S.A; Instytutem Pojazdów Szynowych „TABOR”; Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu moment podpisywania przez prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla porozumienia o utworzeniu klastra. Temu wydarzeniu towarzyszą od lewej: Jan Banaszak – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego w Radomiu; prof. dr hab. Michał  Umbreit – prof. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; dr Marian Król i Dominik Górny – członek zarządu Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego.

Ze strony Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego porozumienie podpisali: dr Marian Król, prezydent Towarzystwa i Dominik Górny, członek Zarządu Towarzystwa. Zgodnie z treścią Porozumienia: Klaster COP w ramach swojej działalności statutowej opracowuje i wdraża, przy udziale przedsiębiorców, naukowców, samorządowców i ekspertów, projekty gospodarcze związane z inwestycjami, rewitalizacją i rozwojem gospodarczym, których realizacja przyczyni się do rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmiotów zrzeszonych w ramach Klastra COP.

 

LIST INTENCYJNYPOZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Pogrzeb córki Eugeniusza Kwiatkowskiego -
Jeżeli szukać symboli w życiu Józefa Piłsudskiego, to droga Jego przez Sybir, tysiące mil pieszo i w teledze, była drogą tysięcy rodaków kilku pokoleń walczących o Polskę -
5-lecie Klaster COP -
Lider Pracy Organicznej -
Towarzystwo Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w dniu 14 września parafowało z Klastrem COP wspólne Projekty Gospodarczo-Społeczne -
Dla mediów Kontakt