STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » COP
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPZygmunt JelonekCOP - Klaster przemysłowy COP
COP


 

80 lat temu - 5 lutego 1937 roku powołano Plan Centralnego Okręgu Przemysłowego

 W 1918 roku, gdy „wybuchła Polska” na niepodległość, spływały do Ojczyzny strumienie wychodźstwa z pięciu pokoleń, czujących w sercu i myślach patriotyzm pielęgnowany, jak największy skrywany skarb. Mimo walk powstańczych oswobadzających dzielnice kraju, mimo wojny bolszewickiej w trzy lata potrafiono skojarzyć (zunifikować) trzy różne systemy prawne, normalizacyjne, infrastruktury ponad wiekowych zaborów i przystąpić do dynamicznego rozwoju gospodarki, przy bolesnym braku kapitału „Państwa Sezonowego”


Dla mediów Kontakt