23 Resource id #7 Działalność
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPDziałalność
Działalność 

 

Ważniejsze wydarzenia z życia Klastra COP 2019 rok

Wizyta delegacji biznesowej z Klastra COP Afryka     11 – 18 XI

Powołanie organizacji Klastra COP Azja w Kazachstanie     25 IX

USA w Miami FITCE, Florida International Trade and Cultural Expo–Biznes–Trójmorze     5–13 X

Kongres 590 w Jasionce k/ Rzeszowa     7 – 8 X

Obrady z producentami polskiej papryki na Ziemi Radomskiej w aspekcie eksportu     17 IX

Udział w uroczystościach 80-lecia prof. Michała Umbreita w Poznaniu     2 IX

Obrady nt technologii popiołów przemysłowych, siarki, reaktorów molekularnych w aspekcie inwestycji recyklingowych na Bałkanach     19 VII

Rozmowy informacyjne nt współpracy z Przew. Rady Powiatu w Lubartowie     24 VI

Kongres nt alternatywnych walut w gospodarkach     6 VI

Konferencja z producentami maszyn rolniczych nt specyfiki klimatycznej i kultury rynków     30 V

Udział Klastra COP w konferencji Afryka-UE w Brukseli     10 V

Rozmowy w UMarsz. w Rzeszowie nt. kierunków działalności gospodarczej koncepcji „Trójmorza”     28 III

Obrady w hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim nt. kontraktów międzynarodowych     19 III

Konferencja z przedstawicielami dużych polskich grup budownictwa lądowego w podejmowaniu kontraktów poza UE     8 III

Prelekcja nt „Dynamicznego Rozwoju Przemysłu w II RP” w Siedlcach     1 III

Obrady z polskimi producentami maszyn rolniczych nt. możliwości eksportowych i specyfiki rynku odbiorcy     30 I

Rozpoznawanie i spotkania krajowych grup transportu drogowego w aspekcie przewozów północ-południe i wschód-zachód     23 I

Analiza redakcyjna publikacji o Warszawskim Okręgu Przemysłowym pod patronatem prof. M. M. Drozdowskiego     11 I

Obrady z przedstawicielami i producentami polskich hut szkła gospodarczego w aspekcie eksportu i kooperacji międzynarodowej     8 I

Ważniejsze wydarzenia z życia Klastra COP 2018 rok

 

W 100-lecie Niepodległej Polski udział nt „Od Manufaktur do Światowego Przemysłu” Radom – 13 XII

 

Z okazji 100-lecia Niepodległej Polski udział nt „Przemysł II RP” – Biała Podlaska 12 XII

 

Rozmowy z Zarządem URSUS `a nt nowych rynków – 7 XII

 

W 100-lecia Niepodległej Polski udział nt Przemysł II RP – Lublin 3 XII

 

W Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, odznaczenie prezesa dr Janusza Sobieraja Statuetką Hipolita Cegielskiego przez Kapitułę przy Towarzystwie Hipolita Cegielskiego 29 – 30 XI

 

Z okazji 100-lecia Niepodległej Polski udział nt Przemysł II RP – Białystok 27 XI

 

W 100-lecie Niepodległej Polski udział w uroczystościach jubileuszowych Urzędu Patentowego RP – Warszawa 26 XI

 

W 100-lecie Niepodległej Polski udział nt Od Manufaktur do Światowego Przemysłu– Rzeszów – 22 XI

 

Z okazji 100-lecia Niepodległej Polski udział nt „Przemysł II RP” – Łomża 21 XI

 

Wizyta delegacji biznesowej z Gruzji dla podjęcia wspólnych projektów 13 – 15 XI

 

Udział w „Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego” – Tow. Biznesowe SA w Warszawie 10 XI

 

Udział w rządowej delegacji w Miami w celach biznesowych 5-10 XI

 

Obrady nt polskiego przem. maszynowego na innych rynkach z udziałem producentów 12 IX

 

Wizyta w Miami dla spotkań biznesowych z organizacją Klastra COP 27 VIII – 3 IX

 

Z okazji 100-lecia Niepodległej Polski udział nt „Przemysł II RP” – Siedlce 2 VIII

 

Wizyta biznesowa na Bałkanach dla kontynuacji podjętych projektów 31 VII – 4VIII

 

Obrady w Katowicach z Zarządem Grupy Przem. Ciężkiego – 23 VII

 

Udział w uroczystościach pogrzebowych w Krakowie śp dr Ewy Kwiatkowskiej – Obrąpalskiej 26 VII

 

Udział w Konferencji Tow. Biznesowych SA nt 100 – lecia Niepodległości Polski w Cieleśnicy 4–5 VII

 

Udział w Forum Regionów Trójmorza w Rzeszowie 3 VII

 

Obrady w Starachowicach nt produkcji elementów e-mobilności 25 VI

 

Udział w Konferencji Naukowej w Muzeum Niepodległości nt Ignacego J. Paderewskiego w 100 – lecie Odzyskania Niepodległości 21 VI

 

Wizyta w Polsce delegacji biznesmenów z krajów bałkańskich 21 – 25 V

 

Udział w Jubileuszowym X Europejskim Forum Gospodarczym w Katowicach 14 – 18 V

 

Udział w Konferencji NOT z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 25 IV

 

Obrady nt współpracy przemysłu maszynowego Polska – Bałkany 5 IV

 

Udział przedstawicieli Klastra COP na uroczystościach w Poznaniu odznaczenia najlepszych firm w Wielkopolsce przez woj. Z. Hofmana 26 – 27 III

 

Obrady Klastra COP z Zarządem Polskiej Siarki w Sandomierzu 15 III

 

Rewizyta biznesowa w krajach Zachodnich Bałkanów 20 – 24 II

 

Konferencja nt eksportu polskiego drobiu z Zarządem CDROB – 30 I

 

Obrady na temat projektu Wytwórni Pieczarek na globalne rynki – 12 I

 

Analiza dla wdrożenia przemysłowego polskiego wynalazku Carbon Black z certyfikatami USA – 9 I

 

 

Ważniejsze wydarzenia z życia Klastra COP 2017 rok

 

Obrady z inwestorami afrykańskimi   22 XI 2017

Współudział Klastra COP w KONGRESIE 590 – RZESZÓW  w 80-lecie COP   15-17 XI 2017

Naukowa Konferencja na Uniwersytecie Rzeszowskim z okazji 80-lecia COP   13-14 XI 2017

Wystawa w SEJMIE RP z okazji 80-lecia COP przy współpracy z Klastrem COP   8 XI 2017

Opracowanie projektu produkcji spożywczej dla inwestora z Afryki   25 X 2017

Obchody 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Starachowicach z udziałem Klastra COP    21 X 2017

Uroczystości 80-lecia COP w Radomiu z udziałem Klastra COP   10 IX 2017

Ogólnopolskie obchody 80-lecia COP w Stalowej Woli z udziałem Klastra COP   5 IX 2017

Konsultacje nt realizacji projektów gospodarczych z krajów bałkańskich   18 VIII 2017

Obrady nt polskiego wykonawstwa w projektach agend UE i ONZ w Afryce   6 VII 2017

Uroczystości 80-lecia COP w Starachowicach z udziałem Klastra COP   19 VI 2017

Obrady w Brukseli (instytucjach UE) z przedstawicielami krajów Afryki nt współpracy gospodarczo-kulturalnej oraz prezentacja projektu „West Africa-Poland Development Partnership”   5 – 9 VI 2017
 

Konsultac je PESA - ZNTK - Klaster COP nt projektu produkcji nowoczesnych podzespołów 23 V 2017

Wizyta przedstawicieli krajów Afryki w polskich f-ch przemysłu maszynowego   15-18 V 2017


Obrady z polskimi producentami autobusów, maszyn rolniczych, ciągników, przetwórstwa na rynki Klastra COP   9 V 2017


Uroczyste obchody 80-lecia COP w Sandomierzu z udziałem Klastra COP   6 V 2017

Obrady z Zarządami wydawnictw „Bellona” i „Instytutu Technologii Eksploatacji PIB” nt rocznicowych planów wydawniczych 80-lecia COP i 100-lecia Niepodległości PP    21 IV 2017

Walne Zgromadzenie „Stowarzyszenia na rzecz Klastra   Przemysłowego dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego”   3 IV 2017

Obrady z Zarządem H. Cegielski S.A. oraz Fabryką Pojazdów Szynowych nt współpracy  z Klastrem COP    24 III 2017

Konsultacje z rodzina pp Fiedlerów nt produkcji filmu opartego na książce Arkadego Fiedlera „Dywizjon 303”   23 III 2017

Spotkanie Klastra COP z Wojewodą Wielkopolskim i Tow. Hipolita Cegielskiego nt rozwoju gospodarczego   23 III 2017

Uroczystości w Jubileuszu 65-lecia pracy prof. Mariana Marka Drozdowskiego wybitnego znawcy tematyki II RP i COP   3 II 2017

Analiza potencjału ryków Klastra COP dla polskich produktów transportu, maszyn rolniczych, energetyki, chemii   2 II 2017 

 

Ważniejsze wydarzenia z życia Klastra COP 2016 rok

 

Obrady w WAT nt nowych technologii – 21 XI 2016

Rozmowy z Zarządem Fabryki Pojazdów Szynowych HCP – 25 XI 2016

Nadanie Honorowego Hipolita oraz Godności „Lidera Pracy Organicznej” przez Kapitułę Tow. Hipolita Cegielskiego – 24 X 2016 wiceprezesowi Klastra COP Janowi Banaszakowi

Obrady Klastra COP z Zarządem firmy Hipolit Cegielski Poznań S.A. nt strategii, rozwoju we współpracy – 24 X 2016

Konsultacje „Planu Morawieckiego” pn „Zmiany Strukturalne w Gospodarce. Procesy Reindustrializacji i Innowacji – Dźwignią Rozwoju” – Kraków 27 IX 2016

Obrady w Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR” Poznaniu – 14 IX 2016

I FORUM KONGRESU POLONII AMERYKAŃSKIEJ – Rzeszów 28 VII 2016

Polski Kongres Drogowy –udział panelowy Klastra COP w Rzeszów/Jasionka – 29-30 VI 2016

Obrady informacyjne nt nowych technologii z Zarządem ENEA-Wytwarzanie – 15 VI 2016

Powołanie Klastra „Polska Grupa Transportu Szynowego” WAT 28 IV 2016

Konferencja Naukowo-Techniczna „INFRASZYN 2016” Zakopane 20 – 22 IV 2016

Obrady w USA nt wspólnych projektów inwestycyjnych 18 – 21 IV 2016

Obrady nt powołania Polskiej Grupy Transportu Szynowego z Zarządem SITK RP Radom 15 IV 2016

Prezentacja pierwszej monografii Centralnego Okręgu Przemysłowego autorstwa prof. Mariana Marka Drozdowskiego w Radomiu 12 IV 2016

Obrady Klastra COP z zespołem prof. Bohdana Żakiewicza na temat najnowszych technologii wydobywczych i przetwarzania złóż naturalnych w aspekcie gospodarki narodowej – 9 IV 2016

Obrady z organizacjami gosp-biznesowymi w Hiszpanii 9 –11 III 2016

Obrady przedstawicieli UW, INWEX, Kl COP nt projektów wdrożeniowych Kielce 7 III 2016

Międzynarodowa Konferencja Europa Karpat w Przemyślu 26 – 27 II 2016

Konferencja producentów kontenerów mieszkalnych w aspekcie imigrantów 9 II 2016

Prezentacja pierwszej monografii Centralnego Okręgu Przemysłowego autorstwa prof. Mariana Marka Drozdowskiego z materiałami m.in. Jana Banaszaka w Warszawie wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu 25 I 2016

 

 

Ważniejsze wydarzenia z życia Klastra COP 2015 rok

Powołanie Polskiej Grupy Transportu Szynowego – 11 XII 2015

Konferencja nt Kongresu CAMACOL Marszałek, ŚCIT, Klaster COP, PACC-Miami – 10 XII 2015

Obrady nt grupy producentów kabli w Polsce 27 XI 2015

Obrady ws współpracy z HCPoznań – 24 XI 2025

Obrady w Kielcach z Marszałkami, ŚCIT, Klastrem COP nt CAMACOL – 23 XI 2015

Konferencja nt Kongresu CAMACOL pod prezydencją Polski – 21 XI 2015

Obrady z PESA nt grupy infrastruktury kolejnictwa – 19 XI 2015

Obrady nt nowoczesne technologie energetyczne – Anin 17 XI 2015

Porozumienie ze Stowarzyszeniem Świętokrzyska Innowacyjna Komunikacja – 16 XI 2015

Obrady w INWEX nt nowoczesnych technologii – 12 XI 2015

Obrady nt nowoczesnych technologii z prof. Bohdanem Żakiewiczem – 28 X 2015

Rozmowy z Marszałkiem Woj. Podkarpackiego –Rzeszów – 22 X 2015

Konferencja pt. „Reaktywacja Centralnego Okręgu Przemysłowego” Kielce – 20 X 2015

Obrady w INWEX, ŚCIT Kielce – 12 X 2015

Obrady w ENEA SA informacyjne nt współpracy – 5 X 2015

Rozmowy z Prezydentem Radomia nt współpracy – 1 X 2015

Kongres w Sejmie RP Związku Pracodawców Klastry Polskie – 22 IX 2015

Rozmowy w Min. Gospodarki – 21 IX 2015

Konferencja PACC nt polskich inwestycji w USA – 8 IX 2015

Obrady w Kielcach – INWEX, ŚCIT, Prezydent, Marszałek – 1 IX 2015

Obrady RADPEC Radom – Klaster COP – 12 VIII 2015

Rozmowy w HCPoznań – strategiczne cele – 6 VIII 2015

Obrady Stron nt inwestycji w Berlinie – 29 VII 2015

Rozmowy ws współpracy HCPoznań – Klaster COP – 23 VII 2015

Rozmowy informacyjne w PESA SA-Bydgoszcz – 21 VII 2015

Obrady nt nowoczesnych technologii w budownictwie – 14 VII 2015

Konsultacje nt wydania Monografii Centralnego Okręgu Przemysłowego – 6 VII 2015

Spotkanie – Inwestorzy, PolGips, Klaster COP nt wynalazczość – 25 VI 2915

Obrady z Zarząd ENEA, PolGips, Klaster COP – 22 VI 2015

Konf. ENEA, PolGips, H&H, Klaster COP – 12 VI 2015

Obrady nt. sieci lotniczej w Aeroklubami – 9 VI 2015

Konferencja Waszyngton, Nowy Jork, PTC Miami, Klaster COP – 1 VI 2015

Spotkania w Urzędz. Marszałk. Lubelskim, większych firmach i AZOTACH-Puławy – 26 V 2015

Obrady z przedstawicielami lotnisk Zachodniej Polski nt sieci – 22 V 2015

Rozmowy Klastra COP w MSZ nt relacji z Polonią świata – 12 V 2015

Obrady nt krajowego lotnictwa w Polsce z zainteresowanymi stronami – 6 V 2015

Obrady informacyjne a Fundacją Polonia Gospodarcza Świata – 27 IV 2015

Obrady z NEWAG sa – 21 IV 2015

Kongres „Polskie Innowacje Florida - Gateway to the Americas, Poland - Gateway to Central & Eastern Europe” 16 – 17 IV 2015

Obrady z członkami Zarządu PESA SA – 2 IV 2015

Obrady nt. Polsko Amerykańskiej Fundacji Kultury z Pol. Instyt. Sztuki Film. – 31 III 2015

Inst. Technologii Eksploatacji wydawcą monografii Central. Okręgu Przem. – 23 III 2015

Obrady o współpracy PESA SA -Klaster COP – 24 III 2015

Konferencja nt eksportu prod. spożywczych z zainteresowanymi stronami – 20 III 2015

Obrady z Areo Partner ws sieci lotniczej – 17 III 2015

Obrady MostoPol, ZWSE-Rzeszów, KomBud – „Pakiet Bałkański” – 10 III 2015

Obrady z TORPOL nt kontraktów – 3 III 2015

Rozmowy nt ceramiki polskiej z f-mą CERRAD – 24 II 2015

Obrady z firmami energetycznymi w Poznaniu – 20 II 2015

Obrady w Kielcach z Prezydentem, Marszałkiem, Targi Kielce nt CAMACOL – 16 II 2015

Obrady w AGH i ETIA w Krakowie – 10 II 2015

Obrady z firmami branży kolejnictwa – 6 II 2015

Konf. nt współpracy PACC-Miami – Klaster COP – 3 II 2015

Rozmowy nt współpracy Polimer Mostostal – Klaster COP – 29 I 2015

Perowskity – rozmowy z autorką wynalazku Olgą Malinkiewicz – 23 I 2015

Stalowa Wola – obrady nt współpracy z samorządem oraz Muzeum Regionalnym – 21 I 2015

Obrady Klaster COP – Hydrobudowa SA 16 I 2015

Obrady nt organizacji wykonawstwa kontraktu „Pakietu Bałkańskiego” – 13 I 2015

Obrady w AGH – Klaster COP nt nowoczesnych technologii energetyki wodnej – 12 I 2015

Konferencja ENEA – PolGips – Klaster COP nt nowoczesnych technologii - 7 I 2015

Ważniejsze wydarzenia z życia Klastra COP 2014 rok

 Obrady nt inwestycji energetycznych – 30 XII 2014

Rozmowy nt współpracy Klastra Przemysłowego COP z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – 30 XII 2014

Spotkanie Klastra COP z Minister Infrastruktury i Rozwoju, Wojewodą Mazowieckim i Prezydentem Radomia – 18 XII 2014

Obrady ws targów CAMACOL – Kielce – MTP z Prezydentem Kielc – 16 XII 2014

Rozmowy w temacie międzynarodowych działań gospodarczych w Dep. MSZ – 11 XII 2014

Obrady Klastra COP w Gdańsku nt współpracy – 10 XII 2014

Obrady w/s nowoczesnych technologii w budownictwie – 3 XII 2014

Obrady w Poznaniu o współpracy z MTP, Wojewodą Wlkp. oraz organizacjami środowiskowymi Wielkopolski – 21 XI 2014

Obrady nt współpracy Klastra COP z wydziałami AGH – 30 X 2014

Spotkanie w Krakowie z Rodziną premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz autorem biografii prof. Andrzejem Romanowskim z udziałem Wydawcy ITE – PBI Radom inaugurujące Biografię E. Kwiatkowskiego – 23 X 2014

Obrady ws. projektów w Min.KiDzN 14 X 2014

Obrady ws. projektów branżowych w Starostwie Szydłowieckim 9 X 2014

Podpisanie Porozumienia o Współpracy ITE-PIB w Radomiu z Klastrem COP 3 X 2014

Obrady z ENEA ws. współpracy z Klastrem COP 25 IX 2014

Spotkanie z Prezydentem Radomia ws. współpracy z Klastrem COP 10 IX 2014

Konferencja informacyjna w Starostwie Powiatu Kozienickiego 12 IX 2014

Obrady w Miami Prezesa Klastra COP z Prezydentem PACC i Polish Trade Center 4 IX 2014

Udział Klastra COP w panelach tematycznych Międzynarodowego Salonu Przemysłu  Obronnego w Kielcach 3-4 IX 2014

Obrady ws. eksportu art. spożywczych z krajowymi przedstawicielami producentów 29 VIII 2014

Upamiętnienie 40 rocznicy śmierci premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego 22 VIII 2014

Rozmowy ws. uroczystości 40-lecia śmierci E. Kwiatkowskiego z m. Radom i PAN 7 VIII 2014

Obrady z kierownictwem ITE Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu 4 VII 2014

Podpisanie Porozumienia o Współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli 2 VII 2014

Udział w XVII Światowej Konferencji Gospodarczej Fundacji Polonia – 14-16 VI 2014

Podpisanie Listu Intencyjnego w Miami dot. współpracy gospodarczej 3 VI 2014

Spotkanie z Ambasadorem Brazylii w sprawie współpracy - 10 VI 2014

35th Hemispheric Congress of Latin Chambers of Commerce and Industry in conjunction with AICO, the Ibero American Chambers of Commerce Association’s - Otwarcie Polskiego Centrum Handlowego w Miami (USA) – 3 VI 2014

Rozmowy o współpracy Klastra COP z Grupą TAURON - 30 V 2014

Obrady w Krakowie w PAN w temacie prac nad publikacjami COP - 16 V 2014

Obrady z Zarządem MTP w Poznaniu. Spotkanie z Wojewodą Wielkopolskim oraz Prezydentem Poznania - 09 05 2014

Podpisanie w Kielcach i Miami Listu Intencyjnego ws Targów Międzynarodowych - 06 05 2014

Wizyta Klastra COP w MG - 05 05 2014

I ZJAZD KLASTRA COP – Chlewiska - 11 04 2014

Podlubelskie inwestycje z Klastrem COP - 10 04 2014

Rozmowy z f-mą KOMBUD z Radomia - 08 04 2014

Obrady z firmami miasta Buska z Wojewodą Świętokrzyskim - 31 03 2014

Spotkanie w UMCS Lublin nt projektów z Klastrem COP - 20 03 2014

Obrady w Poznaniu w Zarządzie MTP oraz Tow. Hipolita Cegielskiego - 17 03 2014

Spotkanie nt wydawnictwa monografii COP w ITE w Radomiu z inicjatywy Klastra COP - 13 03 2014

Targi Kielce nt wspólnych projektów z Zarządem - 27 02 2014

Spotkanie z Zarządem CERRAD w Starachowicach, obrady w TAURON SA - 31 01 2014

UMCS – Lublin obrady z Rektorem nt wspólnych projektów - 23 01 2014

Obrady inwestycyjne w Zawierciu - 21 01 2014

Obrady z Targi Kielce SA nt wspólnych projektów - 09 01 2014

 

Ważniejsze wydarzenia z życia Klastra COP 2013 rok

Podpisanie Porozumienia o Współpracy Prezydenta Zawiercia z Klastrem COP - 30 12 2013

Walne Zgromadzenie KLASTRA COP - 16 12 2013

Prezentacja projektów innowacyjnych w TAURON SA w Katowicach - 13 12 2013

W dniu 11 grudnia 2013 roku podpisany został przez Wojewodę oraz Marszałka Świętokrzyskiego LIST INTENCYJNY o wspieraniu projektów dla rozwoju gospodarczego inicjowanych przez Klaster COP - 11 12 2013

UMCS – Lublin obrady z Rektorem i zainteresowanymi ws. wdrożeń - 09 12 2013

Spotkanie z przedstawicielami samorządu w Szydłowcu oraz Chlewiskach oraz inwestorami projektów z Klastrem COP - 03 12 2013

Obrady w UM Gliwice z prezydentem J. Wieczorkiem, Dyrektorami Dep. Oraz przedstawicielami biznesu - 26 11 2013

Obrady z Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Koruba-Pałka, Wicemarszałkiem Grzegorzem Świerczem oraz przedstawicielami środowisk biznesu w temacie międzynarodowych kontaktów gospodarczych - 25 11 2013

W siedzibie Starostwa w Szydłowcu odbyła się prezentacja funkcjonowania systemu finansowania inwestycji samorządowych w projektach PPP, zorganizowana przez Klaster COP - 22 11 2013

Spotkanie z prezesem firmy LOTNISKO sp. zoo w Radomiu oraz prezydentem Radomia Krzysztofem Ferensztajnem - 14 11 2013

Spotkanie w Polskiej Akademii Umiejętności z prof. Andrzejem Romanowskim - redaktorem naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego oraz wnuczką premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego – panią Julitą Macierewicz – z inicjatywy Jana Banaszaka (Klaster COP) celem podjęcia prac nad opracowaniem biografii - premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego - 13 11 2013

Obrady w Nałęczowie Zdrój nt turystyki medycznej w zasięgu globalnym - 7 11 2013

Obrady o współpracy w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w UM Radom oraz UM Kielce delegacji PACC i Klastra COP – 24 10 2013

Obrady z samorządem Woj. Dolnośląskiego o współpracy z PACC USA - 17 10 2013

Prezentacja pracy Reaktora RMO delegacji z USA 16 10 2013

Porozumienie o współpracy pomiędzy Klaster COP, a gminą Skarżysko-Kamienna - 27 09 2013

Uczestnictwo Klastra COP w uroczystościach nadania tytułu „Obywatel Świata” Prezydentowi RP w Nowym Jorku przez Radę Atlantycką - 26 09 2013

Obrady nt rynku turystyki medycznej w UE - 17 09 2013

Obrady nt rynku rolno-spożywczego w Polsce w gronie producentów - 28 08 2013

Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Łódzkiego z delegacją PACC of Fl. USA - 07 08 2013

Obrady z Rektorem Politechniki Świętokrzyskiej ws studiów podyplomowych Akademii Klastra COP - 17 07 2013

Porozumienie o Współpracy Gminy Chlewiska z Klastrem COP - 17 07 2013

Obrady nad powołaniem Klastra Hotelarsko-Turystycznego 17 VII 2013 r.

Międzynarodowe obrady nt kooperacji na szczeblu Ambasad - 16 07 2013

Podpisanie Porozumienia o Współpracy Klastra COP z Polish-American Chaber of Commerce 29 czerwca 2013 r.

W Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się cykliczne spotkanie z samorządami powiatu w temacie inwestycji. 5 czerwca 2013 r.

I KONGRES KLASTRÓW POLSKICH SEJM RP 3 czerwca 2013r.

Debata nt. „Współpracy gospodarczej Kazachstan-Polska” 28 maja 2013r.

Konferencja w ŚCITT w Kielcach nt. RZKGO. 27 maja 2013 r.

w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu odbyła się konferencja pt. „Lokalny Rozwój Gospodarczy” pod patronatem Marszał. Sejmu RP i Klastra COP. 24 maja 2013 r.

Konferencja i uruchomienie pierwszego na świecie REAKTORA RMO (molekularnego) likwidującego odpady 21 maja 2013 r.

Obrady inwestycyjne w Powiecie Szydłowieckim 14 maja 2013 r.

Spotkanie w siedzibie Min. Gospodarki z wicepremierem Januszem Piechocińskim Zarządu Klastra COP. 6 maja 2013 r.

Konferencja nt. klasteringu w Polsce na przykładzie KLASTRA COP w UM Łódź 26 kwietnia 2013 r.

Podpisanie Umowa o Współpracy KLASTRA COP z Świętokrzysko-Podkarpackim Klastrem Energetycznym 14 kwietnia 2013 r.

Spotkanie branży ceramicznej inicjujące budowę Klastra Ceramika Polska - 28 marca 2013 r.

Prezentacja Klastra COP w Sejmie, Przewodniczącemu Klubu Parlamentarnego PSL - 26 marca 2013 r.

Prezentacja Klastra COP Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - 20 marca 2013 r.

Podpisano Porozumienie o Współpracy pomiędzy z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego - Klastrem COP - 19 marca 2013 r.

Obrady w Rektoracie UT-H w Radomiu o współpracy - 13 marca 2013 r. 

Obrady w Kielcach w ŚCITT nt. strategii działania Klastra COP - 12 marca 2013 r. 

Podpisanie „Umowy o Współpracy” Powiatu Szydłowieckiego z Klastrem COP - 12 marca 2013 r.

Podpisywanie Umowy Klastra Przemysłu Skórzanego na MTP  - 19-20 lutego 2013 r. 

Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Klastrem COP - 14 lutego 2013

Spotkanie Marszałka Witolda Stępnia z przedstawicielami Klastra COP w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi  - 11 lutego 2013 r. 

Podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Wydz. Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - Klastrem COP - 21 stycznia 2013 r. 

ROK 2012

Organizacja i udział VI Forum Gospodarczego - 11 grudnia 2012

Powołanie Rady Programowej Klastra COP - 23 listopada 2012

Porozumienie o współpracy z Politechniką Świętokrzyską - 23 listopada 2012

Świętokrzyskie Forum Gospodarcze – Kielce - 23 listopada 2012

Konwent Powiatów Mazowsza, Samorządy - Klaster COP - 14 września 2012

Porozumienie o utworzeniu klastra przemysłowego branży budowlanej w ramach Klastra COP - 3 września 2012

Umowa na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych POIG 5.1 - 10 lipca 2012

Pierwsza umowa o współpracy z samorządem – Powiat Opoczyński - 5 lipca 2012

Obrady o współpracy IP-H „Ziemia Radomska” –Klaster COP - 3 lipca 2012

Medal pamiątkowy z okazji 75 lecia COP dla Klastra COP (jeden z 18-tu) - 30 czerwca 2012

Pierwsze porozumienie o współpracy z organizacją okołobiznesową – PSMB - 30 czerwca 2012

Pierwsze porozumienie o współpracy z uczelnią – WIL PW - 29 czerwca 2012

Objęcie Klastra COP patronatem Wicepremiera i Ministra Gospodarki - 5 czerwca 2012

Rejestracja Związku Pracodawców KLASTRY POLSKIE - 29 maja 2012

Udział w WZ OIBS-Przemysłu Skórzanego w Radomiu - 25 maja 2012

Obrady o współpracy ŚIP-H i Prezydenta w Kielcach - 23 maja 2012

Konferencja naukowa w Sejmie „COP wczoraj, dziś i jutro” - 15 maja 2012

Pierwsza uchwała zarządu (stowarzyszenia w organizacji) o przyjęciu członków stowarzyszenia - 2 kwietnia 2012

Data rejestracji Stowarzyszenia w KRS - 17 kwietnia 2012

Obrady o współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej i Prezydenta w Stalowej Woli - 25 kwietnia 2012

Konferencja Regionalnej Izby Rzemiosła „Ziemia Radomska”-Klaster COP - 13 kwietnia 2012

Zebranie Założycielskie Związku Pracodawców „KLASTRY POLSKIE” - 2 kwietnia 2012

Konferencja ws Współpracy Samorządu Świętokrzyskiego z Klastrem COP - 23 marca 2012

Międzynarodowa Konferencja Inwestycje-Wschód-Klaster COP - 20 marca 2012

Konferencja Powiatu Opoczyńskiego „Przemysł-Klaster COP” - 6 marca 2012

MTP-Poznań Konferencja nt Przemysł Skórzany w Klastrze COP - 28 lutego 2012

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia, przyjęcie statutu, wybór zarządu - 22 lutego 2012

Konferencja Powiatów „Ziemi Odrowążów” nt Klastra COP - 9 lutego 2012

Udzielony prawnie PATRONAT dla Klastra COP przez spadkobierców im. premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego - 1 lutego 2012

ROK 2011

V Forum Gospodarcze Energia i Środowisko – Panel prowadzony przez przedstawicieli Klastra COP - 7 grudnia 2011

Korporacja Radex koordynatorem Inicjatywy Klastrowej COP - 21 lipca 2011

Pierwsze rozmowy z udziałem Korporacji Radex. nt organizacji Klastra COP - połowa czerwca 2011

Konferencja ANKIETA Klastra COP-Starachowice - 16 listopada 2011

Konferencja ANKIETA Klastra COP-Stąporków - 16 listopada 2011

Konferencja ANKIETA Klastra COP -Ostrowiec Św. - 16 listopada 2011

Konferencja ANKIETA Klastra COP- Radom - 16 listopada 2011

Obrady w temacie Klastra Przemysłowego COP-Stąporków - 5 październik 2011

Obrady w temacie Klastra Przemysłowego COP-Starachowice - 5 październik 2011

Obrady w temacie Klastra Przemysłowego COP-Skarżysko Kam. - 28 września 2012

Obrady w temacie Klastra Przemysłowego COP-Ostrowiec Św. - 20 września 2011

LIST INTENCYJNY powołania KLASTRA COP - 28 sierpnia 2011

Powołanie Koordynatora Klastra COP - 21 lipca 2011

Konferencja Założycielska Klastra COP-RADOM - 22 czerwiec 2011 

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Dla mediów Kontakt