23 Resource id #7 Klaster COP - Rada Programowa Klastra COP
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPKlaster COP - Rada Programowa Klastra COP
Rada Programowa Klastra COP

RADA PROGRAMOWA
STOWARZYSZENIA NA RZECZ KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO
DAWNYCH TERENÓW CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
im. Premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
(w skrócie: Rada Programowa Klastra COP)

 • Prof. dr hab. Wiesław Grudzewski – Przewodniczący Rady Programowej Klastra COP
 • Dr inż. Janusz Steinhoff – Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej Klastra COP
  Prof. dr hab. Irena Hejduk – Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej Klastra COP
  p. Zbigniew Kopyra – Sekretarz Rady Programowej Klastra COP

oraz Członkowie Rady Programowej Klastra COP

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
 • Prof. dr hab. Sławomir Ireneusz Bukowski
 • Wiceprezydent m. Radom – p. Krzysztof Ferensztajn
 • Dr inż. Ferdynand Gacki
 • Wiceprezydent m. Skarżysko-Kamienna – p. Stanisław Grzesiak
 • p. Stanisław Janas
 • Prof. dr hab. Adam Jaroszyński
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
 • Prof. dr hab.inż. Jan Małolepszy
 • Prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz
 • Prof. dr hab. Zbigniew Olesiński
 • Dr inż. Mirosław Rataj
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
 • Prof. dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz
 • Prezydent m. Stalowa Wola – p. Andrzej Szlęzak
 • Starosta Opoczyński – p. Jan Wieruszewski
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
 • Ks. prof. dr hab. Jan Zimny

RADA PROGRAMOWA SKŁADA SIĘ Z TRZECH KOMISJI:

KOMISJA NAUKOWA:

 • prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz – Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji:

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
 • prof. dr hab. Sławomir Ireneusz Bukowski
 • prof. dr hab. Wiesław Grudzewski
 • prof. dr hab. Irena Hejduk
 • prof. dr hab. Adam Jaroszyński
 • prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy
 • prof. dr hab. Zbigniew Olesiński
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak

KOMISJA GOSPODARCZA:

 • dr inż. Janusz Steinhoff – Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji:

 • dr inż. Ferdynand Gacki
 • p. Stanisław Janas
 • p. Zbigniew Kopyra
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
 • dr inż. Mirosław Rataj
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz

KOMISJA SAMORZĄDOWA:

 • Prezydent m. Stalowa Wola – p. Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji:

 • Starosta Opoczyński – p. Jan Wieruszewski
 • Wiceprezydent m. Radom – p. Krzysztof Ferensztajn
 • Wiceprezydent m. Skarżysko-Kamienna – p. Stanisław Grzesiak
 • Ks. prof. dr hab. Jan Zimny 

 

Akty Nominacji dla wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych, samorządowych, produkcyjnych do Rady Programowej Klastra COP

Podczas Panelu dokonano uroczystego wręczenia Aktów Nominacji powołanym wybitnym przedstawicielom środowisk naukowych, samorządowych, produkcyjnych do Rady Programowej Klastra COP  


Dla mediów Kontakt