23 Resource id #7 Akty Nominacji dla wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych, samorządowych, produkcyjnych do Rady Programowej Klastra COP
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPAkty Nominacji dla wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych, samorządowych, produkcyjnych do Rady Programowej Klastra COP
Akty Nominacji dla wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych, samorządowych, produkcyjnych do Rady Programowej Klastra COP


Podczas Panelu dokonano uroczystego wręczenia Aktów Nominacji powołanym wybitnym przedstawicielom środowisk naukowych, samorządowych, produkcyjnych do Rady Programowej Klastra COP
 


………….z wystąpienia wiceprezesa Jana Banaszaka;

W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ, NAM POTRZEBNE SĄ UMYSŁY I DECYZJE ELIT, JAK TAMTEGO CZASU XX - LECIA, WTEDY DOKONA SIĘ COP NASZEGO POKOLENIA.

Wystarczającym argumentem dla takich działań niech będzie fakt istnienia przemysłu od setek (tysięcy) lat poprzez Staropolski Okręg Przemysłowy, Centralny Okręg Przemysłowy rozbudowany po 1945 roku. Zjawisko naturalnego rozwoju wielu współpracujących branż, zrównoważonej gospodarki, gdy jeszcze nikt nie opisywał nauką takiego tworzenia.
To proces twórczy wielu pokoleń i wystarczające uzasadnienie dla współpracy wszystkich środowisk teraz, razem z samorządami i Państwem dla Klastra COP, dla zapewnienia bytu regionu.

TO POKOLENIOWE WYZWANIE DLA REPREZENTANTÓW ŚRODOWISK, POPROSZONYCH O PRZYSTĄPIENIE DO RADY PROGRAMOWEJ KLASTRA COP. TO ZASZCZYT WOBEC POPRZEDNICH POKOLEŃ.

 

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Dla mediów Kontakt