23 Resource id #7 Powołanie reprezentacji ogólnokrajowej ZP
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPPowołanie reprezentacji ogólnokrajowej ZP
Powołanie reprezentacji ogólnokrajowej ZP


Po wielomiesięcznych konsultacjach przedsiębiorców, uczelni, organizacji gospodarczych należących do Klastra COP w dniu 2 kwietnia 2012 roku w auli WAT w Warszawie, odbyło się spotkanie założycielskie przedstawicieli nowoczesnych formacji gospodarczych, jakimi są klastry. Celem było powołanie reprezentacji ogólnokrajowej w formie prawnej Związku Pracodawców „Klastry Polskie”. Udział brali reprezentanci klastrów z całego kraju. Klaster COP reprezentowali Jan Ludwik Banaszak oraz Janusz Sobieraj


Podobne organizacje funkcjonują niezależnie w krajach o rozwiniętej gospodarce, biorąc merytorycznie udział w projektowaniu nowoczesnych struktur życia gospodarczego, wpływając pozytywnie na ustawodawstwo, programy, projekty dla dynamicznego rozwoju.

Po wielogodzinnych obradach odbytych w myśl Planu Spotkania ukonstytuowano Związek Pracodawców „Klastry Polskie” oraz dokonano wyboru Zarządu, którego członkowie reprezentują regiony całej Polski.

Przewodniczącym Zarządu został pan Krzysztof Krystowski

Krystowski Krzysztof

Bulanda Jarosław Wojciech

Materna Wojciech Janusz

Kozłowski Tomasz  

Wojciechowski Artur Cezary

Spychalski Andrzej 

Kwiatkowski Mieczysław Władysław

Sobieraj Janusz  

Węgrzynek Bogdan Zbigniew 

  Prezes Zarządu

  Wiceprezes Zarządu

  Wiceprezes Zarządu

  Wiceprezes Zarządu

  Wiceprezes Zarządu

  Wiceprezes Zarządu

  Wiceprezes Zarządu

  Wiceprezes Zarządu

  Wiceprezes Zarządu

W Związku Pracodawców „Klastry Polskie”, Klaster Przemysłowy COP reprezentuje prezes Janusz Sobieraj.

 

Załączniki

Plan spotkania

Statut federacji klastow polskich

Utworzenie ZP

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Międzynarodowa Konferencja dedykowana klastrom -
Zaproszenie na XVII Światową konferencję Gospodarczą Polonii -
Po co nam klastry w transporcie i logistyce -
Rada Klastra Logistyczno Transportowego Północ – Południe -
Porozumienie Klaster Energooszczędna Stolarka Budowlana -
Dla mediów Kontakt