23 Resource id #7 100 - lecie Urzędu Patentowego RP
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COP100 - lecie Urzędu Patentowego RP
100 - lecie Urzędu Patentowego RP


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej został powołany dnia 13 grudnia 1918 r. dekretem tymczasowym Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i był jedną z pierwszych instytucji utworzonych po odzyskaniu niepodległości. Ten akt prawny określił podstawowe zasady działania rzeczników patentowych, jako zawodowych pełnomocników upoważnionych do reprezentowania stron postępowania przed Urzędem Patentowym RP


W roku 1919 Naczelnik Państwa wydał trzy kolejne dekrety stanowiące pierwsze nowoczesne regulacje prawne dla ochrony własności przemysłowej, niezbędnej dla rozwoju gospodarczego odrodzonego państwa.

Dzięki temu dorobek intelektualny polskich wynalazców, naukowców oraz twórców rozwiązań technicznych i projektowych chroniony jest w sposób ciągły w ostatnich 100 latach państwowości.

W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 220 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 60 tysięcy wzorów użytkowych, 23 tysiące wzorów przemysłowych oraz około 300 tysięcy znaków towarowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.

W jubileusz 100-lecia, Urząd Patentowy RP wskazał na fundamentalne znaczenie ochrony własności przemysłowej dla umacniania potencjału intelektualnego i ekonomicznego Polski i jej zrównoważonego rozwoju. Organizowane liczne przedsięwzięcia w ramach tej rocznicy, wpisują się w upowszechnianie wiedzy historycznej i krzewienie wartości patriotycznych, związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

I P   D a y   2 0 1 8   -   P r o g r a m   K o n f e r e n c j i

 

 

Uroczysta Msza Świeta w Archikatedrze Św.Jana

 

 

Odznaczenia na Zamku Krolewskim wWarszawie

 

 

Uroczysta gala jubileuszowa w Teatrze Wielkim Opery NarodowejPOZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Florida International Trade and Cultural Expo -
Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego -
FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji (Polish-American Leadership Summit: Polish Investment Zone, #PALS -
Dla mediów Kontakt