23 Resource id #7 I FORUM POLONII AMERYKAŃSKIEJ w POLSCE
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPI FORUM POLONII AMERYKAŃSKIEJ w POLSCE
I FORUM POLONII AMERYKAŃSKIEJ w POLSCE


Rzeszów - CWK Jasionka 27 – 28 VII 2016  


Szanowni Rodacy, Droga Polonio !

Nasze spotkanie jest szczególnym, historycznym wydarzeniem dla całego wychodźstwa polskiego i w szczególnym czasie, globalnych przemian dynamicznie dotykających Kraj i każdego z nas.

Nazywam się Jan Banaszak (w trzecim pokoleniu ze środowiska technicznego). Reprezentuję Klaster Przemysłowy COP im. prem. Eugeniusza Kwiatkowskiego, działający w kilkunastu branżach, w kraju i świecie. Gromadzący wszystkie środowiska twórcze dla powstania konkurencyjnego polskiego produktu.

…by tworzyć dobrą przyszłość, trzeba znać i pamiętać swoje doświadczenia z przeszłości ...

Zmieniające się systemy naszych czasów dokonały amnezji dwóm pokoleniom Polaków i obecnemu;
…o tym, że 250 lat temu Stanisław Staszic opisał zależność produkcji od rynku, co dało spółdzielnie, polski pierwowzór klastrów.
…o tym, że w kilkanaście lat w II RP przeszliśmy od produkcji w manufakturach do poziomu światowego, w kilkunastu dziedzinach przemysłu, choć Polski nie było na mapie ponad wiek.

…by pamięć przywrócić, Klaster COP zainicjował opracowanie pierwszej po wojnie monografii Centralnego Okręgu Przemysłowego, kiedy to……

…Polska w rankingu światowym opatentowanych wynalazków była na 6-8 miejscu w XX-leciu. …kiedy byliśmy wśród 8 eksporterów samolotów na świecie, a polskie rozwiązania techniczne były powszechnie stosowane, jak uskrzydlenie motylkowe Jerzego Rudlickiego i pionowego startu z 1936 r., czy uskrzydlenie o zmiennym profilu delta Stanisława Rogalskiego, realizowane już po wojnie w USA.
… kiedy byliśmy wśród 16 krajów świata, przodujących w kolejnictwie.

Polacy potrafili doskonale się organizować gospodarczo, by można się było bogacić.

Gdy „wybuchła Polska” w 1918 i budowano od podstaw przemysł, brakowało wszystkiego. Projektanci nowoczesnych f-k potrzebowali specjalnych zbiorników ciśnieniowych zw. „holendrami”. Hipolit Cegielski odpisał im, że ani Niemcy, Francuzi, Anglicy nie chcą mu sprzedać maszyn wysokiej klasy do ich wykonania. List poprzez projektanta trafił do prof. chemii prezd. Ignacego Mościckiego, ten poprosił o pomoc prem. I. Paderewskiego i polscy inżynierowie mechanicy z Ameryki w pół roku nadesłali maszyny. Założyli s-kę. „Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki” S.A. (dające wiele f-k obrabiarek w Polsce), a chemiczne polskie f-ki, konkurowały (wygrywając) na światowym rynku (z Hercules Powder Co., tym od Lockheed Martin Corporation).

W przemyśle ciężkim od 1931r. powstała w 4 lata, duża grupa 46 f-k „WSPÓLNOTA INTERESÓW”, przy konsultacjach inż. Tadeusza Sędzimira (zw. Edisonem światowej metalurgii), prof. Jana Czochralskiego (od Doliny Krzemowej) i Eugeniusza Kwiatkowskiego w idei „myśl techniczna-wdrożenie-produkcja-jakość-dystrybucja”. W 1936 r. posiadała na całym świecie 17 biur handlowych i biur badań rynku regionalnego – dzięki Polonii i pragmatycznemu wsparcia przez Rząd II RP.

…przypominam te fakty, gdyż „…giną narody niepamiętające swojej historii …”

Upłynęło ćwierć wieku Wolnej Polski, a nie stworzono znaczącego programu gospodarczego, dającego bogacić się Ojczyźnie i Polakom na Wychodźstwie. Ratujące sytuację regiony-województwa są zbyt małymi i rozdrobnionymi w działaniach, co frustruje i zniechęca do dalszych poczynań. Nie zafunkcjonował, żaden plan rozbudowy Polski. Na rynkach światowych liczą się tylko duże i wieloletnie kontrakty. To one dają perspektywę stabilnego rozwoju firmom wielu branż, a w tym przemysłowi. Proces globalizacji gospodarczej już trwa.
A nowe pokolenia Polaków zachowają swoją kulturę i język Starego Kraju, jeśli będą miały dobry byt, pracując i bogacąc się wzajemnie z Ojczyzną.


Klaster COP działa w globalnej gospodarce na wielu rynkach. Jeśli Polonia ma włączyć się pragmatycznie w budowę gospodarki Ojczyzny i swojego bytu, jest niezbędna pomoc odpowiednich agend Państwa dla tworzenia sieci informacji rynkowej, logistyki dystrybucji, obsługi prawnej, gromadzenia branżowego małych rodzimych firm w większy potencjał produkcji rocznej. Globalna cywilizacja toleruje tylko silnych, dobrze zorganizowanych partnerów.

Jako Klaster COP jesteśmy otwarci do współpracy z zainteresowanymi taką inicjatywą.

"P r e z e n t a c j a - F o r u m P O L O N I I 2 0 1 6" (czytaj więcej)

 

 

Goście z województwa podkarpackiego z wizytą w Chicago na zaproszenie Kongresu Polonii Amerykańskiej fot.arch. KPA

 

 

Polonię powitał także prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Longin Komołowsk

 

Stanisław Karczewski, Marsz. Senatu RP

 

 

mmmm

Dyrektor Krajowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Ludwik Wnękowicz

 

KPA w POLSCE- Dyrektor K P A - Ludwik Wnękowicz

 

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) Franciszek Spula

 

marsz woj. podkarpackiego Władysław Ortyl

 

min. Anna Maria Anders

 

 

Kongres Polonii Amerykańskiej w Sejmiku Podkarpackim

  

 

 

Dyrektor Krajowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Ludwik Wnękowicz

 

 

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Florida International Trade and Cultural Expo -
100 - lecie Urzędu Patentowego RP -
Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego -
FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Dla mediów Kontakt