23 Resource id #7 Konferencja Naukowa COP - wczoraj, dziś i jutro, SEJM 15 maja 2012
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPKonferencja Naukowa COP - wczoraj, dziś i jutro, SEJM 15 maja 2012
Konferencja Naukowa COP - wczoraj, dziś i jutro, SEJM 15 maja 2012


Dla upamiętnienia Wielkiej Budowy Przemysłu w Odrodzonej II RP, w 75-lecie powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego , 15 maja 2012 w Sejmie RP odbyła się KOnferencja Naukowa "COP - wczoraj, dziś, jutro"

 
POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Florida International Trade and Cultural Expo -
100 - lecie Urzędu Patentowego RP -
Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego -
FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Dla mediów Kontakt