STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Konferencje
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPJan WalczyńskiKongres Naukowo-Gospodarczy
Kongres Naukowo-Gospodarczy


„POLSKIE INNOWACJE
FLORIDA-GATEWAY TO THE AMERICAS, POLAND-GATEWAY TO CENTRAL & EASTERN EUROPE”
16-17 kwietnia 2015 Warszawa

 


Z wystąpienia v-prezesa Jana Banaszaka - współtwórcy formacji Klastra COP im. premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego -
otwierającego Sesję Panelową KONGRESU

…w trzecim pokoleniu ze środowiska technicznego….krótko powitam goszczących, czcigodnych Panelistów oraz Gości


Szanowni Państwo

…w dynamicznym rozwoju cywilizacji XXI wieku, innowacyjność musi graniczyć z wynalazczością, a do tej konieczna jest „ …wyobraźnia i wiedza…”, jak wyznawał Albert Einstein.

Trzy lata temu zaistniała taka wyobraźnia w rozmowach trójkąta pomiędzy; Klastrem COP – nowoczesną formacją gospodarczą – Ambasadą Polską w Waszyngtonie z Ryszardem Schnepfema oraz Miami, gdzie Leszek Ladowski tworzył komercyjne organizacje polsko-amerykańskiej (Polish American Chamber of Commerce of Florida and the Americas, Inc.), dla zorganizowanego udziału gospodarki, nauki i kultury w dynamicznych zmianach, globalnych układów ekonomicznych, między krajami NAFTA, CAMACOL, a UE z Polską i regionem Eur-Środkowej.

HISTORYCZNIE wiadomo, że największe wynalazki ludzkości powstają w rozwiniętych, różnorodnych kulturach humanistycznych.
W 250 letniej historii światowego przemysłu, potwierdza to „polski fenomen” dwudziestych lat międzywojennych 1918-1939, gdy od produkcji w manufakturach przeszliśmy do światowego poziomu technologii w kilkunast dziedzinach przemysłu. A Twórcami tego sukcesu byli polscy naukowcy z uczelni całego świata, powracający do Odrodzonej Polski po 126 latach rozbiorów.
W rankingu światowym, opatentowanych wynalazków tamtych lat, Polska była na 6-8 miejscu w świecie. Wtedy to….
• Kazimierz Pruszyński - skonstruował kamerę filmową, dzięki której powstała pierwsza lotnicza kronika wojenna (1918 rok).
• Polskie spawalnictwo było potęgą w łączeniu metali – f-a PERUN – Władysław Tryliński - w 1929 roku wraz z Władysławem Bryłą zbudowali pierwszy w Europie most spawany nad rzeką Słudwią (stojący niedaleko Łowicza).
• W 1934 r. inż. Zygmunt Jelonek rozpoczął prace nad ideą telefonu osobistego nazwanego przez Amerykanów WS-10 - (użytego w 1944 podczas lądowanie na plażach Normandii).
• W 1935 r. inż. Wacława Szukiewicza tworzy sztuczny kauczuk zwany KER-em.
• "Edisonem światowej metalurgii" nazwany zostaje Tadeusz Sędzimir – dając folie metalowe i rewolucję w lotnictwie.
• Technologie krystalografii, także krzemu z 1936 r. prof. Jana Czochralskiego dalej pracują w amerykańskiej „Dolinie Krzemowej” wraz z innymi Jego technologiami.
• Marian Mazur - w latach 1935-1939 zbudował pierwszy na świecie system telefonii automatycznej (rozmowy były darmowe).
• Polska była wśród 8 krajów na świecie eksporterem samolotów, a polscy piloci na polskich samolotach wygrywali prestiżowe zawody.
• Trans-Andyjska Kolej Centralna zaprojektowana wcześniej przez Ernesta Malinowskiego,
• Po Europie lat XX jeżdżą szybkie koleje zw. polską Lux-torpedą.
• Pierwsze „GPS-y” 1940 r.. Juliusz Hubert (lokalizowały desanty Alianckie) w II Wojnie Św.

Dla NAUKI, wielka dynamika zmian cywilizacyjnych XXI wieku, dyktuje kreowanie niewyobrażalnych dotąd systemów dla nauki i wdrożeń. Powstają ośrodki, gdzie tworzone są produkty myślące, a twórcy otaczani są wyrafinowaną infrastrukturą, zapewniającą optymalne warunki wdrażania myśli. Mamy, więc CELE do wspólnego osiągania, jak kiedyś „Dolina Krzemowa” może teraz „Dolina Węgla i Wodoru” z grafenem i rewelacyjnymi polskimi płynnymi ogniwami fotowoltaicznymi o jeszcze mało znanej nazwie PEROWSKIT.

Wielka perspektywa dynamicznego rozwoju krajów CAMACOL oraz Europy Środkowej poprzez Polskę, wymaga innowacyjnych form finansowania może w rodzaju „Funduszy Ekspansywnego Kapitału”.

Nasze spotkanie – z Reprezentantami krajów regionu CAMACOL i poprzez Polskę Europy Środkowej – to I etap budowy atrakcyjnych, wszechstronnych rynków dla kooperacji z nauką, gospodarką i kulturą.
To wyzwanie dla ROZUMNYCH, ODWAŻNYCH, NAJLEPSZYCH, gdyż TACY kreują przyszłości, to wyzwanie dla zebranych TERAZ - TUTAJ.

Witając Państwa hasłem pozytywnej wyobraźni – z myśli Alberta Einsteina – zaproponuję przejście do pragmatycznej mądrości – prosząc panią prof. Irenę Hejduk o otwarcie WRÓT NASZYCH PANELI……WIEDZY goszczących PANELISTÓW…….


 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Florida International Trade and Cultural Expo -
100 - lecie Urzędu Patentowego RP -
Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego -
FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Dla mediów Kontakt