23 Resource id #7 Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPKongres Patriotyzmu Ekonomicznego
Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego


 

W dniu 10 XI 2018 w Warszawie odbył się Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego zorganizowany przez środowiska przedsiębiorców Towarzystw Biznesowych S.A., na którym przedstawiciele Klastra COP i „Towarzystwa Biznesowego” podpisali Umowę o Współpracy – wskazując w Preambule, iż

„ … w biegu historii każdego Narodu są szczególne momenty wymagające odwołania się do mądrości pokoleń…”.


W Jubileusz 100–lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, dynamiczne zmiany naszej cywilizacji – globalizującej wszystkie dziedziny życia – nakazują nam łączyć w jedność, wspólny wysiłek dla zachowania bezcennych wartości kultury, wiary oraz gospodarki, będących zawsze podstawami bytu każdego społeczeństwa.

Pamiętając o wielkich ideach i dokonania naszych Patronów w XX-leciu II RP, w prelekcji przedstawiono wielkie osiągnięcia w dziedzinie nauki, przemysłu, kultury, z których korzystał cały świat. Prelekcję prowadził wiceprezes Klastra COP Jan Ludwik Banaszak.

 KONGRES - OFERTA SPONSORSKAPOZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Florida International Trade and Cultural Expo -
100 - lecie Urzędu Patentowego RP -
FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji (Polish-American Leadership Summit: Polish Investment Zone, #PALS -
Dla mediów Kontakt