23 Resource id #7 Międzynarodowa Konferencja EUROPA KARPAT - Przemyśl 26-27 lutego 2016 - pod patronatem Marszałka SEJMU RP
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPMiędzynarodowa Konferencja EUROPA KARPAT  -  Przemyśl 26-27 lutego 2016  -  pod patronatem Marszałka SEJMU RP
Międzynarodowa Konferencja EUROPA KARPAT - Przemyśl 26-27 lutego 2016 - pod patronatem Marszałka SEJMU RP


 …z wystąpienia panelowego konferencji

 


Konferencja „EUROPA KARPAT”
pod patronatem Marszalka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego
27 luty 2016 Przemyśl


Drodzy Państwo, Szanowny Panie Marszałku

Reprezentując Klaster Przemysłowy COP im. prem. E. Kwiatkowskiego, formację działania pragmatycznego w 15 branżach na globalnym rynku, w nauce, kooperacji, produkcji i dystrybucji – pragnę podziękować za zaproszenie na tą konferencję Panu Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu oraz gospodarzowi Marszałkowi Władysławowi Ortylowi.

…W trzecim pokoleniu ze środowiska technicznego jestem synem projektanta inż. Ludwika Banaszaka, którego zespoły pozostawiły w COP 17 nowoczesnych f-k, a po `45, 19 kolejnych z ostatnią w Kostrzynie n/Odra, wokół której powstało największe w UE zagłębie przem. papierniczego z ulicą Jego imieniem

Klaster COP to zespoły specjalistów dla materialnego urzeczywistniania idei i wybranych celów w gospodarce na światowym poziomie.

Gospodarka KARPAT i całego Subregionu UE w układzie Północ-Południe to duże wyzwanie. Polska często stawała przed takimi gospodarczymi wyzwaniami w historii.

W naszym Klastrze analizując współczesność, śledzimy rodzime, historyczne dokonania gospodarcze Polski i Regionu – od „Statutu Spółdzielczego” Stanisława Staszica po „Centralny Okręg Przemysłowy” – a czerpiąc z Alberta Einsteina iż „…największe wynalazki ludzkości powstawaj w wysokiej kulturze humanistycznej…” sprawiliśmy opracowanie pierwszej monografii COP-u, by powstrzymać amnezję. Najpierw zaplanowaną w 2 pokoleniach poprzedniego systemu i naturalną obecnego pokolenia, …by przypomnieć wzorce Wielkiej

Budowy Polski w XX-leciu II RP po ponad wiekowym niebycie PP...w którym; w niecałe 20 lat potrafiliśmy przejść od produkcji w manufakturach do poziomu światowego w kilkunastu dziedzinach nauki, przemysłu w rankingu światowym, opatentowanych wynalazków w XX-leciu byliśmy na 6-8 miejscu (Niemcy na 15-16) ten kraj był wśród 8 eksporterów samolotów na świecie, a jego myśl techn. stosowano powszechnie; metalowe folie T. Sendzimira, uskrzydlenie motylkowe i pionowego startu J. Rudlnickiego, czy zmienne uskrzydl. delta St. Rogalskiego (realizowane w USA po `45) i wiele innych… (pierwsza taktyka walk powietrznych 8 grup samolotów)  ten kraj był w latach `30 w „ekskluzywnym światowym klubie 16” w kolejnictwie, gdzie śred. prędkość była powyżej 100 km/h i punktualność + - 5 min/rok od rozkładu z 10 modelami Luxtorped i lokomotywą PM36 142 km/h (wyprzedzającą swoją epokę na EXPO 1937 PARYŻ) w tym kraju w 1934 inż. Z. Jelonek pracował nad osobistym telefonem dopracowanym w USA, jako WS-10 oraz użytym na plażach Normandii 6 VI 1944 i 8-mcy potem na Pacyfiku w USArmy, jako „walkie-talkie” dokończone przez Czesława Magnuskiego w tym kraju w 1936 powstał pierwszy kryształ krzemu prof. Jana Czochralskiego dający prod. w Dolinie Krzemowej w USA i epokę informatyzacji. w latach `30 XX-lecia powstał wzorcowy koncern przem. ciężkiego zw „WSPÓLNOTA INTERESÓW” 36 f-k w idei „myśl tech – wdrożenie – produkcja – jakość – rynek” przy konsultacjach z inż. T.Sędzimirem, prof. J.Czochralskim i E.Kwiatkowskim (16 biur handlowo analitycznych na świecie)

Na terenach COP-u powstało 110 nowoczesnych f-k, a średni czas budowy to 2,5 r. lub krócej (DUNIT-w PWP-Pionki 6 m-cy). F-ki były elementem miastotwórczym.


Największym SKARBEM II RP i każdego dużego przedsięwzięcia są LUDZIE.

Wtedy wracali do Odrodzonej Polski z kolejnego pokolenia wychodźstwa, Patrioci o wielkim potencjale wiedzy światowej i pragnieniu równania do najlepszych w świecie.
Oni to stworzyli system rodzący nowoczesne społeczeństwo zdolne do „wyścigu narodów”, jak wtedy mawiano. System oparty na kanonach filozofii doboru pozytywnego ludzi, dzięki wiedzy prof.; Kotarbińskiego, Tatarkiewicza, Twardowskiego, Adamieckiego……którzy stali się wzorem dla socjologów amerykańskich.
Tworzyły się specjalistyczne zespoły ludzkie we wszystkich dziedzinach życia od kultury, nauki do przemysłu, dając wspaniałe efekty cywilizacyjne Polsce XX-lecia, a po wojnie i światu.

W 250-letniej historii przemysłu światowego ten czas w Polsce zapisał się „złotymi zgłoskami” i wymaga szczególnego, wszechstronnego, niekoniunkturalnego przekazania naszym następcom w „…Sztafecie Pokoleń…” przyp. Melchiora Wańkowicza.

HISTORYCZNIE
Już wtedy – 80 lat temu – dbano o logistykę gospodarczą w układzie Północ-Południe w rozwoju transportu i przemysłu.
PLL LOT zakupiły 10 pasażerskich samolotów Lockheed na trasę Helsinki-Bukareszt, które miały zastąpić w 1940 polskie PZL44 Wicher. Od 1934 można było podróżować wg rozkładu samolotem-pociągiem-autobusem w sposób zintegrowany na jednym bilecie.
„15-letni Plan Rozbudowy Polski – E. Kwiatkowskiego” przewidywał w 2 Etapie (3-letnim) budowę autostrad Płn-Połud, a od 1 Etapu industrializację tego pasa, rozpoczętą już w 1938 roku.
Wielką dynamikę budowy gospodarki blokował brak potencjału produkcyjnego –brak kapitału.

WSPÓŁCZESNIE
Mamy epokę globalizacji, w której liczą się duże, dobrze zorganizowane regiony. Silni tworzą w nich prawa dla siebie. Już odczuwamy to w branży transportu drogowego układu wschód-zachód. Jest najwyższy czas dla podejmowania decyzji kształtujących logistykę gospodarczą Płn-Połud. w Europie Środkowo – Wschodniej (CEE).
Klaster od początku działań wśród globalnych rynków, poszukiwał takich, na których większość technologii i produktów z krajów Europy Środkowo – Wschodniej będą atrakcyjnymi.
Zainteresowanie naszym regionem okazały organizacje gosp. układu CAMACOL zrzeszającego 25 krajów obu Ameryk (populacji 650 mln). Pod polską prezydencją odbędzie się pierwszy Kongres Gospodarczy CAMACOL w Polsce, w październiku tego roku. Pragmatycznie, oczekują kontaktów handlowych, kooperacji w produkcji i inwestycjach – oczekują podpisywania przygotowanych kontraktów.
Tak więc w sposób naturalny, układ logistyki gospodarczej Północ-Południe w Europie Środkowo – Wschodniej (CEE) nabrał wagi globalnej i motywacji dla rozwoju krajów tego Subregionu UE, podnosząc także UE potencjał.

REASUMUJĄC
Aby korzystać z doświadczeń historycznych w realizacji współczesnych celów i dzisiaj potrzebujemy w naszych poczynaniach wsparcia PAŃSTWA – WIEDZY – TECHNIKI – DECYZJI … szybkich decyzji, gdyż to co kiedyś działo się dekadami, teraz potrafi stać się w jeden rok…dotyczy to także naszego Subregionu UE.
A historia uczy iż często „…kołem się toczy…”


dziękuje Państwu za uwagę i życzę pomyślnych obrad

/ - /

PROGRAM

PREZENTACJAPOZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Florida International Trade and Cultural Expo -
100 - lecie Urzędu Patentowego RP -
Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego -
FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Dla mediów Kontakt