23 Resource id #7 Obchody 75-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPObchody 75-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego
Obchody 75-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego


KLASTER Przemysłowy COP w 75-lecie uruchomienia programu gospodarczego zw. Centralnym Okręgiem Przemysłowym w połowie maja wystąpił z inicjatywą wizyty Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w miastach dawnego COP-u, czynnie biorących udział w reindustrializacji przemysłu na tych obszarach poprzez inicjatywę Klastra COP

 


Podjęto współpracę z Kancelarią Prezydenta RP dla wizyty w Kielcach, Ostrowcu Św., Skarżysku Kamiennej, gdzie Pan Prezydent zwiedzał zakłady przemysłu obronnego BUMAR-Amunicja powiązane z chlubną historią COP-u.

CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY - HISTORIA

Władze samorządowe m. Skarżysko-Kamienna ufundowały medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego na tych ziemiach, który uroczyście wręczono Panu Prezydentowi RP oraz prezesowi Klastra COP Januszowi Sobierajowi.

 

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Florida International Trade and Cultural Expo -
100 - lecie Urzędu Patentowego RP -
Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego -
FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Dla mediów Kontakt