STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Konferencje
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPJan WalczyńskiPorozumienie o współpracy z Politechniką Świętokrzyską
Porozumienie o współpracy z Politechniką Świętokrzyską


W dniu 23.11..2012 roku w Kielcach zawarto Porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Radomiu, przy ul. Ptasiej 14 reprezentowanym przez:

Jana Banaszaka – Wiceprezesa Zarządu
Jacka Kopyrę – Członka Zarządu, Skarbnika
zwanym dalej „Stowarzyszeniem”,
a
Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach
(25-314), al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
reprezentowaną przez:
prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka – Rektora

Dokument Porozumienie o współpracy podpisano w Politechnice Świętokrzyskiej, w obecności uczestników ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO, Wiceministra MG Dariusza Bogdana oraz przedstawicielami władz województwa świętokrzyskiego z marszałkiem Adamem Jakubasem.

Patronat Honorowy nad ŚWIĘTOKRZYSKIM FORUM GOSPODARCZYM objęli: Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, Wicepremier RP Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Kielc Wojciech Lubawski, Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka.

 

 


 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Florida International Trade and Cultural Expo -
100 - lecie Urzędu Patentowego RP -
Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego -
FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Dla mediów Kontakt