23 Resource id #7 PROGRAM części panelowej Klastra COP
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPPROGRAM części panelowej Klastra COP
PROGRAM części panelowej Klastra COP


PROGRAM części panelowej Klastra COP w ramach VI Forum Gospodarczego ENERGIA I ŚRODOWISKO – Warszawa 11.12.2012r 


 12:00 – 12: 05 Otwarcie sesji – „Koncepcja programowania rozwoju klastrów”
– p. prof. dr hab. Wiesław Grudzewski, Przewodniczący Rady Programowej Klastra COP


12:05 – 12:15 „Geneza i kierunki działania Związku Pracodawców „Klastry Polskie”
– p. Krzysztof Krystowski, Przewodniczący Związku

12:15 – 12: 35 „Centralny Okręg Przemysłowy – historia i teraźniejszość”
– rys historyczny, ”Geneza i kierunki działania Klastra COP”
- p. Jan Banaszak, Wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Klastra COP

wręczenie powołań członkom Rady Programowej Klastra COP


12:35 – 12: 50 Prezentacja Wschodniego Klastra Budowlanego oraz Klastra „Lubelskie Drewno”
– p. Tomasz Kozłowski,
– p. Mieczysław Kwiatkowski

12:50 – 13:00 Prezentacja Śląskiego Klastra Lotniczego
- p. Jarosław Bulanda


13: 00 – 13:30 Dyskusja panelowa w zakresie poniższych wątków:

1. Klastry jako lekarstwo na recesję
p. prof. dr hab. Irena Hejduk
p. Janusz Sobieraj

2. Możliwości lokowania przedsięwzięć klastrowych w obrębie gruntów samorządowych i potencjalne formy współpracy
p. Stanisław Grzesiak, Wiceprezydent m. Skarżysko – Kamienna
p. Jan Wieruszewski – Starosta Opoczyński

3. Rola nauki i potencjał polskiej innowacyjności w kooperacji
klastrowej, współpraca przy opracowywaniu projektów
p. prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
p. prof. dr. hab. Wiesław Grudzewski

4. Polityka klastrowa Państwa, teoria i rzeczywistość
p. Krzysztof Krystowski
p. Igor Mitroczuk
p. Janusz Sobieraj


Panel moderuje prof. dr hab. inż. Wiesław Grudzewski, PAN

Paneliści:
Prof. dr hab. Irena Hejduk, SGH
Prof. dr. hab. inż. Krzysztof Santarek, PW
Krzystof Krystowski, Przewodniczący ZP KLASTRY POLSKIE
Janusz Sobieraj, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Klastra COP
Tomasz Kozłowski, Prezes Zarządu, Wschodni Klaster Budowlany
Igor Mitroczuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska
Stanisław Grzesiak, Zastępca Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna
Jan Wieruszewski, Starosta Opoczyński

Organizator Klaster COPPOZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Florida International Trade and Cultural Expo -
100 - lecie Urzędu Patentowego RP -
Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego -
FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Dla mediów Kontakt