STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Konferencje
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPStefan RaczyńskiŚwiatowa Konferencja Gospodarcza Polonii
Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii


Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii - to miejsce dialogu dla reprezentantów środowisk gospodarczych Polonii przybyłych ze wszystkich kontynentów, a osobiste relacje powstałe podczas tych spotkań to kluczowy element służący międzynarodowej współpracy na globalnym rynku

 


W bieżącym roku odbędzie się XVI edycja Konferencji. Konferencja to największe międzynarodowe spotkanie gospodarcze odbywające się w Polsce, w którego debatach uczestniczyło dotychczas kilka tysięcy przedsiębiorców o polskim rodowodzie. Tematyka konferencji obejmuje wszystkie sfery życia gospodarczego nowoczesnych firm, prowadzonych przez Polonię na całym świecie, a prezentacje prowadzą przedstawiciele władz naczelnych, partnerzy, niezależni eksperci oraz firmy uczestniczące.

Konferencje Gospodarcze Polonii stwarzają warunki do nawiązywania kontaktów biznesowych między przedstawicielami firm, służy konsolidacji środowiska biznesu oraz umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń.

Fundacja Polonia to niezależna organizacja pozarządowa, z siedzibą w kraju, działająca w Polsce jak i poza jej granicami. Została powołana na Zamku Królewskim w Warszawie z inicjatywy kilkudziesięciu przedstawicieli Polonii, zamieszkałych w kilkunastu krajach Świata oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne. Podjęła działalność w 1989 roku. Główne cele Fundacji skupione są na umacnianiu więzi Polonii z Macierzą, kultywowaniu tradycji narodowych i języka polskiego oraz pogłębianiu międzynarodowej współpracy gospodarczej. Fundacja jest corocznym organizatorem Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, w której udział biorą reprezentanci kilkudziesięciu krajów świata oraz przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, biznesu i mediów. Dialog z uczestnikami prowadzony jest przez osoby o najwyższych kompetencjach i pełnej orientacji w zachodzących procesach gospodarczych, z uwagi na sprawowane funkcje w naczelnych organach państwa.

Prelekcje

Aktualny stan gospodarki i pożądane kierunki współpracy.
Nowoczesne oprogramowanie szansą dla przedsiębiorstw. O obniżaniu kosztów, poprawie wydajności i konkurencyjności produktu.
Skala i kierunki dofinansowywania projektów inwestycyjnych z przyznanych środków unijnych.
Specjalne Strefy Ekonomiczne. Gdzie szczególnie warto podejmować działalność gospodarczą?
Energia odnawialna – konieczność i wyzwanie! Pilne zadanie na skalę kraju.
Utylizacja odpadów komunalnych przy stosowaniu nowych technologii.
Potencjalne źródło zysku dla samorządów i przetwórców.

Janusz Piechociński Wicepremier i Minister Gospodarki, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Absolwent Wydziału Ekonomiki Handlu i Usług w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1987-1999 był pracownikiem naukowym SGH, gdzie zajmował się historią gospodarczą XX wieku, historią szkolnictwa ekonomicznego i integracją europejską. Odpowiada za promowanie konkurencyjności i innowacyjności firm. Wspiera rozwój eksportu i inwestycji polskich za granicą oraz napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju.

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji (Polish-American Leadership Summit: Polish Investment Zone, #PALS -
Kongres 590 "Rzeszów - uwalniamy polski potencjał" -
Konferencja 80-lecie COP w Rzeszowie -
Dla mediów Kontakt