23 Resource id #7 V Forum Gospodarczym Energia i Środowisko - relacja
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPV Forum Gospodarczym Energia i Środowisko - relacja
V Forum Gospodarczym Energia i Środowisko - relacja


W dniu 7 grudnia 2011 r. w PKiN w Warszawie odbyło się V FORUM GOSPODARCZE poświęcone tematom „Energia i Środowisko” oraz „Klaster, Organizacja Przyszłości”.


Klaster Przemysłowy COP-u (w organizacji) podjął zaproszenie do uczestnictwa i przygotował dwie sesje panelowe w ramach „V FORUM GOSPODARCZEGO”.

W temacie „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” brał udział dr Marek Pilawski prezentując rozwiązania innowacyjne z zastosowaniem nowopowstałych, rodzimych technologii i polskiej koncepcji przetwarzania odpadów komunalnych. Rozwiązania problemów z odpadami podjęła Grupa Inicjatywna „Nauka na Rzecz Gospodarki” w składzie wiodących JBR-ów i Uczelni Technicznych przy wsparciu kolejnych rządów dla systemowego i kompleksowego rozwiązania problemu odpadów w Polsce zgodnie z Dyrektywami UE. Prezentowany projekt uwzględnia charakterystykę rodzimego odpadu, jego pozyskiwanie, możliwości finansowania inwestycji oraz korzyści dla społeczeństwa (2/3 odpadów przetwarzanych jest w energię reszta w produkty rynkowe). Wystąpienie uhonorowano oklaskami.

Szczególną dla Klastra COP-u była sesja panelowa pt. „Klaster Organizacją Przyszłości”.

Wysokie, międzynarodowe kwalifikacje Panelistów, specjalizujących się w tematyce formacji gospodarczej klastrów, jak również ministrów i prezesów działających polskich klastrów, dały doskonały przegląd możliwości uzyskania dynamicznego rozwoju produkcji i rynku przy wielopłaszczyznowej współpracy z nauką.

Wnikliwa analiza i ukazanie kierunków klasteringu były możliwe dzięki uczestnikom debaty w składzie:

  • MODERATOR prof. dr inż. Wiesław M. Grudzewski, Członek Korespondent PAN,
  • prof. dr hab. Irena Hejduk, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika W-wska,
  • Grażyna Henclewska, Wiceminister Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki,
  • mgr inż. Krzysztof Krystowski, były Wiceminister MG, Klaster Dolina Lotnicza, Prezes Klaster AVIO Polska,
  • dr inż. Igor Mitroczuk, Doradca Ministra Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki,
  • mgr inż. Janusz Sobieraj, Prezes Korporacji RADEX S.A.,
  • mgr inż. Maciej Stachowiak, Klaster Pomerania,
  • dr inż. Janusz Steinhoff, były Wicepremier.

W koordynacji przedsięwzięcia brał udział Prezes Janusz Sobieraj - Korporacja RADEX S.A. oraz Jan Banaszak - Prezes GI „Nauka na Rzecz Gospodarki”. Informację o powstawaniu formacji gospodarczej Klastra COP-u przyjmowano ze szczególnym zainteresowaniem i aprobatą, uznając konieczność współpracy klasteringowej dla rozwoju tego regionu.

Sesje panelowe organizowane przez Klaster Przemysłowy COP- uznane zostały przez uczestników za głęboko merytoryczne i wzorowo prowadzone.POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Florida International Trade and Cultural Expo -
100 - lecie Urzędu Patentowego RP -
Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego -
FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Dla mediów Kontakt