23 Resource id #7 VI FORUM GOSPODARCZE 11 XII 2012 Warszawa
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPVI FORUM GOSPODARCZE 11 XII 2012 Warszawa
VI FORUM GOSPODARCZE 11 XII 2012 Warszawa


Obchodzimy w tym roku 75-lecie powołania COP, ale zarazem rok rozpoczęcia inicjatywy gospodarczej, świadomych środowisk producentów, nauki, rynków, samorządów - inicjatywy oddolnej budowy Klastra Przemysłowego COP im. premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, (obejmującego tereny 5-województw) z patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki  


Wpisujemy się w Sztafetę Pokoleń budowy podstaw bytu w trudnej rzeczywistości globalizowanej gospodarki. Aby budować nowoczesny przemysł (gospodarkę) trzeba nie tylko znać obecne uwarunkowania, ale także znaczące dokonania z przeszłości w danym regionie.

W tej świadomości, historyczne zmiany systemowe, sprawiły masową amnezję kilku pokoleń Polaków. Musiało upłynąć 73 lata, by mogła ukazać się ponownie, najpierw zakazana, wykupywana w antykwariatach i niszczona, potem zapomniana przez następne pokolenie, książka-reportaż o tamtym – Wielkim Polskim Pochodzie Gospodarczym – jak to odczuwał ówczesny publicysta Melchior Wańkowicz, książka „Sztafeta”.

 

Premier E. Kwiatkowski przedstawił swój plan COP-u w przemówieniu sejmowym 5 II 1937 roku, podczas którego wystąpił też z wnioskiem o powiększenie przeznaczonego na ten cel kapitału do 2 400 mln zł, na co uzyskał zgodę. Tak narodziła się idea COP-u.

COP obejmował ponad 15% terytorium kraju zamieszkane przez 18% ludności. Łącznie obszar ten liczył ok. 60 tys. km² i ponad 5,6 mln ludności (93 osoby na km²), z której ponad 80% stanowili mieszkańcy ubogich, przeludnionych wsi. Inwestycjom COP towarzyszyła rozbudowa infrastruktury przemysłowej, komunikacyjnej i energetycznej.

 

Dzięki Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu powstało 51 nowoczesnych fabryk (na polskiej myśli technicznej) oraz zmodernizowano ponad 50. Stworzono 110 tys. miejsc pracy.

To dobrze, że obecnie doceniają nas inne nacje, jako doskonałych „…monterów, pielęgniarki, hydraulików…”, Ale NAM (szczególnie tu zebranym) nie wolno zapomnieć, że potrafiliśmy zaistnieć wśród elit umysłowych świata w nauce i przemyśle.

 

A powinniśmy pamiętać że;

75 lat to już wymiar historyczny z perspektywą, z której lepiej i więcej widać w aspekcie dokonań narodu. A były one znaczące, także w skali przemysłu światowego. Państwo Polskie po ponad wiekowym niebycie, w XX-leciu międzywojennym, potrafiło w 3 lata skojarzyć (zunifikować) trzy różne systemy prawne, normalizacyjne, infrastruktury i przystąpić do dynamicznego rozwoju gospodarki, przy bolesnym braku kapitału „Państwa Sezonowego”.
W przemyśle od produkcji w manufakturach feudalnych przeszliśmy do nowoczesnych form na światowym poziomie w kilkunastu dziedzinach, (choć potencjał Państwa nie pozwalał jeszcze na powszechność tego w kraju).
Pragniemy szybkiej kolei od Włochów, może Francuzów. Polską Luxtorpedą w 1937 r. (tworzoną w Ostrowcu, Starachowicach, Chrzanowie) jechało się z W-wy do Poznania tyle co teraz, a gospodarze regulowali zegarki. Z Krakowa do Zakopanego jechało się dwa razy szybciej przez Rabkę. I już budowano trasę Wilno-Warszawa.
Marian Mazur - w latach 1935-1939 zbudował pierwszy na świecie system telefonii automatycznej.
folie metalowe (rewolucja w lotnictwie) inż. Tadeusz Sędzimir
śmigłowiec pierwszy – Igor Sikorski (1911)

Polskie spawalnictwo było potęgą w łączeniu metali- PERUN- Władysław Tryliński - w 1929 roku wraz z Władysławem Bryłą zbudował pierwszy w Europie most spawany nad rzeką Słudwią (niedaleko Łowicza)

Obecnie już, najlepsze procesory komp. „Doliny Krzemowej” w USA, powstają na tech. 1936 r. prof. Jan Czochralski z Pol.W-wskij. Możemy chlubnie potwierdzić nasza obecność GRAFONEM

 

GPS-y 1940 r. to inż. Juliusz Hubert (lokalizowały desanty) dopracowane w Wlk. Brytanii

Ideę tel. kom. wdrażał w życie w 1934 r. inż. Zygmunt Jelonek, ale kto pamięta tajny aparat łączności WS nr 10 w USA (1945 lądowanie na plażach Normandii)

Polska była wśród 8 krajów na świecie eksporterem samolotów, a polscy piloci na polskich samolotach wygrywali prestiżowe Zawody.

 

W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH - POLSKA ZAJMOWAŁA 6 - 8 MIEJSCE NA ŚWIECIE, POD WZGLĘDEM LICZBY OPATENTOWANYCH WYNALAZKÓW. Przewyższyliśmy pod tym względem także Niemcy będące w szczytowym rozwoju.

To tylko nieliczne dokonania naszego przemysłu z nauką. To ukazanie cząstki wielkiego potencjału wynalazczego, innowacyjnego, naszych dziadów i ojców. To powinno prowokować nas do obecnych wyzwań i dyktować ELICIE cele.

 

Jest ogólna opinia, że nie potrafimy się organizować. Z dokumentów, opowieści ludzi, którzy projektowali, tworzyli tamten przemysł, z zaistniałych faktów, XX-lecie międzywojenne zaprzecza temu.

Potrafiliśmy doskonale organizować budowę gospodarki, tak na szczeblu Centralnym, jak i na niższych poziomach. A gdy szczebel centralny zawodził, zespoły projektowe porozumiewały się między sobą i tworzyły szybko efekty produkcyjne.

Potrafiliśmy budować nowoczesne fabryki średnio do 2,5 roku, a gdy trzeba było 6 m-cy (PWP 1939 r. f-ka DUNIT-7 I 1939-26 VI 1939)

 

Nasze zespoły projektowe wygrywały konkursy międzynarodowe na inwestycje, posiadając doskonałą dokumentację i nowoczesne, oryginalne rozwiązania techniczne i organizacyjne. PWP w Pionkach (koncern 14 f-k) powstały od 0 i w ciągu 17 lat wygrał 7 konk. międzynarod. f-ki budowane były od Argentyny, USA, Francji, ..po Jugosławię, Grecję, gdyż były lepsze od – znanego nam z offsetu - Co. Herkules Powder, mając 3-krotnie większą wydajność i lepszej jakości produkty.

 

Organizacja mechanizmów Państwa na wszystkich szczeblach - mimo zmian rządu - nastawiona była na gospodarkę. Zespoły ludzi uznanych za doskonałych organizatorów przemysłu – pomimo zmian rządów- funkcjonowały cały czas.

Już pod koniec lat dwudziestych, w środowiskach projektujących, budujących gałęzie przemysłu , istniała myśl systemowej budowy gospodarki kraju, co zaowocowało planem 6-letnim, 4-letnim COP-em i 15-letnim w 5 Etapach PLANEM prem. E. KWIATKOWSKIEGO. To działo się także w kapitalizmie, czyli wolnym rynku.

I jeszcze coś bardzo ważnego. W gronie profesorów socjologii, historyków, słuchałem dyskusji o doborze ludzi, którzy budowali tamten czas, że….
Każdą ideę kreują i realizują ludzie dobrze lub źle. Tak było w XX-leciu międzywojennym, tak jest i teraz. Tak będzie w tworzeniu Klastra Przemysłowego COP.

 

W tamtym XX-leciu…..

To LUDZIE BYLI SKARBEM II RP, to oni od początku II RP, kreowali IDEĘ TWORZENIA, opartą na kanonach FILOZOFII DOBORU POZYTYWNEGO…
- gdy byłem tylko obserwatorem tej dyskusji jeden ze znanych autorytetów zwrócił się do mnie – a pański Ojciec był wynikiem tego postępowania - na budowach w lasach (Zagożdżona, Pionek, czy Sarzyny) dostrzeżony i mianowany w w.28 lat na stanowisko projektanta i konstruktora do zadań specjalnych. Trafiono, gdyż zespoły Jego pozostawiły 17 fabryk.

ANEGDOYCZNIE - gdy starszy Inż. zarzucił Naczelnemu Dyr. PWP, że wysyła zagranicę młodych inżynierów, ten odpowiedział lakonicznie, że wysyła nie po to, by kupować, lecz projektować lepsze.

NAUKA była pod szczególną opieką PAŃSTWA

 

Wiadomym jest, ze społeczeństwa i narody nie znające swej przeszłości skazane są na niebyt. W kilku słowach przypomniałem nieco faktów, zatartych przypadkiem lub świadomie w naszej przemysłowej pamięci Sztafety Pokoleń.

Historycznie wiadomo, że zawsze silni dyktują słabszym prawo dla swojej korzyści, także w gospodarce. Nasza historia podpowiada nam postępowanie, stosowane już z powodzeniem przez innych. Należy organizować się w wielopłaszczyznowe formacje gospodarcze, zalecane także przez Dyrektywy UE. Należy tworzyć KLASTRY.

 

Obecne nasze prawo nie rozpoznaje formuły prawnej Klastra, nie nadąża (choć one działają w krajach rozwiniętych już kilkadziesiąt lat). Uniwersyteccy Profesorowie wskazują Dokument sprzed ponad 200 laty, autorstwa Stanisława Staszica, który regulował i pokazywał zależności produkcji i rynku. To działało, w Polsce, 200 lat temu, w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym oraz w Hrubieszowskim Zagłębiu Przemysłowym.

Był później czas, ponad 100 lat temu, że walcząc z hakatą gospodarczą Zaborcy, tworzyliśmy nieformalne związki producentów, kapitału, rynku, pełne nowatorskich rozwiązań, zwane po polsku SPÓŁDZIELNIAMI. To był pierwowzór KLASTRÓW.

Przypominam fakty, już historyczne sprzed 75 lat, gdyż historia lubi się powtarzać –a o Państwo i byt Narodu, trzeba ciągle dbać.

 

Jeśli natychmiast nie podejmiemy zorganizowanych działań na terenach d. COP-u, wiele branż w najbliższej dekadzie przestanie istnieć ze wszystkimi tego konsekwencjami społecznymi.

Przeprowadzono w krajach UE badania nad zdolnościami społeczności w zorganizowanym wytwarzaniu dóbr materialnych. Polska zajmowała tam ostatnie miejsce.
Dotyczy to także efektów wykorzystania środków unijnych na Klastry.

 

To NAM przyszło dowieźć, że jak kiedyś potrafiliśmy wynalazkami zadziwiać świat przemysłu, tak i teraz stać nas na zorganizowanie nowoczesnych formacji gospodarczych, takich jak Klaster COP.

Zakładamy w nim systemowe rozpoznanie potencjału gospodarczego d. terenów COP-u po 20 latach przemian systemowych.

Rozpoznanie branż i określenie ich potrzeb (obecnych, średnio i długoterminowych)

Po kilkudziesięciu konferencjach na terenach d. COP-u wiemy, że w każdym przemyśle oczekiwania nowoczesnych rozwiązań są olbrzymie dla;

  • techniki i technologii
  • rynków (surowca i zbytu)
  • kooperacji
  • inwestycji
  • kadr
  • nowoczesnej logistyki
  • organizacje samorządowe, naukowe, uczelnie zawierają porozumienia z Klastrem COP

5 czerwca br. Klaster COP otrzymał patronat Prezesa Rady Min i MG
23 listopada br. w Kielcach powołana została Rada Programowa (nauka, gospodarka, samorząd). W jej skład wchodzą wybitne autorytety reprezentujące środowiska przemysłu,
nauk technicznych, ekonomii, Państwa, samorządu oraz innych środowisk twórczych.
Klaster COP zmierza do nowoczesnej formacji, skupiając działania wszystkich środowisk budujących gospodarkę, gdyż tylko takie postępowanie może dać sukces.

 

PRZYKŁADEM KRAJÓW ROZWINIĘTYCH TAKŻE INSTYTUCJE NASZEGO PAŃSTWA POWINNY BYĆ ZAANGAŻOWANE W POWODZENIE TEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, MAJĄC DANY ZNAK PATRONATEM WICEPREZESA RADY MINISTRÓW I MG.

W Klastrze COP-u jest miejsce dla efektywnego wykorzystania tzw. „pasywnego” kapitału Grupy ENEA celem uruchomienia wielkiego potencjału twórczego w kraju dla nowych źródeł energii z technologiami NANO włącznie.

W Klastrze COP-u jest miejsce dla Grupy BUMAR na tworzenie tzw. „bufora cywilnego”, którego istnienie zawsze było i jest gwarantem stabilności i siły przemysłu obronnego, a którego pozbycie się 20 lat temu spowodowało znane problemy.

W Klastrze COP-u jest miejsce dla Grupy PUŁAWY, która może tworzyć na poziomie światowym, nowe kierunki w chemii

W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ, NAM POTRZEBNE SĄ UMYSŁY I DECYZJE ELIT, JAK TAMTEGO CZASU XX - LECIA,

WTEDY DOKONA SIĘ COP NASZEGO POKOLENIA.

 

Wystarczającym argumentem dla takich działań niech będzie fakt istnienia przemysłu od setek (tysięcy) lat poprzez Staropolski Okręg Przemysłowy, Centralny Okręg Przemysłowy rozbudowany po 1945 roku. Zjawisko naturalnego rozwoju wielu współpracujących branż, zrównoważonej gospodarki, gdy jeszcze nikt nie opisywał nauką takiego tworzenia.
To proces twórczy wielu pokoleń i wystarczające uzasadnienie dla współpracy wszystkich środowisk teraz, razem z samorządami i Państwem dla Klastra COP, dla zapewnienia bytu regionu.

TO POKOLENIOWE WYZWANIE DLA REPREZENTANTÓW ŚRODOWISK,

POPROSZONYCH O PRZYSTĄPIENIE DO RADY PROGRAMOWEJ KLASTRA COP.

 

TO ZASZCYT WOBEC POPRZEDNICH POKOLEŃ.

Pragnę zakończyć myślą, wybitnego umysłu premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, która jest mottem Klastra Przemysłowego COP,

 

„…Tylko moc gospodarcza krzepnąca
po przez świadomy i ofiarny wysiłek
pokoleń - stanowić może trwałą
podstawę dla rozwoju potęgi państwa…”

22 IV `38 r. E. Kwiatkowski

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Florida International Trade and Cultural Expo -
100 - lecie Urzędu Patentowego RP -
Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego -
FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Dla mediów Kontakt