STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Kultura » Sekcja Piśmiennictwa
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPAndrzej BanaszakKultura - Sekcja Piśmiennictwa
Sekcja Piśmiennictwa


 

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Historycznego

 W dniu 18 lutego 2014 roku z inicjatywy wiceprezesa Klastra COP Jana Banaszaka odbyło się spotkanie z profesorem Marianem M. Drozdowskim oraz prof. Adamem Mazurkiewiczem i dyr. Marcinem Olifirowiczem z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu w celu omówienia tematów tworzenia naukowego opracowania poświęconego XX-leciu II RP 

Spotkanie z wnuczką premiera E. Kwiatkowskiego Julitą Maciejewicz - Ryś

Dnia 13 11 2013 roku w Krakwie w siedzibie Zakładu Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk – Polskiej Akademii Umiejętności odbyło się spotkanie, zainicjowane przez Klaster COP i Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, z wnuczką premiera E. Kwiatkowskiego Julitą Maciejewicz oraz red. naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego prof. Andrzejem Romanowskim  


Dla mediów Kontakt