23 Resource id #7 Nauka - Klaster przemysłowy COP
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPNauka - Klaster przemysłowy COP
Nauka


 

85-lecie COP - konferencja naukowa 

Światu znani Polacy 

Nauka Polska Światu 

Konferencja naukowa 80-lecie COP w Rzeszowie 

Współprca Klaster COP z Instytutem Pojazdów Szynowych TABOR 

Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną

28 kwietnia 2016 r. w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się kolejne spotkanie w ramach współpracy z Klastrem COP dla rozwoju nowoczesnego przemysłu. Strony wymieniły się okolicznościowymi upominkami organizacji  

Porozumienie z AGH 

Spotkanie w Polskiej Akademii Umiejętności

Dnia 13 11 2013 roku w Krakwie w siedzibie Zakładu Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk – Polskiej Akademii Umiejętności odbyło się spotkanie, zainicjowane przez Klaster COP i Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, z wnuczką premiera E. Kwiatkowskiego Julitą Maciejewicz oraz red. naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego prof. Andrzejem Romanowskim  

Spotkanie Klaster COP z przedstawicielami Politechniki Śląskiej

W dniu 12 12 2013 w siedzibie Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się spotkanie przedstawicieli KLASTRA COP z prorektorami; prof. dr hab. inż. Leszkiem Blacha oraz prof. dr hab. Stanisławem Kochowskim. Omawiano ideę współpracy Politechniki Śląskiej z Klastrem Przemysłowym COP.   

Idea współpracy Klaster COP z UMCS

W dniu 09 12 2013 w siedzibie UMCS w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli KLASTRA COP z JM Rektorami; dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. oraz dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, prof. nadzw. Omawiano ideę współpracy UMCS z Klastrem Przemysłowym COP.   

Porozumienie z ITE Radom

W dniu 3 października 2014r. w siedzibie instytutu ITE PIB w Radomiu odbyło się podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy – a Klastrem Przemysłowym COP  

V Seminarium nt Platformy Technologicznej

W dniu 3 października 2014r. w siedzibie instytutu ITE PIB w Radomiu odbyło się podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy – a Klastrem Przemysłowym COP   

Współpraca Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z Klaster COP

 W dniu 13 marca 2013 roku w Rektoracie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbyły się obrady o współpracy z Klastrem Przemysłowym COP 

Porozumienie z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 19 marca 2013 roku podpisano w Łodzi POROZUMIENIE pomiędzy Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a Klastrem COP   

Z wystąpienia wiceprezesa Klastra COP Jana Banaszaka

Globalizacja rynków światowych sprawiła, że podmioty gospodarcze, samorządy, instytucje naukowo-badawcze, a także Państwa, jednoczą wysiłki na rzecz wprowadzenia nowoczesnych form organizacji, unowocześnienia technik i technologii, kooperacji i handlu w celu zwiększenia konkurencyjności   

Porozumienie o współpracy

W dniu 23.11..2012 roku w Kielcach zawarto Porozumienie o współpracy 


Dla mediów Kontakt