STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Nauka
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPZygmunt JelonekPorozumienie o współpracy
Porozumienie o współpracy


W dniu 23.11..2012 roku w Kielcach zawarto Porozumienie o współpracy 


Porozumienie zawarto pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Radomiu, przy ul. Ptasiej 14 reprezentowanym przez:
Jana Banaszaka – Wiceprezesa Zarządu
Jacka Kopyrę – Członka Zarządu, Skarbnika
zwanym dalej „Stowarzyszeniem”,
a
Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach
(25-314), al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
reprezentowaną przez:
prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka – Rektora

Dokument Porozumienie o współpracy podpisano w Politechnice Świętokrzyskiej, w obecności uczestników ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO, Wiceministra MG Dariusza Bogdana oraz przedstawicielami władz województwa świętokrzyskiego z marszałkiem Adamem Jakubasem.

Patronat Honorowy nad ŚWIĘTOKRZYSKIM FORUM GOSPODARCZYM objęli: Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, Wicepremier RP Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Kielc Wojciech Lubawski, Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka. 

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Nauka Polska Światu -
Konferencja naukowa 80-lecie COP w Rzeszowie -
Współprca Klaster COP z Instytutem Pojazdów Szynowych TABOR -
Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną -
Porozumienie z ITE Radom -
Dla mediów Kontakt