23 Resource id #7 Spotkanie Klaster COP z przedstawicielami Politechniki Śląskiej
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPSpotkanie Klaster COP z przedstawicielami Politechniki Śląskiej
Spotkanie Klaster COP z przedstawicielami Politechniki Śląskiej


W dniu 12 12 2013 w siedzibie Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się spotkanie przedstawicieli KLASTRA COP z prorektorami; prof. dr hab. inż. Leszkiem Blacha oraz prof. dr hab. Stanisławem Kochowskim. Omawiano ideę współpracy Politechniki Śląskiej z Klastrem Przemysłowym COP.  


 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

85-lecie COP - konferencja naukowa -
Światu znani Polacy -
Nauka Polska Światu -
Konferencja naukowa 80-lecie COP w Rzeszowie -
Współprca Klaster COP z Instytutem Pojazdów Szynowych TABOR -
Dla mediów Kontakt