23 Resource id #7 Z wystąpienia wiceprezesa Klastra COP Jana Banaszaka
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPZ wystąpienia wiceprezesa Klastra COP Jana Banaszaka
Z wystąpienia wiceprezesa Klastra COP Jana Banaszaka


Globalizacja rynków światowych sprawiła, że podmioty gospodarcze, samorządy, instytucje naukowo-badawcze, a także Państwa, jednoczą wysiłki na rzecz wprowadzenia nowoczesnych form organizacji, unowocześnienia technik i technologii, kooperacji i handlu w celu zwiększenia konkurencyjności

 


Obchodzimy 75-lecie powstania COP, tworzymy Klaster Przemysłowy COP im. premiera E. Kwiatkowskiego. Aby budować nowoczesny przemysł (gospodarkę) trzeba znać obecne uwarunkowania, ale także trzeba znać znaczące dokonania z przeszłości. W tej świadomości, historyczne zmiany systemowe, sprawiły masową amnezję kilku pokoleń Polaków.

Musiało upłynąć 73 lata, by mogła ukazać się ponownie, najpierw zakazana, wykupywana w antykwariatach i niszczona, potem zapomniana przez następne pokolenie, książka-reportaż o tamtym – Wielkim Polskim Pochodzie Gospodarczym – jak to odczuwał ówczesny publicysta Melchior Wańkowicz, książka „Sztafeta”.

75 lat to już wymiar historyczny z perspektywą, z której lepiej i więcej widać w aspekcie dokonań narodu. A były one znaczące, także w skali przemysłu światowego. Państwo Polskie po ponad wiekowym niebycie, w XX-leciu międzywojennym, potrafiło w 3 lata skojarzyć (zunifikować) trzy różne systemy prawne, normalizacyjne, infrastruktury i przystąpić do dynamicznego rozwoju gospodarki, przy bolesnym braku kapitału „Państwa Sezonowego”.

W przemyśle od produkcji w manufakturach feudalnych przeszliśmy do nowoczesnych form na światowym poziomie w kilkunastu dziedzinach, (choć potencjał Państwa nie pozwalał jeszcze na powszechność tego w kraju).

Nazywam się Jan Banaszak i jako wiceprezes reprezentuję Klaster Przemysłowy COP im. premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Pochodzę z tzw. „Kongresówki”, czyli Polski Centralnej, w której budowano nowoczesny przemysł w latach międzywojennych, a mój śp. Ojciec Ludwik Banaszak był projektantem i konstruktorem do zadań specjalnych w COP, pozostawiając 17 nowoczesnych f-k. Po 1945 r. był twórcą i dyrektorem Biura Technicznego Odbudowy Przemysłu Ziem Odzyskanych, a później Generalnym Projektantem Przem. Papierniczego.

Wywodzę się w III pokoleniu ze środowiska technicznego, preferującego pragmatyzm w działaniu.

Wiadomym jest, ze społeczeństwa i narody nie znające swej przeszłości skazane są na niebyt. W kilku słowach przypomnę nieco faktów, zatartych przypadkiem lub świadomie w naszej przemysłowej Sztafecie Pokoleń.

Żyjemy w cywilizacji globalizującej, także gospodarkę. Historycznie wiadomo, że zawsze silni dyktują słabszym prawo dla swojej korzyści, także w gospodarce. Nasza historia podpowiada nam postępowanie, stosowane już z powodzeniem przez innych. Należy organizować się w wielopłaszczyznowe formacje gospodarcze, zalecane także przez Dyrektywy UE. Należy tworzyć KLASTRY.

Był czas ponad 100 lat temu, że walcząc z hakatą gospodarczą Zaborcy, tworzyliśmy nieformalne związki producentów, kapitału, rynku, zwane po polsku SPÓŁDZIELNIAMI. To był pierwowzór KLASTRÓW.

Po II Wojnie Światowej w USA formację Klastra zastosowano w „Dolinie Krzemowej” na wzór organizacji kilkunastu hut szkła na Wschodnim Wybrzeżu (polskich emigrantów z Wielkopolski) potem w Europie w Pierścieniu Przemysłowym Paryża, w Wlk. Brytanii w Cambridge.
68% wynalazków pochodzi obecnie z powiązań klasteringowych (w krajach rozwiniętych)
39% dochodu UE z działań w Klastrach (Multi-Klastrach)

Obecne nasze prawo nie rozpoznaje formuły prawnej Klastra, nie nadąża (choć one działają w krajach rozwiniętych już kilkadziesiąt lat). Uniwersyteccy Profesorowie wskazują Dokument sprzed ponad 200 laty, autorstwa Stanisława Staszica, który regulował i pokazywał zależności produkcji i rynku. To działało, w Polsce, 200 lat temu, w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym oraz w Hrubieszowskim Zagłębiu Przemysłowym.

W tym roku obchodzimy 75-lecie powołania COP-u.

To dobrze, że obecnie doceniają nas inne nacje, jako doskonałych „…monterów, pielęgniarki, hydraulików…”, Ale NAM (szczególnie tu zebranym) nie wolno zapomnieć, że potrafiliśmy zaistnieć wśród elit umysłowych świata w nauce i przemyśle.

Przeglądając pożółkłe strony 1,5 tony dokumentów z tamtego XX-lecia Wielkiej Budowy, pozostawionych przez Ojca, nie odczuwa się przestrzeni epoki;
Pragniemy szybkiej kolei od Włochów, może Francuzów - z pożółkłego Urzędowego Rozkładu Jazdy i Lotów wydrukowanego w 1937 r. dowiedziałem się, że polską Luxtorpedą (tworzoną w Ostrowcu, Starachowicach, Chrzanowie) jechało się z W-wy do Poznania tyle co teraz, a gospodarze regulowali zegarki. Z Krakowa do Zakopanego jechało się dwa razy szybciej przez Rabkę. I już budowano trasę Wilno-Warszawa.

List zwykły wrzucony do południa, do skrzynki pocztowej na stacji PKP w Pionkach pod Radomiem, do adresata dochodził następnego dnia w Berdyczowie, Mościcach, Baranowiczach, Kielcach, Bydgoszczy, Poznaniu, Sarzynie.

Obecnie już, najlepsze procesory komp. „Doliny Krzemowej” w USA, powstają na tech. 1936 r. prof. Jan Czochralski z Pol.W-wskij. Możemy chlubnie potwierdzić nasza obecność GRAFONEM GPS-y 1940 r. to inż. Juliusz Hubert (lokalizowały desanty) dopracowane w Wlk. Brytanii

Wszyscy używamy telefony komórkowe. Gdy pytałem młodzież, podawano mi wszystkie kraje rozwinięte. Ideę wdrażał w życie w 1934 r. inż. Zygmunt Jelonek, ale kto pamięta tajny aparat łączności WS nr 10 w USA (1945 lądowanie na plażach Normandii)

Marian Mazur - w latach 1935-1939 zbudował pierwszy na świecie system telefonii automatycznej. folie metalowe (rewolucja w lotnictwie) inż. Tadeusz Sędzimir śmigłowiec pierwszy – Igor Sikorski (1911)

Kazimierz Pruszyński - skonstruował pierwszą na świecie kamerę filmową. Dzięki jego wynalazkowi powstała pierwsza lotnicza kronika wojenna (1918 rok).

Polskie spawalnictwo było potęgą w łączeniu metali- PERUN- Władysław Tryliński - w 1929 roku wraz z Władysławem Bryłą zbudował pierwszy w Europie most spawany nad rzeką Słudwią (niedaleko Łowicza) w 1940 r. w Radomiu na Gołębiowie na pow. 71 ha miała powstać Wytwórnia polskich silników spalinowych FOKA I i FOKA II
Polska była wśród 8 krajów na świecie, była eksporterem samolotów, a polscy piloci na polskich samolotach wygrywali prestiżowe Zawody.

W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH - to kieruję do tych, którzy może wstrzymają oddech, do obecnych naukowców na tej sali - POLSKA ZAJMOWAŁA 6 - 8 MIEJSCE NA ŚWIECIE, POD WZGLĘDEM LICZBY OPATENTOWANYCH WYNALAZKÓW. Przewyższyliśmy pod tym względem także Niemcy będące w szczytowym rozwoju.

Jest ogólna opinia, że nie potrafimy się organizować. Z dokumentów, opowieści ludzi, którzy projektowali, tworzyli tamten przemysł, z zaistniałych faktów, XX-lecie międzywojenne zaprzecza temu.

Potrafiliśmy doskonale organizować budowę gospodarki, tak na szczeblu Centralnym, jak i na niższych poziomach. A gdy szczebel centralny zawodził, zespoły projektowe porozumiewały się między sobą i tworzyły szybko efekty produkcyjne.

Potrafiliśmy budować nowoczesne fabryki średnio do 2,5 roku, a gdy trzeba było 6 m-cy (PWP 1939 r. DUNIT-7 I 1939-26 VI 1939)

Nasze zespoły projektowe wygrywały konkursy międzynarodowe na inwestycje, posiadając doskonałą dokumentację i nowoczesne, oryginalne rozwiązania techniczne i organizacyjne. PWP w Pionkach (koncern 14 f-k) powstały od 0 i w ciągu 17 lat wygrał 7 konk. międzynarod. f-ki budowane były od Argentyny, USA, Francji, ..po Jugosławię, Grecję, gdyż były lepsze od – znanego nam z offsetu - Co. Herkules Powder, mając 3-krotnie większą wydajność i lepszej jakości produkty

Organizacja mechanizmów Państwa na wszystkich szczeblach - mimo zmian rządu - nastawiona była na gospodarkę. Zespoły ludzi uznanych za doskonałych organizatorów przemysłu – pomimo zmian rządów- funkcjonowały cały czas.

I jeszcze coś bardzo ważnego. W gronie profesorów uniwersyteckich socjologów, historyków, słuchałem dyskusji o doborze ludzi, którzy budowali tamten czas, że….
To LUDZIE BYLI SKARBEM II RP, to oni od początku II RP, kreowali IDEĘ TWORZENIA, opartą na kanonach FILOZOFII DOBORU POZYTYWNEGO… - gdy byłem tylko obserwatorem tej dyskusji jeden ze znanych autorytetów zwrócił się do mnie – a pański Ojciec był wynikiem tego postępowania - na budowach w lasach (Zagożdżona, Pionek, czy Sarzyny) dostrzeżony i mianowany w w.28 lat na stanowisko projektanta i konstruktora do zadań specjalnych. Trafiono, gdyż zespoły Jego pozostawiły 17 fabryk.
ANEGDOYCZNIE - gdy starszy Inż. zarzucił Naczelnemu Dyr. PWP, że wysyła zagranicę młodych inżynierów, ten odpowiedział lakonicznie, że wysyła nie po to, by kupować, lecz projektować lepsze.

Już pod koniec lat dwudziestych, w tych środowiskach projektujących, budujących przemysł, istniała myśl systemowej budowy gospodarki kraju, co zaowocowało planem 6-letnim, 4-letnim COP-em i 15-letnim w 5 Etapach PLANEM prem. E. KWIATKOWSKIEGO.
NAUKA była pod szczególną opieką PAŃSTWA
- już w 1928 roku z zalecenia prezd. Mościckiego powstają pierwsze dwa Centralne Laboratoria Badawcze ze Stacjami Doświadczalnymi; jedno w W-wie przy ul Rydygiera, drugie w PWP Pionki.
- ich schematy organizacyjne, przechowane przez syna inż. Śmiśniewicza, organizatora i kierownika PWP, pokazują, że niczym nie odbiegają od obecnych schematów instytutów zadaniowych koncernów światowych.

Dzięki Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu powstało 51 nowoczesnych fabryk (na polskiej myśli technicznej) oraz zmodernizowano ponad 50. Powstało 110 tys. miejsc pracy.

Przypominam fakty, już historyczne sprzed 75 lat, gdyż historia lubi się powtarzać – ludowo… kołem się toczy…, a o Państwo i byt Narodu, trzeba ciągle dbać.

Jeśli natychmiast nie podejmiemy zorganizowanych działań w gospodarce, wiele branż w najbliższej dekadzie przestanie istnieć ze wszystkimi tego konsekwencjami społecznymi.

W Sztafecie Pokoleń NAM, życie wyznaczono Ideę budowy nowoczesnej gospodarki, która jest podstawą bytu każdej zorganizowanej społeczności, narodu.
W tych tygodniach prezes PAN prof. Michał Kleiber miał dostęp do badań UE nad zdolnościami społeczności w zorganizowanym wytwarzaniu dóbr materialnych. Polska zajmowała tam ostatnie miejsce.

To NAM przyszło dowieźć, że jak kiedyś potrafiliśmy wynalazkami zadziwiać świat przemysłu, tak i teraz stać nas na zorganizowanie nowoczesnych formacji gospodarczych, takich jak Klaster COP.

Wystarczającym argumentem niech będzie fakt istnienia przemysłu od setek (tysięcy) lat poprzez Staropolski Okręg Przemysłowy, Centralny Okręg Przemysłowy rozbudowany po 1945 roku. Zjawisko naturalnego rozwoju wielu współpracujących branż, zrównoważonej gospodarki, gdy jeszcze nikt nie opisywał nauką takiego tworzenia.
To proces twórczy wielu pokoleń i wystarczające uzasadnienie dla współpracy wszystkich środowisk teraz, razem z samorządami i Państwem dla Klastra COP, dla zapewnienia bytu mieszkańcom regionu.

TO POKOLENIOWE WYZWANIE DLA REPREZENTANTÓW ŚRODOWISK, POPROSZONYCH O PRZYSTĄPIENIE DO RADY PROGRAMOWEJ KLASTRA COP.
TO ZASZCYT WOBEC POPRZEDNICH POKOLEŃ.

Tych kilka moich słów pragnę zakończyć myślą, wybitnego umysłu premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, która jest mottem Klastra Przemysłowego COP,

„…Tylko moc gospodarcza krzepnąca
po przez świadomy i ofiarny wysiłek
pokoleń - stanowić może trwałą
podstawę dla rozwoju potęgi państwa…”

22 IV `38 r. E. Kwiatkowski

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

85-lecie COP - konferencja naukowa -
Światu znani Polacy -
Nauka Polska Światu -
Konferencja naukowa 80-lecie COP w Rzeszowie -
Współprca Klaster COP z Instytutem Pojazdów Szynowych TABOR -
Dla mediów Kontakt