23 Resource id #7 Przemysł - Reindustrializacja
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPPrzemysł - Reindustrializacja
Reindustrializacja

 

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski, przygotowany pod kierunkiem wicepremiera Mateusza Morawieckiego, został przyjęty przez rząd w połowie lutego 2016 r.
…w Polsce to czyniliśmy !

Nigdzie w naszej cywilizacji nie osiągnięto bogactwa bez produkcji dóbr.

Zmiany systemowe w Polsce powodowały upadek rodzimego przemysłu. Szczególnie dotkliwymi, graniczącymi z zapaścią cywilizacyjną, były likwidacje dużych miejsc produkcji, jak ZTS PRONIT, dających do 10 tys. miejsc pracy kilku pokoleniom, miastu i regionowi. Wszystkie środowiska tych społeczeństw podejmowały heroiczne działania dla REWITALIZACJI przemysłu w nowej rzeczywistości.

 
SYMPOZJUM „Gospodarcze Przemiany w Polskim Przemyśle Obronnym SYMPOZJUM „Gospodarcze Przemiany w Polskim Przemyśle Obronnym” ZTS PRONIT-25 VI 2001 Patronat nad obradami Sympozjum objęli; Pan Marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński Pan Premier Rządu RP Janusz Steinhoff Szef Sztabu Wojska Polskiego gen. broni Czesław Piątas Ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. bp. Jan Chrapek Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Skarbu Państwa

              

  

 


 

Konferencja Zmiany Strukturalne w Gospodarce. Procesy Reindustrializacji i Innowacji – Dźwignią Rozwoju

W Krakowskim Parku Technologicznym w dniu 27 września 2016 roku odbyła się konferencja pt. „ Zmiany Strukturalne w Gospodarce. Procesy Reindustrializacji i Innowacji – Dźwignią Rozwoju” 


Dla mediów Kontakt