23 Resource id #7 Pakiet inwestycji Nauka na rzecz gospodarki
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPPakiet inwestycji Nauka na rzecz gospodarki
Pakiet inwestycji Nauka na rzecz gospodarki 

Cykliczne spotkanie „robocze” u w-premiera Jerzego Hausera nt Pakietu Inwestycji „Nauka na rzecz Gospodarki”. Od lewej prof. Bogumił Łaszkiewicz Pol. Łódzka, Stanisław Janas przew. Sejmowej Kom. Obrony, w-prem. Jerzy Hauser, prez. Jan Banaszak GI, marsz. Adam Struzik, prof. Piotr Pęczek IChP, dyr. Dep. Wojciech Maj Prof. Piotr Penczek – inicjator i jeden z twórców Pakietu Inwestycji „Nauka na rzecz Gospodarki” oraz „Centrum Zaawansowanych Technologii” Grupy Inicjatywnej dla infrastruktury przemysłowej po ZTS „PRONIT” i zagranicy.

 

WIĘCEJ

 Projekty Grupy Inicjatywnej „Nauka na Rzecz Gospodarki” - polskich instytutów i wyższych uczelni - z najnowszymi technologiami dla terenów przemysłowych ZTS PRONIT prezentowane były w Sejmowych Komisjach, Ministerstwach, Wojewodzie Mazowieckiemu Jackowi Sasinowi oraz Marszałkowi Adamowi Strózikowi, uzyskując Ich akceptację dla realizacji

 

 

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Konferencja Zmiany Strukturalne w Gospodarce. Procesy Reindustrializacji i Innowacji – Dźwignią Rozwoju -
Dla mediów Kontakt