23 Resource id #7 SYMPOZJUM „Gospodarcze Przemiany w Polskim Przemyśle Obronnym
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPSYMPOZJUM „Gospodarcze Przemiany w Polskim Przemyśle Obronnym
SYMPOZJUM „Gospodarcze Przemiany w Polskim Przemyśle Obronnym


 SYMPOZJUM
„Gospodarcze Przemiany w Polskim Przemyśle Obronnym”
ZTS PRONIT-25 VI 2001
Patronat nad obradami Sympozjum objęli;
Pan Marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński
Pan Premier Rządu RP Janusz Steinhoff
Szef Sztabu Wojska Polskiego gen. broni Czesław Piątas
Ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. bp. Jan Chrapek
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Skarbu Państwa


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pionek i Ochrony Zdrowia oraz Grupa Inicjatywna „Nauka na rzecz Gospodarki” przy szczególnym zaangażowaniu prezesa Arkadiusza Szuleckiego (ZTS PRONIT) i prezesa Jana Banaszaka (GI „Nauka na rzecz Gospodarki”) zorganizowało w sprawie rewitalizacji ZTS Pronit dnia 25 czerwca 2001 r. pierwsze w powojennych Pionkach naukowe Sympozjum pt. “Naukowo – techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty produkcji materiałów wysokoenergetycznych w PIONKACH oraz pokrewnych produkcji cywilnych w dobie przeobrażeń gospodarczych 1989-2000 r. w Polsce”., na którym polscy naukowcy przedstawili kierunki oraz możliwości modernizacji i rewitalizacji przemysłu obronnego na przykładzie ZTS Pronit.

Sympozjum odbyło się w dwóch blokach tematycznych. W przedpołudniowym przedstawiono i omówiono problematykę naukową i techniczną, po południu problematykę społeczną i przesłanki natury ekonomicznej, osadzone w istniejących realiach gospodarczych. Zdaniem organizatorów aspekt polityczno – gospodarczy przemysłu obronnego ma ważne znaczenie społeczne, szczególnie w miejscach produkcji trwającej od kilku pokoleń.
Na podstawie przeprowadzonej analizy technicznej i ekonomicznej oraz wniosków z Sympozjum, opracowano w lipcu 2001r. dokument pt: „ Stanowisko w sprawie odnowy, aktywizacji i modernizacji zakładów ZTS Pronit w upadłości, w Pionkach”, doręczony władzom gospodarczym państwa, samorządowym, jednostkom produkcyjnym i naukowym.

Wobec wagi tematu i wielu negatywnych zmian w polskim przemyśle obronnym, udział w Sympozjum wzięło 126 delegacji znanych osobistości rządu, wojska, przemysłu, nauki oraz organizacji społecznych.

Czytaj więcejPOZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Konferencja Zmiany Strukturalne w Gospodarce. Procesy Reindustrializacji i Innowacji – Dźwignią Rozwoju -
Dla mediów Kontakt