23 Resource id #7 R Z K G O to Wielkotonażowa produkcja paliw alternatywnych i odnawialnych na bazie odpadów
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPR Z K G O to Wielkotonażowa produkcja paliw alternatywnych i odnawialnych na bazie odpadów
R Z K G O to Wielkotonażowa produkcja paliw alternatywnych i odnawialnych na bazie odpadów


Wielkotonażową produkcję pali alternatywnych i odnawialnych na bazie odpadów komunalnych i przemysłowych dla energetyki można zrealizować w Regionalnym Zakładzie Kompleksowej Gospodarki Odpadami – RZKGO, przygotowanym na przyjmowanie 240 tys. ton odpadów komunalnych rocznie 


RZKGO z założenia nie jest tylko zakładem segregacji odpadów, ale obiektem, w którym zostają one uzdatnione do postaci surowców wtórnych lub przetworzone na gotowe wyroby rynkowe. Projekt przewiduje również, że RZKGO nie będzie wytwarzał odpadów wtórnych, a w swym działaniu wykorzysta Najlepsze Dostępne Technologie (BAT). Poza tym planuje się, że energia elektryczna i cieplna do celów technologicznych oraz socjalno-bytowych czerpana będzie tylko z własnych paliw wytworzonych z odpadów, bez podłączania do sieciowych źródeł energii. Jedynie nadwyżki energii będą sprzedawane na zewnątrz.

Takiego zakładu jeszcze w Polsce nie ma, ale są już projekty wybudowania kilku takich obiektów. Struktura RZKGO jest otwarta, zdolna do zmian zależnie od wymogów organizacyjnych i prawnych oraz przygotowana na wdrażanie nowych technologii ochrony środowiska. W 240 tys. ton odpadów komunalnych jest ok. 40% biomasy, czyli ok. 96 tys. ton. Z tej części zakład może produkować „zieloną energię”. W 12 mln ton polskich odpadów komunalnych rocznie deponowanych na składowiskach zawartych jest 4,8 mln ton biomasy. Nie ma w Polsce innych zasobów biomasy dostępnej do celów energetycznych w takiej ilości i nigdy – poza odpadami – nie będzie.

RZKGO stwarza warunki i przyczynia się swoim działaniem do tworzenia zamkniętych obiegów odpadów i produktów ich przetwarzania w regionie, dbając o pozostawianie w środowisku jak najmniejszej ilości odpadów nieprzetworzonych i nieprzetwarzalnych. Zadaniem RZKGO jest stopniowa przebudowa otwartych systemów gospodarowania odpadami w regionie na zamknięte systemy gospodarowania odpadami.

Aby sprostać wymaganiom stawianym Zamkniętym Systemom Gospodarowania Odpadami, RZKGO posiada złożoną strukturę i w swym działaniu jest silnie związany z otoczeniem, reprezentowanym w szczególności przez mieszkańców, gminy, zakłady przemysłowe itp. oraz stosuje zamknięte obiegi materiałowo-energetyczne. Koszt wybudowania RZKGO to 50 mln euro. Program finansowania budowy takich zakładów w Polsce jest już przygotowany.

Czytaj więcej

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

REAKTOR MOLEKULARNY RMO-RCM - POWSZECHNEGO UŻYTKU -
RMO - Technologia opracowana przez inżynierów wspieranych najnowszymi technologiami -
Innowacyjne Technologie Zagospodarowania Odpadów – Urząd Marszałkowski - Warszawa 20.08.2012 -
Dla mediów Kontakt