23 Resource id #7 40 rocznica śmierci Eugeniusza Kwiatkowskiego … biografia …
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COP40 rocznica śmierci Eugeniusza Kwiatkowskiego … biografia …
40 rocznica śmierci Eugeniusza Kwiatkowskiego … biografia …


 

  

 

 

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PBI w Radomiu, to wysokich standardów wydawnictwo o profesjonalnym zespole, kontynuującym biograficzną serię elity intelektualnej mającej znaczenie w rozwoju cywilizacyjnym Polski.

 

Dnia 13 11 2013 roku w Krakwie w siedzibie Zakładu Polskiego Słownika Biograficznego
Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk – Polskiej Akademii Umiejętności odbyło się spotkanie, zainicjowane przez Klaster COP i Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, z wnuczką premiera E. Kwiatkowskiego Julitą Maciejewicz oraz red. naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego prof. Andrzejem Romanowskim. Celem obrad było podjęcie prac nad stworzeniem opracowania biograficznego życia i dzieła gospodarczego czasu XX-lecia międzywojennego oraz późniejszego, premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, ukazując osobowości, kulturę, idee, fachowość elit, środowisk tworzących nowoczesne podstawy bytu narodu po rozbiciu rozbiorowym Polski.

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji reprezentowali prof. Adam Mazurkiewicz i Marcin Olifirowicz, Klaster COP Jan Banaszak. 

                                  

 

Dnia 30 10 2014 roku w Krakwie dedykację biografii podpisali; Pani Julita Maciejewicz-Ryś (wnuczka E. Kwiatkowskiego), Pani Ewa Obrąpalska (córka E. Kwiatkowskiego) oraz prof. Andrzej Romanowski (autor biografii).

 
POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

COP - 1936-1939 Architektura i Urbanistyka -
Pionierskie lata -
Rewolucja przemysłowa 4.0 -
Strategia, to kreatywna myśl dla skutecznego osiągania wyznaczonego celu w zaistniałym otoczeniu -
Pierwsza prezentacja nowego wydania książki o Hipolicie Cegielskim…. -
Dla mediów Kontakt