23 Resource id #7 Pierwsza prezentacja nowego wydania książki o Hipolicie Cegielskim….
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPPierwsza prezentacja nowego wydania książki o Hipolicie Cegielskim….
Pierwsza prezentacja nowego wydania książki o Hipolicie Cegielskim….  

 

 

 

(…za Kroniką Towarzystwa )
Ta książka już w chwili jej wydania staje się ważnym dokumentem historycznym o dziejach kształtowania pracy organicznej w Wielkopolsce. Co ważne, mówi o tym, co dla jej idei jest istotne współcześnie – przyznali uczestnicy pierwszej prezentacji drugiego wydania monografii „Hipolit Cegielski” autorstwa Zdzisława Grota. Wydarzenie odbyło się 24 października br. w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczkę Hipolita Cegielskiego, prof. Adam Mazurkiewicz, dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Marcin Olifirowicz, kierownik Wydawnictwa Naukowego Instytutu technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badań w Radomiu, Jan Banaszak, Wiceprezes Zarządu Klastra Przemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego w Radomiu.(Na zdjęciu nowe wydanie  książki o Hipolicie Cegielskim )

Nowe wydanie uzupełnione jest m.in. o artykuły popularnonaukowe prof. Rafała Dobka i prof. Anny Wolff-Powęskiej „Dekalog Pracy Organicznej XXI wieku”, tekst publicystyczny dr. Mariana Króla o działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Podczas spotkania Kapituła „Honorowego Hipolita” działająca z ramienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego uhonorowała swoimi wyróżnieniami następujące osobistości: prof. Adama Mazurkiewicza i Jana Banaszaka. Z kolei Marcin Olifirowicz udekorowany został prestiżowym Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit – „Praca Wszystko Zwycięża”.( Na zdjęciu od prawej – Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego i dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, podczas prezentacji książki). 

Medalem „Labor Omnia Vincit”  odznaczył Laureata – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr. Marian Król. Następnie Prezydent w towarzystwie: Zofii Cegielskiej-Doerffer, prawnuczki Hipolita Cegielskiego; Edmunda Dudzińskiego, dyrektora Biura Zarządu Towarzystwa  i Dominika Górnego, członka Zarządu Towarzystwa spotkali się z obecnymi na prezentacji osobistościami, dziękując za liczne przybycie. (Na zdjęciu Zofia Cegielska – Doerffer składa autograf na egzemplarzu książki o Jej  sławnym pradziadku). .

24.10.2016-spotkanie dot. książki Hipolit Cegielski Zdzisława Grota, zdj. 2

24.10.2016-spotkanie dot. książki Hipolit cegielski Zdzisława Grota, zdj. 6

24.10.2016-spotkanie dot. książki Hipolit cegielski Zdzisława Grota, zdj. 7

24.10.2016-spotkanie dot. książki Hipolit cegielski Zdzisława Grota, zdj. 10

24.10.2016-spotkanie dot. książki Hipolit cegielski Zdzisława Grota, zdj. 11

24.10.2016-spotkanie dot. książki Hipolit cegielski Zdzisława Grota, zdj. 12

24.10.2016-spotkanie dot. książki Hipolit cegielski Zdzisława Grota, zdj. 13

24.10.2016-spotkanie dot. książki Hipolit cegielski Zdzisława Grota

prawnuczka Hipolita Cegielskiego - Zofia Cegielska - Doerffer 14 X 2016-Poznań

prawnuczka Hipolita Cegielskiego - Zofia Cegielska - Doerffer i Jan Banaszak

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

COP - 1936-1939 Architektura i Urbanistyka -
Pionierskie lata -
Rewolucja przemysłowa 4.0 -
Strategia, to kreatywna myśl dla skutecznego osiągania wyznaczonego celu w zaistniałym otoczeniu -
W drodze do nauki światowej - Wiesław Maria Grudzewski -
Dla mediów Kontakt