STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Publikacje » Książki
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPStefan RaczyńskiPrezentacja pierwszej monografii „Centralnego Okręgu Przemysłowego” autorstwa prof. Mariana, Marka Drozdowskiego w Muzeum Niepodległości w Warszawie 25 stycznia 2016
Prezentacja pierwszej monografii „Centralnego Okręgu Przemysłowego” autorstwa prof. Mariana, Marka Drozdowskiego w Muzeum Niepodległości w Warszawie 25 stycznia 2016 

„Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego”
25 I 2016 Muzeum Niepodległości – Warszawa

 

…z wystąpienia Jana Banaszaka…

Rozmawiając jesiennymi wieczorami 2014 roku w gronie zacnych profesorów historii, socjologii, techniki zauważyliśmy, że dwa pokolenia w poprzednim systemie doznały zaplanowanej amnezji o XX-leciu II RP, a trzecie (obecne) już naturalnie niewiele wie, nawet wśród decydentów poszukujących wzorców.
Wśród źródeł pozostały skrawki dokumentów urzędniczych, instytucji centralnych – łączonych teraz wyobraźnią obecnego pokolenia, konfabulacją…..co nie oddaje prawdy tamtego czasu WIELKIEGO WYSIŁKU TWORZENIA, jakim było. TO NAJWYŻSZY CZAS zdać sobie sprawę z tego procesu.

Największy SKARBEM II RP byli LUDZIE.

Wracali w kolejnym pokoleniu wychodźstwa Polacy, patrioci o wielkim potencjale wiedzy światowej i pragnieniu równania do najlepszych w świecie.
Oni to stworzyli system rodzący nowoczesne społeczeństwo zdolne do „wyścigu narodów”. System oparty na kanonach filozofii doboru pozytywnego ludzi, dzięki wiedzy prof.; Kotarbińskiego, Tatarkiewicza, Twardowskiego, Adamieckiego……wzorów dla socjologów amerykańskich.
Tworzyły się specjalistyczne zespoły we wszystkich dziedzinach życia od kultury do przemysłu dając wspaniałe efekty cywilizacyjne porozbiorowej Polsce.
To Oni spowodowali, że od produkcji w manufakturach doszliśmy do poziomu światowego w kilkunastu dziedzinach gospodarki (przy wielkim braku potencjału finansowego), a Polska w XX-leciu była na 6-8 miejscu rankingu światowego pod wzgl. opatentowanych wynalazków.
W 250-leciu przemysłu światowego ten czas w Polsce zapisał się „złotymi zgłoskami” i wymaga szczególnego, wszechstronnego, niekoniunkturalnego, zainteresowania.

RÓWNANO DO NAJLEPSZYCH W SWIECIE.

- „..nie wysyłam zagranicę młodych inżynierów by kupować, lecz by produkować lepsze i sprzedawać…” to wypowiedź dyr. Jana Prota koncernu PWP w Pionkach 14 f-k, powstałych od zera i w 1939 mającym 5 000 pracowników w tym 58 inżynierów, 112 techników………
Zaprojektowano f-ki Prochu 3-krotnie wydajniejszej o lepszym produkcie od Herkules Powder USA

- obowiązywała zasada, że „..im słabsza gospodarka kraju, tym większy Bufor Cywilny..”. Od dużego światowego Konic. KMW kupiono technologię prod. celulozy i przeprojektowano na podwójnego znaczenia w Niedomicach. Obserwatorem KMW był dr. inż. Leif Thomas. „…Polacy w technice dokonują niemożliwych rzeczy...” pisała światowa fachowa prasa.

RÓWNANO DO NAJLEPSZYCH W ŚWIECIE.

- gdy Henry Ford zaproponował objęcie stanowiska dyrektora Janowi Czochralskiemu, ten na list prezd. I. Mościckiego obejmuje kat. na Polit. Warszawskiej i w 1936 powstają pierwsze kryształ krzemu.

- w 1934 zespół inż. Zygmunta Jelonka pracuje nad telefonem osobistym. Od 1939 kontynuuje w USA, gdzie powstaje aparat WS-10 użyty na plażach desantu w Normandii. Jedyne nazwisko z podziękowaniami w Rozkazie D-Day (6 VI 1944) sił alianckich. Po 7 m-cach na całym Pacyfiku USArmy ma walkie-talkie dzięki Czesławowi Magnuskiemu z tego zespołu.

 

RÓWNANO DO NAJLEPSZYCH W SWIECIE.

- Kolejnictwo

 • 1921 prof. Roman Podolski proj. elektryfikację Polski prądem 3000 V
 • Polska w ekskluzywnym klubie 16 krajów pręd. 100 km/h i +/- 5 min od rozkładu
 • PKP słynie z punktualności i techniki
 • 10 modeli Luxtorpedą na post-card w Niemczech
 • W 1937 na Wystawie Techniki w Paryżu lokom. Pm-36 z wagonami sypialnym, klubowym, restauracyjnym i kapielowym- są REWELACJĄ „EXPO 1937”
  (śniadanie-1,75, mały obiad 3 daniowy z kolacją- 3,25, duży 6 daniowy 6,25)

- Lotnictwo.

 • Od zera Polska wśród 8 krajów świata eksporterem (7 Wytwórni)
 • Polskie technologie stosowane w świecie (folie metalowe, podzespoły)
 • 1934-1936 proj, Jerzego Rudnickiego (motylkowego uskrzydl) i Stanisława Rogalskiego (zmienne profile)
 • Lotnictwo morskie (latające amfibie NIKOL A i B)
 • Opracowanie taktyki walki grup spec. przeznaczenia i nowych modeli do taktyki

- Przemysł Ciężki.

 • To strategiczna podstawa dla rozwoju przemysłu
 • Grupa WSPÓLNOTA INTERESÓW to ponad 40 dużych f-k idei „..myśl tech-wdrożenie-produkcja-jakość-rynek..” w konsultacji z Tadeuszem Sędzimirem i Janem Czochralski, Eugeniuszem Kwiatkowskim
 • WSPÓLNOTA INTERESÓW to16 biur w świecie dla handlu i badań rynkowych
 • Koncepcja tej Grupy była wzorem po II Wojnie Światowej

- Nauka

 • Wiedza na poziomie światowym kreatywnym
 • Wychowanie i kształtowanie osobowości specjalistów
 • Najbardziej znanymi naukowcami polskimi XX-lecia wśród obcokrajowców są Maria Curii-Skłodowska i Jan Czochralski

WIELKI BRAK POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO - byliśmy peryferiami Zaborców ponad wiek.

LUDZIE XX-lecia – COP-u ocalali w Polsce z pogromu w II Wojnie Światowej, odbudowujący f-ki, tworzący naukę byli odsuwani, represjonowani, ponownie szukani i doceniani (po1957) w zależności od potrzeb systemu.

Jeden z NICH zaprojektował nowoczesna f-kę Celulozy i Papieru na Ziemiach Odzyskanych, tak nowoczesną, że obsadzona kadra polityczna z tytułami technicznymi nie potrafiła jej uruchomić i postanowiono sprzedać maszyny rozmyślając w W-wie u v-Premiera co tam produkować ? „…..zaprojektowałeś Pan fabrykę nie do uruchomienia….” Zagadnięty inżynier Generalny Projektant
odpowiedział, że uruchomi w 14 m-cy, jeśli pozwoli się na sprowadzenie odpowiedniej Kadry. Kostrzyńska Fabryka Celulozy i Papieru przez 8 lat miała wiodące wyniki, a Załoga nagrody, przyznając ulicy, przy której mieszkał Jego imię….Ludwika Banaszaka w Kostrzynie n/Odrą…gdzie wokół KFCiP powstało największe w UE Zagłębie Przemysłu Papierniczego.
W 250-leciu przemysłu światowego ten czas w Polsce zapisał się „złotymi zgłoskami” i wymaga szczególnego, wszechstronnego, niekoniunkturalnego, zainteresowania.

I PRAGNĘ WIERZYĆ iż czyn prof. Mariana M. Drozdowskiego oraz wysiłek wydawniczy Instyt. Technologii Eksploatacji w Radomiu rozpoczną nieodwracalny proces przywracania historii w „ Sztafecie Pokoleń..” następcom naszym.

……nazywam się Jan Banaszak i w trzecim pokoleniu wywodzę się ze środowiska technicznego, stąd inicjacja Klastra Przemysłowego COP im. E. Kwiatkowskiego. Mój Ojciec Ludwik Banaszak był projektantem i konstruktorem M.S.Wojsk i
organizatorem przemysłu, którego zespoły pozostawiły w COP-ie 17 nowoczesnych f-k, a po 1945 odbudowanych i nowych 19 z ostatnią w Kostrzynie n/Odrą, gdzie jest Jego imienia ulica….

 

 

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Rewolucja przemysłowa 4.0 -
Strategia, to kreatywna myśl dla skutecznego osiągania wyznaczonego celu w zaistniałym otoczeniu -
Pierwsza prezentacja nowego wydania książki o Hipolicie Cegielskim…. -
W drodze do nauki światowej - Wiesław Maria Grudzewski -
Pierwsza Monografia COP -
Dla mediów Kontakt