23 Resource id #7 Polish Market
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPPolish Market
Polish Market


W 40 rocznicę śmierci Wielkiego Polaka


W 40 rocznicę śmierci wielkiego Polaka - pobierz tekst polski

 


Odkryliśmy Amerykę!

Odkryliśmy Amerykę!

Rozmowa z Jackiem Kopyrą, wiceprezesem Klastra Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Klaster Centralnego Okręgu Przemysłowego to przecież organizacja mieszcząca się w ogólnie znanym trendzie… Rzeczywiście odkryliście Nowy Świat?

To rzeczywiście prowokacyjne stwierdzenie… Jednak w każdym sarkazmie jest odrobina prawdy, dosłowności, ironii i przenośni. Tak naprawdę celem takiego stwierdzenia jest zwrócenie uwagi na coś niedostrzeganego, coś ważnego i na coś, co może nam umknąć w ogólnym pędzie do biurokratycznego chaosu i gospodarczej anemii. Dlaczego mówię o chaosie? Bo przeciążenie procedurami polskiego życia gospodarczego zarówno w sferze regulacji administracyjno-prawnych jak i tych, z kręgu finansowania wsparcia przedsiębiorstw, musi zaowocować chaosem. Chaos powstaje w wyniku wzrostu nieuporządkowania przeregulowanych dziedzin gospodarki, których podmioty, aby dostosować się do wymagających i szybkich wyzwań rynku, poszukują nowych ścieżek rozwiązywania problemów, przede wszystkim finansowych. W pewnym momencie oferta wsparcia zbyt daleko ingerująca w strukturę działalności organizacji rynkowych, staje się bezużyteczna a oferowane środki - niewykorzystane. Pojawia się wtedy pole do drenażu potencjału krajowego przez globalne koncerny, które nasz kraj traktują niejednokrotnie jako źródło taniej wytwórczości. To bardzo chwiejna równowaga, która przy nawet niezbyt silnych zawirowaniach koniunktury gospodarczej, prowadzi do upadku rodzimego przemysłu i sprowadzenia nas do roli wykonawcy, nie mającego wpływu na los swojego potencjału gospodarczego i jego rozwoju.

Czas spojrzeć na sedno tematu, wokół którego krążymy. Otóż od pewnego czasu słychać głosy, że większość pomocowych środków unijnych zostanie przepompowana do polskiej gospodarki poprzez organizacje gospodarcze, które potrafią zapanować nad ich najbardziej efektywnym wykorzystaniem. Taki sposób efektywności to działanie w kooperacji, zarządzanej od początku do końca, planowej i odpowiednio realizowanej. To naturalne środowisko klastrów. To ich żywioł. Jednakże klastry, do niedawna działające w mniej rozwiniętej formie jaką była spółdzielczość, nota bene zapoczątkowana systemowo przez Stanisława Staszica, to bardzo szeroka forma organizacji gospodarczych. Nie ma bowiem odpowiednich regulacji prawnych, które opisałyby klaster w sposób, jaki jest opisana spółka, fundacja czy stowarzyszenie. Stąd wiele form działalności jakie klastry podejmują. Nam zależy jednak na tych, które wytyczają kierunek rozwoju innowacyjności, efektywnych wdrożeń wynalazków, nowych technologii, nowych produktów opartych na zaawansowanej myśli technicznej, otwierających nowe dziedziny wytwarzania i stawiających coraz wyżej poprzeczkę rozwoju naszej cywilizacji. Ważna jest też skala tych wdrożeń – nie chcemy „wdrożeń garażowych”. Walczymy o duże efekty.
Polska myśl techniczna, wynalazczość i pomysłowość były zawsze w topie światowej czołówki. Przed drugą wojną światową polskie wynalazki nie miały sobie równych co można zaobserwować na przykładzie budowy Gdyni lub Centralnego Okręgu Przemysłowego - polskiego mistrzostwa realizacji potężnych koncepcji gospodarczych. Zainteresowanych odsyłam do historii Polski przedwojennej, polityki Ignacego Mościckiego, który sam był wynalazcą, biografii Eugeniusza Kwiatkowskiego, odsyłam do historii COP-u, której odrobina przewija się także przez naszą stronę WWW. Podpowiedzią mogą być nazwiska: Czochralski, Jelonek, Mazur, Sendzimir, Prószyński… Także i dzisiaj możemy pochwalić się wspaniałymi wynalazkami, które jednak pozostają niezauważone i niedofinansowane a potencjał polskiej myśli wykorzystują raczej zagraniczne koncerny i rządy państw, które potrafią wzbić się ponad pułap chleba i soli, wzbogacając dorobek swoich państw i obywateli.

Sięgając do tradycji polskiej myśli ekonomicznej, zdolności oddolnego organizowania się w struktury gospodarcze, podjęliśmy decyzję o powołaniu do życia klastra przemysłowego, obejmującego swym zasięgiem tereny dawnego COP-u i branże, które były tam zawsze rozwijane. Pomysłodawcą i inicjatorem naszej organizacji był Jan Banaszak, syn współtwórcy COP-u, Ludwika Banaszaka, bliskiego współpracownika premiera Kwiatkowskiego. Jako współorganizatorzy podjęliśmy to ogromne wyzwanie i dzisiaj nasze działania przynoszą już konkretne owoce. W naszych zamierzeniach Klaster COP to organizacja maksymalnie efektywna ekonomicznie, stawiająca na realizację dużych przedsięwzięć gospodarczych o wymiernych efektach. To już niedługo swoisty walec gospodarczy, który będzie sam kreował kierunki rozwoju dużych grup gospodarczych, wchodzących w skład 10 sekcji branżowych klastra. Współdziałający prężnie z samorządami, przyczyniający się do budowania rozwoju regionów w oparciu o wdrożenia innowacji i technologii, znajdujących się w zasięgu Klastra COP, tak w bazach wiedzy uczelni wyższych, instytutów przemysłowych jak i prywatnych przedsiębiorców-wynalazców.

Założenia dość ambitne, a jak wygląda realizacja?

Po dwóch latach działalności skupiamy wokół siebie około 120 podmiotów. Oprócz tego powinniśmy doliczyć podmioty skupione w organizacjach takich jak zrzeszenia, izby gospodarcze i inne jednostki okołobiznesowe, powiązane z Klastrem COP odpowiednimi umowami o współpracy, które w sumie dają kolejne 400 firm. To jest potencjał, z którym można budować. Po połączeniu naszego Klastra Branży Budowlanej COP ze Wschodnim

Klastrem Budowlanym otrzymujemy kluczowy krajowy klaster budowlany z potencjałem rocznych obrotów rzędu 10 mld zł. Możemy zbudować wszystko! A to dopiero początek…

Klaster COP jest związany kontaktami z wieloma organizacjami o podobnym typie za granicą. To daje nam możliwość kreowania rynków i pozyskiwania nowych kierunków ekspansji gospodarczej dla naszych członków. Pojawiła się nieprawdopodobna szansa skorzystania z koncepcji budowy w Polsce strefy logistycznej dla współpracy z rynkami Ameryki Łacińskiej.

Klaster COP jest właśnie na etapie podpisywania listu intencyjnego dotyczącego organizacji dużych targów kontraktowych dla firm z Europy i obu Ameryk. Według naszych zamierzeń już od roku 2015 takie targi odbywać się będą naprzemiennie w Miami oraz w Polsce, docelowo w Kielcach i Poznaniu. Będzie to brama do tamtych rynków, większych i znacznie bardziej lukratywnych niż wschodnie rynki zdestabilizowane sytuacją na Ukrainie.

To jednak nawet nie czubek góry lodowej naszej działalności. W sferze zainteresowania Klastra COP jest powołanie jednostki wdrożeniowej, która zajmie się badaniami oraz wdrażaniem nowych technologii z wykorzystaniem potencjału firm zrzeszonych w klastrze. Okazuje się, że mamy wspaniałe bezodpadowe instalacje do pozyskiwania energii z odpadów komunalnych, katalizatory spalania paliw podnoszące ich wartość opałową o 15%, metody pozyskiwania energii z pokładów geoplutonicznych, patenty na wydobycie ropy i gazu ze złóż niedostępnych do tej pory, a które to źródła są w Polsce bardzo zasobne ( i nie są to łupki...). Oprócz działań w sferze innowacyjności klaster podejmuje działalność związaną chociażby z przygotowywaniem i koordynacją przedsięwzięć inwestycyjnych, także w partnerstwie publiczno-prywatnym.

A gdzie w tym wszystkim odkryta Ameryka?

To rzeczywiście przenośnia ale odnosząca się do realiów. Odkrywanie nowych lądów wymaga nakładów. Kolumb pukał do wielu dworów, starał się przekonać wielu sponsorów do wyposażenia go w okręty. W zamian mała Portugalia dostała swoje skarby i nowe terytoria…

Działalność Klastra COP to efektywne poszukiwanie rynków, organizacja współpracy skutkującej rozwojem gospodarczym. Oczywiście podstawową sprawą jest skonstruowanie odpowiedniego modelu finansowania takiej jednostki bo same składki członków nie wystarczą. Duże nadzieje pokładamy w polskim rządzie, który przecież już raz obdarzył nas swoim zaufaniem, przyznając patronat Wicepremiera, Ministra Gospodarki naszemu klastrowi. Klaster COP z tak zaciągniętego zobowiązania wywiązuje się z nawiązką. Najśmieszniejsze jest w tym wszystkim to, że przy całym naszym zaangażowaniu organizacyjnym działamy społecznie nie mając wsparcia finansowego ani z budżetu centralnego, ani z budżetów samorządowych. Póki co ze wspomnianego patronatu niewiele wynika…. Rezultat jest taki, że aby sfinansować czerwcowy wyjazd na Hemisferyczny Kongres Camacol do Miami, poszukujemy pieniędzy na pokrycie kosztów podróży u członków klastra a przecież przecieramy nowe szlaki, mamy swoją „Portugalię”… Tak naprawdę finansowanie operacyjne jest podstawowym problemem każdego klastra. Nie jest nam potrzebne wsparcie wielkich programów, które tak naprawdę ograniczają inwencję klastrów. Ich procedury są trudne do zrozumienia a końcowe rozliczenia przyprawiają o stan przedzawałowy… Nam potrzeba pomocy finansowej na rozkręcenie organizacji, która po 3-5 latach będzie sama się utrzymywać, dysponować własną strukturą b+r, i co najważniejsze – będzie sama wspomagać finansowo projekty innowacyjne nakierowane na rozwój regionów.

Macie więcej przyjaciół czy wrogów?

Sądzę, że na razie najwięcej jest obserwatorów… Tych co mówią: róbcie swoje a jak wam wyjdzie to będzie to nasz wspólny sukces… Borykamy się na co dzień z niedowierzaniem, że w Polsce można cokolwiek zrobić, że nie trzeba płacić łapówek a wspólna przyszłość naszych dzieci może być wyjątkową motywacją. Tak więc robimy swoje a dla tych, co już nie pamiętają, że Polska może stanowić rzeczywisty wzór i posiadać elity wiedzy mamy coś specjalnego ku odnowieniu pamięci. Wraz z poznańskim Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego podjęliśmy organizację budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego – pierwszego polskiego premiera, dzięki któremu polska racja stanu i Polska jako kraj zaistniała po pierwszej wojnie światowej. Żeby nie było standardowo pomnik bliźniaczy powstanie w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych.
To chyba dobry czas na przypomnienie, że nie tylko brutalną siłą można zdobywać i realizować sny o potędze.

www.klastercop.pl                                                       www.copklaster.pl

Koordynatorem Klastra COP jest Korporacja Radex S.A.; www.korporacjaradex.pl
 

CZYTAJ CAŁOŚĆPOZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Fenomen Polska -
Przegląd Gospodarczy -
W Sieci Historii -
VIP magazyn -
Przegląd Papierniczy -
Dla mediów Kontakt