STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Rynki » Federacja Rosyjska
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPHenryk ZenftmanRynki - Federacja Rosyjska
Federacja Rosyjska


 

Polsko-Rosyjska Konferencja

Szanowne Koleżanki i Koledzy! W najbliższym czasie w Warszawie zostanie zorganizowana polsko – rosyjska konferencja gospodarcza, na której spodziewamy się wielu rosyjskich gości pełniących role znaczące dla perspektyw rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych. W szczególności liczymy na obecność gubernatorów regionów Federacji Rosyjskiej, którzy są bezpośrednio zainteresowani rozwojem współpracy swoich regionów z polskim biznesem i posiadają konkretne oferty w zdefiniowanych obszarach gospodarki. Patronat nad konferencją objął Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki Pan Janusza Piechociński, który jest osobiście zaangażowany w aktywizację i ekspansję polskich przedsiębiorców na rynkach naszego wschodniego sąsiada. Ze względu na rangę udzielonego patronatu i wagę problemu, którego konferencja dotyczy, BCC chce efektywnie wesprzeć wszystkie działania prowadzące do nawiązania polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej w szczególności w następujących działach: produkcja artykułów spożywczych (w tym artykuły rolne i produkcja maszyn dla przemysłu spożywczego), nowe technologie i materiały dla branży budowlanej, technologie i systemy zarządzania w sferze turystyki i wypoczynku, nowoczesne technologie i organizacja branż przemysłu lekkiego rozwój regionalnych projektów infrastrukturalnych, takich jak nowoczesny transport miejski i międzymiastowy, utylizacja odpadów, zaopatrywanie w energię cieplną, wodę, kanalizacja. W ramach przygotowań do konferencji, ze strony BCC upoważniliśmy pana Janusza Sobieraja - Prezesa Zarządu Korporacji Radex S.A. do przygotowania oferty polskiego biznesu dla rynku rosyjskiego, która będzie przedstawiona Panu Wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu. Zapraszamy wszystkie Firmy do wypełnienia załączonej deklaracji. Dla mniejszych firm, które nie widzą możliwości samodzielnego działania na rynku rosyjskim, mamy ofertę współpracy w ramach Klastra Przemysłowego dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jest to szansa na osiągnięcie sukcesu we współpracy z wieloma partnerami, którzy tworzą organizm o ogromnej elastyczności i kolosalnych możliwościach. Jednocześnie prosimy o zgłoszenia do udziału w opisanej wyżej konferencji. W tym celu prosimy o przesłanie w terminie do dnia 16 maja 2013r. deklaracji wzięcia udziału w konferencji wraz z danymi kontaktowymi osób zgłoszonych do udziału w niej. (-) Marek Goliszewski Prezes BCC Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że rozmowy nt. możliwości wejścia polskich firm na rynek rosyjski poprzez uczestnictwo w formowanej obecnie polsko-rosyjskiej organizacji gospodarczej, znajdują się w końcowej fazie. W najbliższych miesiącach, pod egidą Ministerstwa Gospodarki, zostanie zorganizowana konferencja dotycząca rozwoju współpracy z Federacją Rosyjską, na którą zostaną zaproszone wybrane firmy, dysponujące odpowiednią pozycją rynkową. Spełnienie tych warunków jest niezbędne ze względu na skalę i spektrum zadań do wykonania na terenie Federacji Rosyjskiej. Mając na uwadze poruszone aspekty oraz współpracę i członkostwo Stowarzyszenia w Klastrze COP, zwracam się do Państwa z propozycją podjęcia współpracy z Klastrem Branży Budowlanej COP, działającego w sieci klastrów branżowych Klastra Przemysłowego dawnych terenów COP im. Premiera E. Kwiatkowskiego, objętego patronatem Wicepremiera/ Ministra Gospodarki. Koordynatorem Klastra Przemysłowego COP jest członek PSMB Korporacja Radex S.A. Szersze informacje nt. działalności klastra są zamieszczone na stronie www.klastercop.pl W ramach Klastra Branży Budowlanej COP działają firmy zainteresowane wejściem na rynek rosyjski, których łączne obroty roczne sięgają 700 mln PLN. Lokalizacja firm w tym przypadku nie ma znaczenia – w najbliższym czasie do grona tego dołączą również firmy z Trójmiasta. Aby stanowić odpowiednią siłę zdolną konkurować na rynku Federacji oraz wykonywać kontrakty w generalnym wykonawstwie klaster powinien dysponować potencjałem rocznego obrotu rzędu 3 mld PLN. Jednocześnie informuję, że Klaster Przemysłowy COP został zaproszony przez Wicepremiera/ Ministra Gospodarki do grona ekspertów przy tworzeniu polsko-rosyjskiej organizacji gospodarczej, której celem będzie zdynamizowanie gospodarczej współpracy obu krajów. Uprzejmie proszę o pilną odpowiedź w terminie niezwłocznym na adres Stowarzyszenia psmb@psmb.pl, gdyż w dn. 17 maja br. informacja dotycząca potencjału gospodarczego Klastra COP zostanie przekazana do Ministerstwa Gospodarki. W załączeniu Ankieta. Opracowano na podstawie materiałów otrzymanych z Korporacji Radex SA. Z poważaniem, Janusz Zaleski Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa  


Dla mediów Kontakt