STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Rynki » NAFTA
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPJan WalczyńskiRynki - NAFTA
NAFTA


 

Analiza Handlowa 

List Intencyjny w sprawie międzykontynentalnych targów pomiędzy rynkami krajów NAFTA i CAMACOL oraz UE

W dniu 6 maja 2014 roku w siedzibie Zarządu Targi Kielce S.A. zainteresowane strony organizacji Polski i obu Ameryk oraz Zarząd Klastra COP z przedstawicielami Wojewody i Marszałka Świętokrzyskiego, rozpoczęły proces podpisywania Listu Intencyjnego dla prac nad cyklicznymi, międzykontynentalnymi targami pomiędzy rynkami krajów NAFTA i CAMACOL oraz UE (Europy Środkowej). 

Pierwsze w Polsce targi Business Expo of the Americas w Polsce

Pierwsze w Polsce targi Business Expo of the Americas w 2015 roku odbędą się w Kielcach. Mają zacieśnić współpracę między Unią Europejską a oboma Amerykami  

Przygotowania do udziału polskich firm w Kongresie CAMACOL w Miami

Organizacja dni polskich w trakcie czerwcowego 35. Hemisferycznego Kongresu Latynoamerykańskich Izb Handlowych (CAMACOL) była głównym tematem rozmów Ambasadora RP z zarządem Kongresu. W trakcie pobytu w Miami Ryszard Schnepf spotkał się również z przedstawicielami polonijnego samorządu gospodarczego, z którymi dyskutował o konkretnych możliwościach rozwijania polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej i handlowej 

Lubuskie firmy otwierają się na Amerykę

15 października marszałek Elżbieta Polak omówiła z Małgorzatą Andraką, przewodniczącą Komisji Handlu Międzynarodowego Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Florydy i Obu Ameryk (PACC FA) oraz Bogdanem Andraką, przewodniczącym Komisji IT i Zrównoważonych Technologii PACC FA udział województwa lubuskiego w konferencji CAMACOL oraz w stałym pawilonie polskim w Miami Free Zone. Spotkanie było odpowiedzią na rosnące zainteresowanie rynkami obu Ameryk i wynikiem kwietniowej wizyty lubuskiej delegacji w Chicago  

MEMORANDUM O POROZUMIENIU POMIĘDZY PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA W POLSCE I DEPARTAMENTEM LOTNICTWA MIAMI-DADE PODPISANE 

Umowa w sprawie inwestycji i handlu TTIP

Polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będą jednymi z większych beneficjentów umowy w sprawie inwestycji i handlu (TTIP), która jest obecnie negocjowana pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, wynika z najnowszego raportu Amerykańskiej Izby Handlowej, pt.: „TTIP: Szanse i wyzwania dla biznesu”  

Spotkanie w Radomiu z delegacją PACC of Miami USA

Z inicjatywy Klastra COP w dniu 24 10 2013 delegacja PACC of Miami USA (Federation of Polish Chambers & Business Councils, Inc.) odbyła spotkania w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz w UM Radom i UM Kielce   

Spotkanie Przedstawicieli: Samorząd Woj. Dolnośląskiego, Polsko – Amerykańskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Miami (USA) – Klastra COP (POLAND)

 17 października odbyło się spotkanie Przedstawicieli; Samorząd Woj. Dolnośląskiego, Polsko – Amerykańskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Miami (USA) – Klastra COP (POLAND) 

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w temacie gospodarczej współpracy Polski z krajami NAFTA I CAMACOL

W dniu 7 sierpnia 2013 r. z inicjatywy Klastra COP w Łodzi, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie w temacie gospodarczej współpracy Polski z krajami NAFTA I CAMACOL w nowej rzeczywistości globalnej gospodarki, jaka zaistnieje po podpisaniu układu o wolnym handlu, pomiędzy NAFTA, a EU. Wicemarszałek Dorota Ryl oraz przedstawiciele biznesu woj. łódzkiego spotkali się z przewodniczącą Komisji Handlu Międzynarodowego prezes Margaret Andraka (Polish American Chamber of Commerce of Florida & the Americas, Inc.).   

Spotkanie w sprawie gospodarczej współpracy Polski z krajami NAFTA I CAMACOL

W dniu 2 sierpnia z inicjatywy Klastra COP w Kielcach, w siedzibie ŚCITT odbyło się spotkanie w temacie gospodarczej współpracy Polski z krajami NAFTA I CAMACOL w nowej rzeczywistości globalnej gospodarki, jaka zaistnieje po podpisaniu układu o wolnym handlu, pomiędzy NAFTA a EU. Stronę amerykańską PACCFA (Polish American Chamber of Commerce of Florida & the Americas, Inc.) reprezentowała prezes Margaret Andraka  

Porozumienie O Współpracy

Ogólnoświatowa tendencja globalizacji gospodarki – przy swojej dynamice nieznanej dotychczas – wymusza tworzenie racjonalnych warunków dla sukcesu w konkurencji pomiędzy globalnymi społecznościami w partnerstwie. W rywalizacji tej liczą się tylko duże, dobrze zorganizowane, nowoczesne formacje gospodarcze  


Dla mediów Kontakt