23 Resource id #7 Porozumienie O Współpracy
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPPorozumienie O Współpracy
Porozumienie O Współpracy


Ogólnoświatowa tendencja globalizacji gospodarki – przy swojej dynamice nieznanej dotychczas – wymusza tworzenie racjonalnych warunków dla sukcesu w konkurencji pomiędzy globalnymi społecznościami w partnerstwie. W rywalizacji tej liczą się tylko duże, dobrze zorganizowane, nowoczesne formacje gospodarcze  


Wielkim wydarzeniem będzie podpisanie układów o wolnym rynku pomiędzy NAFTA (North American Free Trade Agreement - Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu), a Unią Europejską. Fakt ten ma olbrzymie znaczenie dla Polski i Europy Środkowej.

Już teraz nakazem momentu historycznego jest, aby instytucje Państwa, organizacje gospodarcze, samorządowe, naukowe przystąpiły do opracowywanych projektów przez organizacje biznesowe amerykańskie i polskie, jak to uczynił KLASTER COP.

Jan Banaszak KLASTER COP - Leszek Ladowski PA CC of Fl.and the American

Zawarte „Porozumienie o Współpracy” w dniu 29 czerwca 2013 roku, pomiędzy Polish American Chamber of Commerce of Floryda and the American, a Klastrem COP daje podstawy uruchomienia zorganizowanych działań firmom z obszaru Polski i Europy Środkowej na kraje NAFTA oraz CAMACOL (obszaru obu Ameryk) z wielkimi możliwościami dla handlu, kooperacji, inwestycji dla rynków surowca, zbytu oraz finansów.

Powyższe strefy współpracy gospodarczej mają wielkie możliwości rozwoju perspektywicznego będąc w układach z tzw basenem Pacyfiku i APEC (Asia-Pacific Economic Co-operation, pol. Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku, której celem jest;

znoszenie barier celnych
współpraca technologiczna
dążenie do ściślejszej integracji gospodarczej
popieranie wzrostu gospodarczego i sprawiedliwego rozwoju
Jesteśmy świadkami powstawania nowego świata gospodarki i cywilizacji. Mądrość dyktuje, byśmy byli także jego czynnymi uczestnikami.

Zapraszamy Zainteresowanych do współtworzenia powstających projektów.

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Analiza Handlowa -
List Intencyjny w sprawie międzykontynentalnych targów pomiędzy rynkami krajów NAFTA i CAMACOL oraz UE -
Pierwsze w Polsce targi Business Expo of the Americas w Polsce -
Przygotowania do udziału polskich firm w Kongresie CAMACOL w Miami -
Lubuskie firmy otwierają się na Amerykę -
Dla mediów Kontakt