23 Resource id #7 Walne Zgromadzenie Staropolskiego Związku Gmin i Miast
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPWalne Zgromadzenie Staropolskiego Związku Gmin i Miast
Walne Zgromadzenie Staropolskiego Związku Gmin i Miast


W dniu 27 grudnia 2011 roku (wtorek) w sali konferencyjnej OSiR w Sielpi, w oparciu o postanowienia zawarte w § 12.1 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast odbyło się Walne Zgromadzenie Związku, na które zaproszono przedstawicieli Klastra Przemysłowego COP-u


Dla poinformowania o celach i formie prawnej organizacji tej formacji gospodarczej, dającej możliwość dynamicznego rozwoju gospodarki dla regionu dawnego COP-u. Udział w spotkaniu wzięli:

  • Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.
  • Burmistrz Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.
  • Wójt Gminy Fałków.
  • Wójt Gminy Gowarczów.
  • Wójt Gminy Radoszyce.
  • Wójt Gminy Ruda Maleniecka.
  • Wójt Gminy Słupia Konecka
  • Wójt Gminy Smyków.

Zaproszeni zostali przedstawiciele Klastra COP-u dr Marek Pilawski oraz Jan Banaszak.

Klaster COP-u to formacja gospodarcza wielopłaszczyznowej działalności przedsiębiorstw, samorządów, nauki oraz instytucji około-biznesowych, działająca od kilkudziesięciu lat w krajach rozwiniętych, a rozbudowana na wzorcach polskich spółdzielni.

Jan Banaszak zapoznał zebranych o etapie organizacji Klastra COP-u oraz możliwościach inwestycyjnych w branży recyklingowej, przynoszącej korzyści ekonomiczne dla miejscowych społeczności i wpisujących się w Dyrektywy UE.

Dr Marek Pilawski zaprezentował Regionalny Zakład Kompleksowej Gospodarki Odpadami (RZKGO) opracowany w zespole instytutów i biur projektowych Grupy Inicjatywnej „Nauka na Rzecz Gospodarki” na zlecenie instytucji centralnych dla systemowego i kompleksowego rozwiązania problemu odpadów oraz korzyści ekonomicznych w polskich uwarunkowaniach gospodarczo-prawnych jednostek samorządowych.

RZKGO to wyższa forma technicznego przetwarzania odpadów aniżeli spalarnia. Zastosowane linie technologiczne (HT i NANO) odzyskują surowce wtórne, tworzą alternatywne paliwa odnawialne dla energetyki o parametrach i warunkach spalania węgla. Pozostawiają tylko 4% nieprzetworzonych odpadów wtórnych. W zespole dr M. Pilawskiego trwają prace nad przetworzeniem tych wtórnych pozostałości. Zastosowane technologie są rozwojowe w podtechnologie, dając wysoko przetworzone, poszukiwane produkty rynkowe, co czyni inwestycję dochodową, a czego nie dają rozwiązania tzw. tradycyjne, wykorzystujące myśl techniczną (know how) sprzed kilkunastu (15-20) lat. Proponowane spalarnie, przez firmy krajów rozwiniętych, kosztują 300-350 mln PLN dla spalania 150 tys. ton/rocznie odpadów. Dla porównania, inwestycja RZKGO dla 150 tys. ton/rocznie odpadów, kosztuje 120-150 mln PLN.

Dyskutowano na temat sposobów finansowania wybranych inwestycji. Ustalono kontakty dla dalszych konsultacji w temacie rozwiniętego recyklingu.POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Spotkanie u Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana -
Spotkanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu -
Spotkanie Wojewody pana Piotra Florka z przedstawicielami; Klastra COP -
Porozumienie Klaster COP - Radom -
Spotkanie w siedzibie Starostwa w Szydłowcu -
Dla mediów Kontakt