STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Targi i wystawy
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPStefan RaczyńskiPrzedstawiciele Klastra Przemysłowego na MTP MODY „FASHION FAIR”
Przedstawiciele Klastra Przemysłowego na MTP MODY „FASHION FAIR”


 Na MTP MODY „FASHION FAIR” w Poznaniu, w dniu 28 lutego br., na zaproszenie prezydenta OIBS pana Kazimierza Klepaczewskiego, przebywali przedstawiciele Klastra Przemysłowego dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego w osobach wiceprezesa Jana Banaszaka i członka Zarządu pana Jacka Kopyry


Po zapoznaniu się z wystawionymi produktami oraz rozmowach z producentami branży odbyła się konferencja, na której zaproszeni zapoznali uczestników z tendencjami globalizującej się gospodarki, jej zagrożeniami i korzyściami.

Podkreślano, że dynamiczne zmiany zachodzące na rynkach odbiorcy produktów oraz rynkach surowca, wymuszają nowe formy organizacji wytwórców. Klastry, czyli rozwojowe formacje gospodarcze (których pierwowzorem były nasze spółdzielnie), dają takie wielopłaszczyznowe powiązania, dotychczasowym konkurentom dla ich rozwoju.

Przedstawiono zebranym możliwości włączenia się w struktury Klastra COP-u dla pozyskiwania nowych rynków surowca i zbytu, a także wdrażania nowych technologii dających konkurencyjne produkty.

Gromkie brawa zebranych były potwierdzeniem słuszności wysiłków organizatorów formacji Klastra COP-u dla zahamowania degradacji branż i tworzenia warunków rozwoju w zglobalizowanej gospodarce.

Znaczną część konferencji zabrały pytania oraz ożywiona dyskusja dotycząca udziału branży skórzanej w Klastrze COP-u.

Konferencję zakończyło wystąpienie pana Zbigniewa Stasieńko oraz prezydenta Kazimierza Klepaczewskiego, podsumowujące dyskusję pozytywnym stosunkiem do udziału branży skórzanej w Klastrze COP-u.

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Sejm - wystawa 80-lecie COP -
Wystawa XX-lecia Międzywojennego -
90-lecie Odzyskania Niepodległości Polski -
Targi BTS i spotkanie branży skórzanej -
XX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego BUMAR-5 IX 2012-KIELCE -
Dla mediów Kontakt