STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Konferencje
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COP



Wiktor Czerwiński



Konferencje - Klaster przemysłowy COP
Konferencje

 


 

Konferencja o bezpieczeństwie energetycznym Polski

Przyszłość rynku energetycznego w Polsce była tematem konferencji „Bezpieczeństwo Energetyczne Polski”, która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gościem wydarzenia był wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia. W panelowej dyskusji Klaster COP reprezentował wiceprezes Jan Banaszak  



 

Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii - to miejsce dialogu dla reprezentantów środowisk gospodarczych Polonii przybyłych ze wszystkich kontynentów, a osobiste relacje powstałe podczas tych spotkań to kluczowy element służący międzynarodowej współpracy na globalnym rynku  



 

Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii - Płock



 

Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii - Zegrze



 

Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii - Raut



 

Prezentacja przed Sejmową Komisją Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

W dniu 20 marca 2013 roku w Sejmie RP odbyła się prezentacja działalności Klastra COP przed Komisją Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT) 



 

PROGRAM części panelowej Klastra COP

PROGRAM części panelowej Klastra COP w ramach VI Forum Gospodarczego ENERGIA I ŚRODOWISKO – Warszawa 11.12.2012r 



 

VI FORUM GOSPODARCZE 11 XII 2012 Warszawa

Obchodzimy w tym roku 75-lecie powołania COP, ale zarazem rok rozpoczęcia inicjatywy gospodarczej, świadomych środowisk producentów, nauki, rynków, samorządów - inicjatywy oddolnej budowy Klastra Przemysłowego COP im. premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, (obejmującego tereny 5-województw) z patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki  



 

VI Forum Gospodarcze ENERGIA I ŚRODOWISKO

 Wywiad Pana Jana Banaszaka - Klaster Przemysłowy Centralnego Okręgu Przemysłowego - podczas VI Forum Gospodarcze ENERGIA I ŚRODOWISKO



 

Konferencja Klaster COP formacją gospodarczą przyszłości

23 listopada, w ramach Świętokrzyskiego Forum GOspodarczego, odbył się panel dyskusyjny - "Klaster COP formacją gospodarczą przyszłości" 



 

Świętokrzyskie Forum Gospodarcze

23 listopada w Kielcach odbyło się Świętokrzyskie Forum Gospodarcze 



 

Konferencja poświęconego nawiązaniu współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Opocznie - 18.09.2012

 Wytwórnia przetwarzania i utylizacji odpadów poprzez wykorzystanie najnowszych technologii zw. RZKGO (Regionalny Zakład Kompleksowej Gospodarki Odpadami), to alternatywna idea dla starego i niebezpiecznego dla środowiska procesu spalania



 

Innowacyjne Technologie Zagospodarowania Odpadów – Urząd Marszałkowski - Warszawa 20.08.2012

Innowacyjne technologie zagospodarowania odpadów znalazły nareszcie zrozumienie wśród samorządów, którym nawyk do dawnego i sprawdzonego był bliższy niż nowoczesność choć zdrowsza i tańsza. W swoim wystąpieniu namawiał do takiego myślenia w podejmowaniu decyzji patron konferencji Marszałek Woj. Mazowieckiego, Adam Struzik 



 

Obchody 75-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego

KLASTER Przemysłowy COP w 75-lecie uruchomienia programu gospodarczego zw. Centralnym Okręgiem Przemysłowym w połowie maja wystąpił z inicjatywą wizyty Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w miastach dawnego COP-u, czynnie biorących udział w reindustrializacji przemysłu na tych obszarach poprzez inicjatywę Klastra COP  



 

Konferencja Naukowa COP - wczoraj, dziś i jutro, SEJM 15 maja 2012

Dla upamiętnienia Wielkiej Budowy Przemysłu w Odrodzonej II RP, w 75-lecie powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego , 15 maja 2012 w Sejmie RP odbyła się KOnferencja Naukowa "COP - wczoraj, dziś, jutro"  



 

WYKŁAD w 75-lecie COP „C O P – wczoraj, dziś jutro” MUZEUM Stalowa Wola

Po historycznej, naukowej prezentacjach tamtych lat, ja w epizodycznych migawkach spojrzę - z autopsji rodzinnej - w czas XX-lecia, jego teraźniejszości i przyszłości  



 

Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 maja

Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2012  



 

Uroczystości z okazji 75-lecia powstania COP w Stalowej Woli

Dla uczczenia 75-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli w dniach 29-30 września 2012 r. odbyły się uroczystości z wystawami, koncertem, galerią obrazów, wykładem oraz mszą świętą  



 

Wstępna konferencja w Sejmie - 17 kwietnia 2012

 W dniu 17 kwietnia 2012 roku odbyło się w Sejmie spotkanie organizacyjne w temacie Konferencji Naukowej poświęconej Centralnemu Okręgowi Centralnemu, którą zaplanowano na dzień 15 maja br.. Klaster COP reprezentował Jan Banaszak



 

Konferencja "Strategie rozwoju klastrów" - 7 marca 2012

W dniu 7 marca 2012 została zorganizowana konferencja "Strategie rozwoju klastrów". Konferencja została zorganizowana w ramach przedsięwzięcia  PARP p. "Polskie klastry i polityka klastrowa". Patronat honorowy konferencji: Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego



 

Konferencja Naukowa „Centralny Okręg Przemysłowy – wczoraj, dziś, jutro”


Dla mediów Kontakt