STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA » Samorządy
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPCzesław Sudlitz,Samorządy - Klaster przemysłowy COP
Samorządy


 

Podpisanie Umowy o współpracy ze Starachowicami

W dnu 31 stycznia 2013 roku Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice Sylwester Kwiecień oraz członkowie Zarządu Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego, Wiceprezes Zarządu Jan Banaszak i Członek Zarządu Jacek Kopyra podpisali umowę o współpracy, wpisując się w UCHWAŁĘ NR XI/10/2012 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 30 listopada 2012 r   

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego - 14.09.2012

14 września 2012, w Zielonce odbył się Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego. Tematem Konwentu była realizacja zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na Mazowszu. Podczas Konwentu wygłoszony został wykład na temat "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz organizacji naukowych dla stworzenia Programu Gospodarczego Klastra, w celu rozwoju gospodarczego rozpoznanych branży i strategicznych projektów samorządowych"   

Podpisanie Umowy o współpracy z Powiatem Opoczyńskim

W dniu 5 lipca 2012 roku w siedzibie Starostwa Opoczyńskiego w Opocznie podpisano „Umowę o współpracy” pomiędzy Powiatem Opoczyńskim, a Klastrem COP  

Spotkanie w Starostwie Opoczyńskim - 6 marca 2012

W Starostwie Opoczyńskim w dniu 6 marca 2012 roku odbyła się kolejna konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele samorządów regionu i reprezentanci Klastra COP w osobach wiceprezesa Jana Banaszaka, eksperta Zbigniewa Kopyry oraz członka Zarządu Jacka Kopyry   

Spotkanie z przedstawicielami samorządów zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Odrowążów

Klaster COP został zaproszony przez Starostę Szydłowieckiego Pana Włodzimierza Górlickiego na spotkanie; przedstawicieli samorządów zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Odrowążów, przedsiębiorców i organizacji producentów, celem zapoznania się z ideą i działaniami podejmowanymi w formacji gospodarczej Klastra COP   

Spotkanie w Szydłowcu - 9 lutego 2012

 W dniu 9 lutego 2012 roku Klaster COP został zaproszony przez Starostę Szydłowieckiego Pana Włodzimierza Górlickiego na spotkanie przedstawicieli samorządów zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Odrowążów, celem zapoznania się z ideą i działaniami podejmowanymi w formacji gospodarczej Klastra COP, szczególnie w aspekcie współpracy z samorządami dla gospodarczego rozwoju regionu. W spotkaniu uczestniczyli Starostowie i Przewodniczący Rad Powiatów należących do w/w Związku 

Spotkanie z z Prezydentem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - 26 maja 2012

26 maja 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Klastra Przemysłowego COP z Prezydentem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej panem Ryszardem Zbrógiem oraz podmiotami reprezentującymi działania gospodarcze władz Województwa Świętokrzyskiego   

Spotkanie w Stalowej Woli - 24.04.2012

W dniu 24 kwietnia 2012 na zaproszenie Pana Prezydenta Andrzeja Szlęzaka w Stalowej Woli przebywali przedstawiciele Klastra Przemysłowego COP w osobach prof. Mariana Drozdowskiego, wiceprezesa Jana Banaszaka oraz członka Zarządu Jacka Kopyry  

Uchwała Rady Powiatu Opoczyńskiego

Wielokrotne konferencje i konsultacje z reprezentantami samorządu powiatowego oraz przemysłu doprowadziły do podjęcia UCHWAŁY przez Radę Powiatu Opoczyńskiego w dniu 26 kwietnia 2012 roku, formalnie otwierającą współpracę z Klastrem Przemysłowym COP. Przygotowywana jest przez zespół prawniczy UMOWA o współpracy pomiędzy w/w organizacjami. UCHWAŁA powyższa, stanowić może wzorcową dla innych samorządów - z terenów działalności Klastra Przemysłowego dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego - uznających za celowe współpracę dla dynamicznego rozwoju gospodarczego, poprawiającego byt miejscowych społeczności.  

Konferencja w Radomiu - 24.11.2011

W dniu 24 11 2011 r. w UM Radom odbyła się Konferencja przedstawicieli samorządów Ziemi Radomskiej z organizatorami Klastra Przemysłowego COP w osobach Janusza Sobieraja (Korporacja RADEX), Jana Banaszaka (GI „Nauka na Rzecz Gospodarki”) oraz niezależnego eksperta Zbigniewa Kopyry   

Klaster nową szansą - konferencja w Skarżysku Kamiennej

28 września 2011r. w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie dotyczące klastra przemysłowego dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego   

Konferencja w Ostrowcu Świętokrzyskim 20.09.2011

Przedwojenny Ostrowiec Świętokrzyski był wiodącym ośrodkiem przemysłowym w dawnym Centralnym Okręgu Przemysłowym (COP). Wykorzystując tak bogate tradycje oraz obecny potencjał podjęto działania, które mają na celu współczesną odbudowę idei COP-u poprzez utworzenie klastra na bazie miejscowych przedsiębiorstw, samorządów, organizacji gospodarczych oraz instytucji naukowych. Prezydent Miasta Jarosław Wilczyński aktywnie przystąpił do tej ciekawej inicjatywy   

Konferencja w Stąporkowie 16.11.2011

Spotkanie dotyczące tworzenia klastra 16.11.2011 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Stąporkowie o godzinie 15   

Walne Zgromadzenie Staropolskiego Związku Gmin i Miast

W dniu 27 grudnia 2011 roku (wtorek) w sali konferencyjnej OSiR w Sielpi, w oparciu o postanowienia zawarte w § 12.1 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast odbyło się Walne Zgromadzenie Związku, na które zaproszono przedstawicieli Klastra Przemysłowego COP-u 

21 listopada 2011 r - Spotkanie z marszałkiem województwa świętokrzyskiego

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach 21 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa z przedstawicielami Klastra Przemysłowego COP-u 

Konferencja informacyjna Klastra Przemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego!

Informujemy o kolejnej fazie organizacyjnej, formacji gospodarczej Klastra Przemysłowego COP-u i przystąpieniu do formowania Rady Programowej, która podejmie opracowanie Programu Gospodarczego Klastra. Program taki obejmujący region przemysłowy dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego kwalifikowany jest, jako element Narodowego Programu Gospodarczego oraz Regionalnego UE. 

Lokalni Przedsiębiorcy! Utworzenie Klastra Przemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego!

Przedwojenne Starachowice były wiodącym ośrodkiem przemysłowym w dawnym Centralnym Okręgu Przemysłowym (COP). Wykorzystując tak bogate tradycje oraz obecny potencjał podjęto działania, które mają na celu współczesną odbudowę idei COP-u poprzez utworzenie klastra na bazie miejscowych przedsiębiorstw, samorządów, organizacji gospodarczych oraz instytucji naukowych.


Dla mediów Kontakt