STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA »
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPLudwik BanaszakCzesław Sudlitz,
Czesław Sudlitz,


Czesław Sudlitz, 1900-1984, inżynier chemik, absolwent Politechniki Lwowskiej (1925), specjalista w dziedzinie materiałów wybuchowych, kapitan Wojska Polskiego.


W 1928 r. podjął pracę w Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie (później PWP w Pionkach), prowadził różnorodne prace badawcze w dziedzinie materiałów wybuchowych i ich produkcji.

Pełnił funkcję kierownika Stacji Doświadczalnej Prochów Bezdymnych i kierownika wydziału prochów nitroglicerynowych w Fabryce Prochów Bezdymnych.

W latach 1937-39 był zastępcą kierownika Centralnego Laboratorium. Był autorem szeregu opracowań konstrukcyjnych i technologicznych i współautorem wynalazku (urządzenia do przerywania przemieszczania się fali wybuchowej i ognia w rurociągach).

W czasie II Wojny światowej w Armii Krajowej.

W latach 1943-44 kierował konspiracyjną produkcją materiałów wybuchowych AK w Warszawie. Po wojnie pracował w swoim zawodzie.

(Wg. Mikołaj Korzun „1000 Słów o materiałach wybuchowych i wybuchu, Warszawa 1986)POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Andrzej Banaszak -
Janusz Szczepan Baurski -
Julian Banaszak -
Jan Walczyński -
Marian Mazur -
Dla mediów Kontakt