STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
COP
  STRONA GŁÓWNA »
www.klastercop.pl

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPJulian BanaszakJulian Banaszak
Julian Banaszak


 

Julian Banaszak (1908 – 1968) wybitny projektant i konstruktor firm w USA, przedsiębiorca COP, pedagog, muzyk.

 


Urodzony 27 lipca 1908 roku w Gnieźnie. Szkoły powszechne i średnie kończył w Essen przebywając z rodziną na wychodźstwie. Po powrocie do Odrodzonej Polski studiuje w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Bydgoszczy. Jako wybitnie uzdolniony, kończy równolegle Konserwatorium Muzyczne w Bydgoszczy w klasie wiolonczeli. Występuje w ogólnopolskich wieczornych koncertach Polskiego Radia w kwartecie smyczkowym. Jako pedagog prowadzi nauczanie w szkołach powszechnych i licealnych Wągrowca i Bydgoszczy, nauczając geografii i matematyki. Zajmuje się publicystyką wychowawczą i wydaje książki ilustrowane dla starszej młodzieży o tematyce geograficzno-historycznej uczącej patriotyzmu.

W powstającej Gdyni i Bydgoszczy zakłada firmy handlowo-prawnicze dla sprowadzania podzespołów wysokich technologii dla polskiego przemysłu (także fabryk COP), co było szczególnie ważne wobec negatywnego nastawienia sąsiadów do nowopowstającego państwa polskiego i rozwoju jego gospodarki.

Powróciwszy z urlopu 1 września 1939 roku do Bydgoszczy (w dniu wybuchu II Wojny Światowej), ukrywa się będąc na niemieckich listach proskrypcyjnych, miejscowych działaczy i inteligencji.

W latach 1939-1941 ukrywa się w m. Pionki u rodziny, poczym podejmuje pracę w chemicznej fabryce OLEUM (PWP) w Kielcach. W 1942 roku jest rozpoznany przez Niemców, aresztowany i skazany do obozu koncentracyjnego KL Dachau. Oswobodzony przez wojska amerykańskie w 1945 roku jest skierowany do Kanady i tam leczony. W Toronto żeni się z córką dyplomaty, funkcyjną działaczką międzynarodowego czerwonego krzyża.

W latach pięćdziesiątych zamieszkuje w Nowym Jorku i zdobywa wiedzę techniczną w instytutach prestiżowych uniwersytetów, należących do tzw. sieci „Ligi Bluszczowej” (Ivy league university), Princeton University, Cornell University.

Jest zatrudniany w wiodących technologicznie firmach pracujących dla USArmy. Wykonuje projekty dla amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Tam też jest m.in. współtwórcą największego radioteleskopu na świecie (średnicy 300 m o kształcie sferycznym) na wyspie Puerto Rico (1963) zwanego ARECIBO, spopularyzowanym przez hollywoodzki film „Golden Eye” z James`em Bond`em.

Zmarł nagle w Nowym Jorku 1968 roku, w pełni sił twórczych, bezpotomnie. Pochowany został w rodzinnym grobowcu swojej żony w Toronto.


 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Henryk Władysław Magnuski -
Andrzej Banaszak -
Janusz Szczepan Baurski -
Jan Walczyński -
Czesław Sudlitz, -
Dla mediów Kontakt