23 Resource id #7 Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Historycznego
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPSpotkanie z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Historycznego
Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Historycznego


 W dniu 18 lutego 2014 roku z inicjatywy wiceprezesa Klastra COP Jana Banaszaka odbyło się spotkanie z profesorem Marianem M. Drozdowskim oraz prof. Adamem Mazurkiewiczem i dyr. Marcinem Olifirowiczem z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu w celu omówienia tematów tworzenia naukowego opracowania poświęconego XX-leciu II RP


 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Spotkanie z wnuczką premiera E. Kwiatkowskiego Julitą Maciejewicz - Ryś -
Dla mediów Kontakt