23 Resource id #7 V Seminarium nt Platformy Technologicznej
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPV Seminarium nt Platformy Technologicznej
V Seminarium nt Platformy Technologicznej


W dniu 3 października 2014r. w siedzibie instytutu ITE PIB w Radomiu odbyło się podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy – a Klastrem Przemysłowym COP

 


 

Gościł na Seminarium wicepremier Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Programowej Klastra COP, który przekazał AKT NOMINACJI na członka Rady dyr. prof. Adamowi Mazurkiewiczowi.

 

 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

85-lecie COP - konferencja naukowa -
Światu znani Polacy -
Nauka Polska Światu -
Konferencja naukowa 80-lecie COP w Rzeszowie -
Współprca Klaster COP z Instytutem Pojazdów Szynowych TABOR -
Dla mediów Kontakt