23 Resource id #7 Kongres Naukowo-Gospodarczy
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPKongres Naukowo-Gospodarczy
Kongres Naukowo-Gospodarczy


W dniach 16 – 17 kwietnia 2015 r. planowany jest w Warszawie Kongres Naukowo-Gospodarczy „POLSKIE INNOWACJE FLORIDA – GATEWAY TO THE AMERICAS, POLAND – GATEWAY TO CENTRAL & EASTERN EUROPE, których organizację koordynuje Klaster COP 


Klaster COP jest nowoczesną formacją gospodarczą powołaną dla współpracy producentów, nauki, organizacji biznesowych i samorządów celem wspólnego dynamicznego rozwoju ekonomicznego w dobie globalizacji, poszukującą nowych rynków oraz możliwości rozwoju współpracy swoim członkom. Klaster rozwija swą działalność na terenie większości województw w Polsce oraz zlokalizowanych w obrębie dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego i globalnie. Klaster skupia w swoim bezpośrednim zasięgu ponad 120 podmiotów - firm, przedsiębiorców, samorządy, jednostki naukowo-badawcze. Poprzez powiązanie biznesowe z organizacjami okołobiznesowymi Klaster COP koordynuje współpracę z kolejnymi podmiotami w liczbie ok. 450.

Klaster COP został objęty patronatem Wicepremiera/Ministra Gospodarki RP oraz jest współzałożycielem Związku Pracodawców „Klastry Polskie”.

W chwili obecnej Klaster COP prowadzi prace nad organizacją własnego Instytutu Wdrożeń Technologii, stanowiącego ogniwo łączące wynalazki i patenty technologiczne, znajdujące się w zasięgu Klastra (członkowie Klastra, przedsiębiorcy, uczelnie, wynalazcy) z odbiorcami technologii w kraju i za granicą.
Obecnie Klaster COP posiada 15 przemysłowych sekcji branżowych.

Klaster COP bierze czynny udział w projektach ekonomicznych integracji gospodarczej krajów CAMACOL i NAFTA z EU w nawiązaniu do przygotowywanego porozumienia o strefie wolnego handlu pomiędzy USA i EU (TTIP). Pragmatyczne działania skoncentrowane są na projekcie cyklicznych, naprzemiennych Międzykontynentalnych Targów poxmiędzy obu Amerykami i Europą Środkową. Projekt zainicjowany przez Klaster COP i polsko-amerykańskie organizacje handlowo-gospodarcze, jak PTCC (POLISH TRADE CENTER CORPORATION), PACC i CAMACOL wspierają środowiska biznesowe i samorządy (Targi Kielce, Międzynarodowe Targi Poznańskie, miasto Kielce, miasto Poznań i inne)

Ich pierwszą edycję rozpoczął w dniach 2-5 czerwca br. w Miami “35th Hemispheric Congress of Latin Chambers of Commerce and Industry in conjunction with AICO, the Ibero American Chambers of Commerce”.

W dniach 16 – 17 kwietnia 2015 r. planowany jest w Warszawie Kongres Naukowo-Gospodarczy „POLSKIE INNOWACJE FLORIDA – GATEWAY TO THE AMERICAS, POLAND – GATEWAY TO CENTRAL & EASTERN EUROPE, których organizację koordynuje Klaster COP.

W czerwcu i wrześniu 2014 roku odbyły się obrady w Miami zarządu Klastra COP z nowymi władzami CAMACOL, na których rozpoznano atrakcyjne rynki dla polskiego rolnictwa, usług budowlanych, górnictwa z infrastrukturą, HT oraz IT. Podpisane zostały umowy o współpracy pomiędzy Klastrem COP, a organizacjami CAMACOL i Polsko-Amerykańską Izbą Handlu Florydy i Ameryk.

Na przestrzeni trzech lat wzajemnych kontaktów klastrowych wypracowaliśmy ideę wielopłaszczyznowych projektów handlowych, naukowych i inwestycyjnych dla specyficznych rynków Polski oraz obu Ameryk z trzema strategicznymi celami;
Port morski i port lotniczy w Miami USA ze strefą wolnego handlu (Free Zone Miami),

• powiązane umowami o współpracy z polskimi portami morskimi w Gdyni i Gdańsku, jak również portami lotniczymi w Radomiu, Rzeszowie, Modlinie, Gdańsku.
• Organizacja logistycznego korytarza północ-południe z wykorzystaniem polskich stref ekonomicznych (infrastruktura transportu i magazynowa – wzorowane na wolnej strefie w Miami) czyni Polskę centrum logistyki gospodarczej dla Europy Środkowo-Wschodniej (jak Floryda bramą do Ameryk).
• Korytarze A2A (Atlantyk – Adriatyk) oraz B2B (Morze Barentsa-Bałkany) dają Polsce intensyfikację powiązań gospodarczych z Europą Środkową, Bliskim Wschodem i krajami Afryki, a obu Amerykami.

Powyższe cele dają znaczące szanse Polsce dla dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w nowym układzie ekonomicznym świata, integrującym gospodarki obu Ameryk z UE w najbliższych dekadach.

Potencjał gospodarczy stanu Floryda i Miami jest większy od potencjału polskiej gospodarki, a kraje CAMACOL to rynek 650 mln populacji większy niż nasz wschodni, a wiele polskich produktów jest na nim atrakcyjnymi. Ten fakt powinien determinować wszystkie Instytucje Państwowe dla wspierania działań Klastra COP dla realizacji wytyczonych zadań.

Kongres “POLSKIE INNOWACJE, FLORIDA - GATEWAY TO THE AMERICAS, POLAND - GATEWAY TO CENTRAL & EASTERN EUROPE” 16-17 kwietnia w Warszawie, to inauguracja kontaktów z organizacjami gospodarczymi, grupami kapitału, nowymi technologiami, administracją przy udziale polskich ministerstw (MSZ, MG, MIiR), to kilkuletni wysiłek społecznych działań Klastra COP dla mocniejszego zaistnienia w globalnej gospodarce wielu polskich branż.

Podczas Kongresu odbędzie się pierwsze uroczyste odznaczenie Medalem COP Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego przez Kapitułę Klastra COP, działających dla bytu i bezpieczeństwa Polski w duchu Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, Wielkiego Myśliciela i Budowniczego Polski, iż

" …W tym miejscu Europy, gdzie leży Polska, istnieć może tylko państwo silne…”

   


Dysproporcje 1931r.


 POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Florida International Trade and Cultural Expo -
100 - lecie Urzędu Patentowego RP -
Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego -
FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Dla mediów Kontakt