23 Resource id #7 80 lat temu - 5 lutego 1937 roku powołano Plan Centralnego Okręgu Przemysłowego
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COP80 lat temu - 5 lutego 1937 roku powołano Plan Centralnego Okręgu Przemysłowego
80 lat temu - 5 lutego 1937 roku powołano Plan Centralnego Okręgu Przemysłowego


 W 1918 roku, gdy „wybuchła Polska” na niepodległość, spływały do Ojczyzny strumienie wychodźstwa z pięciu pokoleń, czujących w sercu i myślach patriotyzm pielęgnowany, jak największy skrywany skarb. Mimo walk powstańczych oswobadzających dzielnice kraju, mimo wojny bolszewickiej w trzy lata potrafiono skojarzyć (zunifikować) trzy różne systemy prawne, normalizacyjne, infrastruktury ponad wiekowych zaborów i przystąpić do dynamicznego rozwoju gospodarki, przy bolesnym braku kapitału „Państwa Sezonowego”


W 1918 roku, gdy „wybuchła Polska” na niepodległość, spływały do Ojczyzny strumienie wychodźstwa z pięciu pokoleń, czujących w sercu i myślach patriotyzm pielęgnowany, jak największy skrywany skarb. Mimo walk powstańczych oswobadzających dzielnice kraju, mimo wojny bolszewickiej w trzy lata potrafiono skojarzyć (zunifikować) trzy różne systemy prawne, normalizacyjne, infrastruktury ponad wiekowych zaborów i przystąpić do dynamicznego rozwoju gospodarki, przy bolesnym braku kapitału „Państwa Sezonowego”.  WIĘCEJ

Z wielką dynamiką przystąpiono do odbudowy komunikacji, przemysłu, kultury, wszystkich dziedzin gospodarczego życia narodu. Wielką wartością tamtej Odrodzonej Polski byli LUDZIE, ich światowy intelektualny potencjał, kształcony w różnych uczelniach świata, odmiennych kulturach miał jeden cel w działaniu, Nowoczesna Polska, znacząca w powstającym „Wyścigu Narodów”. Wybierając cele, projektując, budując, produkując zawsze równali do najlepszych. WIĘCEJ


Po ponad wiekowym niebycie PP i stojących wyzwaniach, profesorowie; Tadeusz Kotarbiński, Władysław Tatarkiewicz, Kazimierz Twardowski, Karol Adamiecki ze swoją filozofią kanonów doboru pozytywnego zespołów ludzkich, stali się wzorem dla socjologów amerykańskiego pragmatyzmu, a XX-leciu II RP dali specjalistyczne, twórcze zespoły ludzkie we wszystkich dziedzinach życia od kultury, nauki do przemysłu, czyniące wspaniałe efekty cywilizacyjne w Polsce XX-lecia, a po II Wojnie, światu i odbudowie kraju po 1945 roku. WIĘCEJ

Żywiołowość odbudowy Niepodległej Polski wymagała zaplanowanego i systemowego rozwoju, szczególnie wobec agresywnych poczynań sąsiadów.
W 1936 roku zatwierdzono Plan Modernizacji Sił Zbrojnych w latach 1936-1942. Przewidywał on przezbrojenie WP do nowoczesnych taktyk wojennych wszystkich rodzajów broni, by dorównywać innym armiom europejskim. WIĘCEJ
W 1936 roku przyjęto Plan Czteroletni – rozwoju gospodarczego, opracowany przez wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Miał powodować wzrost eksportu, zmniejszenie bezrobocia, lepsze zaopatrzenie wojska. Plan miał niwelować skutki kryzysu, doprowadzić do ożywienia gospodarczego oraz uzyskanie niezależności gospodarczej przez PP. Planowane wydatki na realizację Planu miały wynieść 1,8 miliarda złotych. Osiągnęły 2,4 miliarda. WIĘCEJ

PLAN CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
WIĘCEJ WIĘCEJ

Napływające informacje z przemysłu Niemiec i Rosji zmuszały do natychmiastowego uruchomienia nowych produkcji i zwiększenia dynamiki w dozbrajaniu polskiej armii oraz dla rozbudowy infrastruktury obronnej.
To wszystko dawał Plan Centralny Okręg Przemysłowy wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego lokalizujący przemysł zbrojeniowy w tzw. „ trójkącie bezpieczeństwa”. WIĘCEJ

W XX-leciu międzywojennym II RP na terenach COP-u;

 • fabryki wraz z infrastrukturą miast budowano średnio 2,5 roku, a nawet 0,5 roku (7I-24VI 1939 f-ka mat. wyb. „DUNIT” PWP -24 budyn. oryg. polskiej technol.) WIĘCEJ
 • powstało 52 nowoczesne fabryki na polskich technolog,
 • zmodernizowano i rozbudowano 58 fabryk,
 • powstało 120 tysięcy miejsc pracy,
 • Polska była wśród 8 eksporterów samolotów na świecie (od 0 do7 Wytwórni) WIĘCEJ
 • koleje polskie należały do światowego, ekskluzywnego klubu „16” w kolejnictwie o prędkościach przekraczających 100 km/h i rocznej punktualności +/- 5 min od rozkładu, WIĘCEJ 
 • w 1936 powstał pierwszy kryształ krzemu prof. Jana Czochralskiego dający prod. w Dolinie Krzemowej w USA i epokę informatyzacji, WIĘCEJ 
 • w rankingu światowym patentów międzynarodowych Polska była na 6-8 miejscu (lata `30), Niemcy na 15-16), WIĘCEJ 
 • pierwszy na świecie system telefonii automatycznej, twórcy inż. Mariana Mazura (1935-1939)
 • telefonem osobistym zespołu inż. Zygmunta Jelonka (1934, dokończone w USA 1944) WIĘCEJ
 • GPS-y inż. Juliusza Huperta (lokalizowały desanty alianckie) dopracowany w 1940r. Wlk. Bryt,
 • folie metalowe (rewolucja w lotnictwie) inż. Tadeusz Sędzimir (w maju 1934 uruchomił w Hucie Pokój oryginalną linię produkcyjną),
 • Polskie spawalnictwo było potęgą w łączeniu metali – PERUN -Władysław Tryliński - w 1929 roku wraz z Władysławem Bryłą zbudował pierwszy w świecie most spawany nad rzeką Słudwią (pod Łowiczem) WIĘCEJ
 • Przemysł Ciężki – strategiczna podstawa dla rozwoju przemysłu daje Grupę WSPÓLNOTA INTERESÓW (ponad 40 dużych f-k idei „myśltech-wdrożenie-produkcja-jakość-rynek” w konsult. z Tadeuszem Sędzimirem, Janem Czochralski i Eugeniuszem Kwiatkowskim (koncepcja WSPÓLNOTA INTERESÓW była wzorem po II Wojnie Światowej) WIĘCEJ
 • W końcu 1938 roku powstają pierwsze inwestycje strategicznego 15-LETNIEGO PLANU ROZBUDOWY POLSKI WIĘCEJ


Wymienione wynalazki i czyny to tylko mały fragment wysiłku wszystkich społeczności narodu w odbudowywaniu kraju w „amerykańskim tempie” jak mawiano, co doskonale wyraził mistrz reportażu tamtych lat Melchior Wańkowicz w książce „SZTAFETA” wyd. 1939 posługując się historyczną, szeroką i barwną, prostą polszczyzną lat Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej.

Po ponad wiekowym niebycie PP potrafiliśmy od produkcji w manufakturach przejść do poziomu światowego w kilkunastu dziedzinach przemysłu, zapisując się „złotymi zgłoskami” w 250-letniej historii przemysłu światowego co wymaga szczególnego, wszechstronnego, niekoniunkturalnego przekazania naszym następcom w „…Sztafecie Pokoleń…” przyp. M. Wańkowicza.
Brak odczucia powszechności tych dokonań wynikał z braku kapitału finansowego, gdyż zamiast potrzebnych kilku, budowano jedną fabrykę POZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Moc Fabryk w COP - energetyka w II RP -
RADIOTELEKOMUNIKACJA w COP z SF KOLARZ -
ROWEREM do fabryk C O P -
Przemysł celulozowo-papierniczy w COP -
70-lecie COP - Wystawa w Stalowej Woli „COP dla PRZYSZŁOŚCI” -
Dla mediów Kontakt