23 Resource id #7 Samorządy - Klaster przemysłowy COP
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPSamorządy - Klaster przemysłowy COP
Samorządy


 

Spotkanie u Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana

W siedzibie Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu dnia 23 marca 2017 roku odbyło się spotkanie Wojewody pana Zbigniewa Hoffmanna z przedstawicielami; Klastra COP Janem Banaszakiem oraz prezydentem Towarzystwa Hipolita Cegielskiego panem dr. Marianem Królem, jak i środowiska biznesu reprezentowanym przez mec. Marcina Umbreit dla projektów rozwojowych regionu i kraju. Obecni uczestniczyli w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych 

Spotkanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

W dniu 9 października 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Klastra COP w/s inwestycji z przedstawicielami branży kamieniarskiej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu z udziałem Wicestarosty Romana Woźniaka   

Spotkanie Wojewody pana Piotra Florka z przedstawicielami; Klastra COP

W siedzibie Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu dnia 9 maja 2014 roku odbyło się spotkanie Wojewody pana Piotra Florka z przedstawicielami; Klastra COP Janem Banaszakiem i Jackiem Kopyrą; środowiska naukowego reprezentowanego przez prof. Michała Umbreita, jak i środowiska biznesu przez mec. Marcina Umbreit dla prezentowania projektów rozwojowych regionu i kraju 

Porozumienie Klaster COP - Radom

W dniu 4 lutego 2014 roku podpisano Porozumienie o Współpracy pomiędzy miastem Radom, a Klastrem COP  

Spotkanie w siedzibie Starostwa w Szydłowcu

W siedzibie Starostwa w Szydłowcu w dniu 22 listopada 2013 roku odbyła się prezentacja funkcjonowania systemu finansowania inwestycji samorządowych w projektach PPP, zorganizowana przez Klaster COP. Prelekcję prowadzili eksperci Instytutu Partnerstwa Publiczno Prywatnego  

Współpraca Klaster COP - Zawiercie

W Urzędzie Miasta Zawiercie w dniu 30 grudnia 2013 roku podpisane zostało przez Prezydenta Ryszarda Macha oraz przedstawicieli Klastra COP „POROZUMIENIE o WSPÓŁPRCY”, wyrażające wsparcie i udział w przedsięwzięciach rozwijających potencjał gospodarczy, naukowy i kulturalny miasta Zawiercie  

Porozumienie o współpracy pomiędzy Klaster COP a Gliwice

W dniu 12 grudnia 2013 roku w UM GLIWICE podpisane zostało przez Prezydenta GLIWIC oraz przedstawicieli Klastra COP „POROZUMIENIE o WSPÓŁPRCY”, wyrażające wsparcie i udział w przedsięwzięciach rozwijających potencjał gospodarczy, naukowy i kulturalny miasta GLIWICE   

Porozumienie Klaster COP - Prezydent Kielc

W dniu 11 grudnia 2013 roku w UM KIELCE podpisane zostało przez Prezydenta Kielc oraz przedstawicieli Klastra COP „POROZUMIENIE o WSPÓŁPRCY”, wyrażające wsparcie i udział w przedsięwzięciach rozwijających potencjał gospodarczy, naukowy i kulturalny miasta Kielce   

Podpisanie listu intencyjnego Wojewody-Marszałka Świętokrzyskiego

W dniu 11 grudnia 2013 roku podpisany został przez Wojewodę oraz Marszałka Świętokrzyskiego LIST INTENCYJNY   

Spotkanie z Prezydentem Gliwic

 W Gliwicach w Urzędzie Miasta w dniu 26 listopada 2013 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Klastra COP z reprezentacją Prezydenta Gliwic w temacie współpracy w dziedzinie inwestycji, kooperacji, nauki oraz programów realizowanych przez samorząd Gminy 

Prezentacja systemu finansowania inwestycji samorządowych

W siedzibie Starostwa w Szydłowcu w dniu 22 listopada 2013 roku odbyła się prezentacja funkcjonowania systemu finansowania inwestycji samorządowych w projektach PPP, zorganizowana przez Klaster COP. Prelekcję prowadzili eksperci Instytutu Partnerstwa Publiczno Prywatnego   

Spotkanie w Radomiu z delegacją PACC of Miami USA

Z inicjatywy Klastra COP w dniu 24 10 2013 delegacja PACC of Miami USA (Federation of Polish Chambers & Business Councils, Inc.) odbyła spotkania w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz w UM Radom i UM Kielce   

Spotkanie Przedstawicieli: Samorząd Woj. Dolnośląskiego, Polsko – Amerykańskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Miami (USA) – Klastra COP (POLAND)

17 października odbyło się spotkanie Przedstawicieli; Samorząd Woj. Dolnośląskiego, Polsko – Amerykańskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Miami (USA) – Klastra COP (POLAND)   

Porozumienie o współpracy pomiędzy Klaster COP a Skarżyskiem-Kamienną

W piątek 27 września 2013 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz członkowie Zarządu Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego: wiceprezes Zarządu Jan Banaszak i członek Zarządu Jacek Kopyra, podpisali umowę o współpracy   

Porozumienie o Współpracy Gminy Chlewiska z Klastrem COP

17 09 2013 w siedzibie Starostwa Powiatu Szydłowieckiego podpisano „Porozumienie o Współpracy” Gminy Chlewiska z Klastrem COP. Dokument ten formalizuje, przedsięwzięcia inwestycyjne i kooperację dla uruchamiania firm, nowych branż na terenie Gminy  

Spotkanie w sprawie gospodarczej współpracy Polski z krajami NAFTA I CAMACOL

W dniu 2 sierpnia z inicjatywy Klastra COP w Kielcach, w siedzibie ŚCITT odbyło się spotkanie w temacie gospodarczej współpracy Polski z krajami NAFTA I CAMACOL w nowej rzeczywistości globalnej gospodarki, jaka zaistnieje po podpisaniu układu o wolnym handlu, pomiędzy NAFTA a EU. Stronę amerykańską PACCFA (Polish American Chamber of Commerce of Florida & the Americas, Inc.) reprezentowała prezes Margaret Andraka   

Spotkanie w sprawie inwestycji w Opoczyńskim

Dnia 19 lipca 2013 roku przedstawiciele Klastra COP odbyli rozmowy w temacie planowanych inwestycji w powiecie Opoczyńskim. W obradach uczestniczyli Starosta Powiatu Opoczyńskiego Marek Ksyta oraz Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki   

Spotkanie członków Zarządu Klastra Przemysłowego COP z samorządowcami

W dniu 5 czerwca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się kolejne spotkanie członków Zarządu Klastra Przemysłowego COP z samorządowcami z terenu naszego Powiatu. Klaster COP reprezentowali wiceprezes Jan Banaszak i członek Zarządu Jacek Kopyra. Powiat opoczyński jako jeden z pierwszych samorządów podpisał porozumienie i jest członkiem Klastra Przemysłowego COP  

Konferencja pt. Lokalny Rozwój Gospodarczy

W dniu 24 maja b.r. w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu odbyła się konferencja pt. Lokalny Rozwój Gospodarczy. Konferencję otworzył Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki mottem – „Rozwój gospodarczy kluczem do rozwoju rynku pracy” pod patronatem p. marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz i Klastra Przemysłowego COP im. premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego W konferencji udział wzięli samorządowcy, przedsiębiorcy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych  

Podpisanie umowy w Szydłowcu

 Podczas konferencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu, w dniu 12.03.2013 roku podpisano „Umowę o Współpracy” Powiatu Szydłowieckiego ze Stowarzyszeniem na Rzecz Klastra Przemysłowego dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego 

Spotkanie u Marszałka

W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w dniu 11 lutego br. odbyło się spotkanie Marszałka Witolda Stępnia oraz dyr. Janusza Baranowskiego 


Dla mediów Kontakt