23 Resource id #7 I Zjazd Klastra COP
STRONA W BUDOWIE
klaster COP
klaster COP
www.klastercop.pl

 

 

Nasze wystąpienia w Sejmie od 14.33

 

VI Forum Gospodarcze Powołanie Rady Programowej
VI Forum Gospodarcze Program części panelowej

 

 

 

Ludzie COPI Zjazd Klastra COP
I Zjazd Klastra COP


11 kwietnia 2014 roku w Chlewiskach k/Szydłowca w zabytkowej siedzibie rodu Odrowążów odbył się Zjazd Klastra COP dla zaprezentowania stanu organizacji i perspektyw pt. „KLASTER COP – WYZWANIA GOSPODARCZEJ RZECZYWISTOŚCI”

 


I Zjazd Klastra COP otworzył prezes Janusz Sobieraj wraz z przedstawicielami samorządu lokalnego; Wicestarosty Szydłowieckiego Romana Woźniaka oraz wójta Krzysztofa Adamczyka.

WIĘCEJ

Wiceprezes Jan Banaszak zaprezentował tematy „Klaster COP – wyzwania, plany, rozwój organizacji”, a następnie odbyła się telekonferencja poprzez Skype z prezydentem Leszkiem Ladowskim „Federation of Polish Chambers & Business Councils, Inc.” (FPCBC) w Miami, w temacie wspólnych projektów.

WIĘCEJ

Uczestnicy Zjazdu brali udział w Panelu poświęconym rynkom wschodnim i rynkom krajów rozwijających się w skali globalnej.

WIĘCEJ NA TEMAT ODCZYTU

WIĘCEJ NA TEMAT PANELU

WIĘCEJ NA TEMAT OBRAD

Podczas Zjazdu odbyło się wiele rozmów biznesowych oraz podpisano „Porozumienie o Współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym” koordynującym pracę czterech klastrów, a Klastrem COP.

Klaster COP reprezentował prezes Janusz Sobieraj, a Stowarzyszenie Doradcze prezes Tomasz Kozłowski.

 

WIĘCEJ

ZWIEDZANIE ZAMKU

PROGRAM I ZJAZDU KLASTR COP „KLASTER COP – WYZWANIA GOSPODARCZEJ RZECZYWISTOŚCI”

Chlewiska, Manor House, 11 kwietnia 2014


9:00 – 11:00 Przyjazd Gości, rejestracja/ rozmowy kuluarowe

11:00 – 11:30 Kawa, poczęstunek powitalny

11:30 – 11:35 Janusz Sobieraj, Wiceprzewodniczący Związku Pracodawców „Klastry Polskie”, Prezes Zarządu Klastra COP, Gospodarze Samorządu
Otwarcie konferencji – powitanie Gości

11:35 – 12:00 Jan Banaszak, Wiceprezes Zarządu Klastra COP
Klaster COP – wyzwania, plany, rozwój organizacji

12:00 – 12:20 dr Bartosz Korbus, Instytut PPP
Klaster jako idealna platforma realizacji przedsięwzięć ppp
- doświadczenia ze współpracy z samorządami

12:20 – 12:35 Przerwa na kawę

12:35 – 12:50 Tomasz Kozłowski, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Doradczego i Konsultingowego
Możliwości finansowania klastrów i firm klastrowych w perspektywie
2014-2020: konieczność współpracy międzyklastrowej.

12:50 – 13:05 dr Andrzej Hejduk
Internetowa platforma współpracy partnerów w ramach klastra

13:05 – 13:30 Łukasz Lorent – Dyrektor Departament Bankowości Transakcyjnej mBank
Małgorzata Puchta- Doradca ds. Bankowości Korporacyjnej mBank
Finansowanie przedsięwzięć klastrowych, bank partnerski

13:30 – 14:00 Innowacje a nowe rynki w aspekcie załamania się rynków wschodnich
- dyskusja panelowa
moderuje Wojciech Materna, Wiceprzewodniczący Związku Pracodawców
„Klastry Polskie”, Prezes Zarządu „Informatyka Podkarpacka”

14:00 – 14:30 Wystąpienie prezydenta Federation of Polish Chambers & Business Councils, Inc.
Leszka Ladowskiego – CAMACOL - łączenie z Miami (USA)

14:30 – 15:30 Obiad

15:30 – 16:30 Zwiedzanie posiadłości z przewodnikiem/ rozmowy kuluarowe

16:30 – 17:00 Janusz Sobieraj, Wiceprzewodniczący Związku Pracodawców „Klastry Polskie”,
Prezes Zarządu Klastra COP
Podsumowanie i wnioski, zakończenie konferencjiPOZOSTAŁE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU:

Florida International Trade and Cultural Expo -
100 - lecie Urzędu Patentowego RP -
Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego -
FORUM REGIONÓW TRÓJMORZA -
X Europejski Kongres Gospodarczy -
Dla mediów Kontakt